Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo A : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Zobrazuji překlad hesla : A

accepted _ přijatý , (adj:)
accepted _ přijato ,
accepted _ přijal ,
accepter _ příjemce , (n:)
accepters _ příjemci , (n: pl.)
accepting _ přijímání ,
acceptor _ příjemce , (n:)
acceptors _ příjemci , (n: pl.)
accepts _ přijímá , (v:)
access _ přístup ,
access time _ čas přístupu ,
accessary _ spoluviník , (n:)
accessary _ spolupachatel , (n:)
accessed _ zpřístupněno ,
accesses _ přístupy ,
accessibility _ dosažitelnost ,
accessibility _ přístup ,
accessibility _ usnadnění , (n:)
accessibility _ přístupnost ,
accessible _ dostupný , (adj:)
accessible _ přístupný ,
accessible _ dosažitelný ,
accessibly _ přístupně ,
accessing _ přistupování ,
accession _ přistoupení ,
accession _ přírůstek ,
accession _ vstoupení , (v:)
accession _ nastoupení , , (do úřadu)
accession to _ vstoupení do , (v:)
accessories _ příslušenství , (n:)
accessories _ doplňky , (n: pl.)
accessors _ přístupové mechanizmy ,
accessory _ vedlejší , (adj:)
accessory _ spoluviník , (n:)
accessory _ spoluvinný , (adj:)
accessory _ spolupachatel ,
accessory _ přídavný , (adj:)
accessory _ doplňky ,
accessory _ dodatečný , (adj:)
accessory _ akcesorní ,
accessory _ příslušenství ,
accessory _ módní doplňky , (n: pl.)
accessory _ doplněk , (n:)
accidence _ tvarosloví ,
accident _ úrazový , (adj:)
accident _ bouračka , (n:)
accident _ náhoda ,
accident _ nehoda , (n:)
accident _ neštěstí ,
accident _ havárie ,
accident insurance _ havarijní pojištění , (n:)
accident-prone _ smolařský , (adj:)
accidental _ neúmyslný , (adj:)
accidental _ nezaviněný , (adj:)
accidental _ náhodný ,
accidental _ nahodilý ,
accidental colors _ vedlejší barvy ,
accidental death _ smrtelný úraz ,
accidental injury _ zranění při úrazu ,
accidental water quality deterioration _ havarijní zhoršení jakosti vody , ([eko.])
accidentally _ nahodile , (adv:)
accidentally _ náhodou , (adv:)
accidentally _ nechtěně , (adv:)
accidents _ nehody ,
ACCINTNET _ ACC Intelligence Network , ([zkr.] [voj.])
accipiter _ krahujec , (n:)
accipiter _ jestřáb , (n:)
acclaim _ chvála ,
acclaim _ provolávat , (v:) , (slávu)
acclaim _ pozdravovat , (v:)
acclaim the winner _ pozdravovat jako vítěze ,
acclaimed _ vychvalovaný , (adj:)
acclaimed _ velebený , (adj:)
acclaiming _ provolávání , (v:)
acclamation _ aklamace , (n:)
acclamation _ aklimatizace ,
acclimate _ aklimatizovat , (v:)
acclimated _ aklimatizovaný , (adj:)
acclimated _ aklimatizován ,
acclimating _ aklimatizování ,
acclimation _ aklimatizace , (n:)
acclimation _ adaptace , ([eko.])
acclimation _ přizpůsobení , (n:)
acclimatisation _ aklimatizace , (n:)
acclimatise _ aklimatizovat , (v:)
acclimatised _ aklimatizoval , (v:)
acclimatization _ aklimatizace ,
acclimatize _ přizpůsobit , (v:)
acclimatize _ aklimatizovat , (v:)
acclimatized _ přizpůsobil , (v:)
acclimatized _ přizpůsobený , (adj:)
acclimatized _ aklimatizovaný , (adj:)
acclimatized _ aklimatizoval , (v:)
acclivity _ sráz ,
accolade _ vyznamenání , (n:)
accommodate _ akomodovat , (v:)
accommodate _ vypomoci ,
accommodate _ urovnat , (v:)
accommodate _ ubytovat , (v:)
accommodate _ přizpůsobit , (v:)
accommodate differences _ urovnat spory , (v:)
accommodate to _ přizpůsobit , (v:) , (čemu)
accommodated _ ubytoval , (v:)
accommodates _ umístí , (v:)
accommodating _ úslužný , (adj:)
accommodating _ výhodný , (adj:)
accommodating _ vstřícný , (adj:)
accommodating _ ochotný , (adj:)
accommodating _ vypomáhání ,
accommodation _ přizpůsobení , (n:)
accommodation _ nocleh ,
accommodation _ ubytování ,
accommodative _ akomodační ,
accomodation _ ubytování , (n:)
accompanied _ doprovozený , (adj:)
accompanied _ provázený , (adj:)
accompanied _ doprovázený , (adj:)
accompanies _ doprovází , (v:)
accompaniment _ průvodní jev ,
accompaniment _ doprovod , , (hudební)
accompanist _ doprovod , (n:)
accompanist _ doprovázející osoba , (n:)
accompany _ doprovodit ,
accompany _ provázet , (v:)
accompany _ doprovázet , (v:)
accompanying _ průvodní , (adj:)
accompanying _ doprovodný , (adj:)
accompanying _ doprovázející , (adj:)
accompanying raw material _ doprovodná surovina , ([eko.])
accompanyist _ doprovázeč ,
accomplice _ spoluviník , (n:)
accomplice _ spolupachatel , (n:)
accomplish _ dovršit , (v:)
accomplish _ dokázat , (v:)
accomplish _ dokončit , (v:)
accomplish _ splnit ,
accomplish _ uskutečňovat , (v:)
accomplish _ vykonat , (v:)
accomplish _ uskutečnit , (v:)
accomplish _ provést , (v:)
accomplish _ dosáhnout , (v:) , (čeho)
accomplishable _ proveditelný , (adj:)
accomplished _ provedeno ,
accomplished _ splněný , (adj:)
accomplishment _ úspěch , (n:)
accomplishment _ čin , (n:)
accomplishment _ výsledek ,
accomplishment _ výkon , (n:)
accomplishment _ vykonání , (n:)
accomplishment _ uskutečnění , (n:)
accomplishments _ úspěchy ,
accord _ smlouva ,
accord _ poskytnout ,
accord _ dohoda ,
accord _ souhlas ,
accord _ shoda ,
accord equal rights _ zrovnoprávnit , (v:)
accord in _ v souhlasu s ,
accord of one s own _ dobrovolně , (adj:)
accordance _ ve shodě ,
accordance _ konkordance ,
accordance _ shoda , (n:)
accordant _ shodný ,
accorded _ vyhovoval , (v:)
accorded _ udělený , (adj:)
accorded _ shodoval , (v:)
accorded _ poskytnutý , (adj:)
according _ souhlasně ,
according _ podle ,
according _ v souladu ,
according _ dle ,
according to _ v souladu , , (s něčím)
according to _ podle ,
according to Hoyle _ podle Hoyla ,
accordingly _ podle dohody ,
accordingly _ podle toho ,
accordingly _ proto ,
accordingly _ tedy ,
accordion _ akordeon , (n:)
accordion _ harmonika , (n:)
accordionist _ harmonikář , (n:)
accordions _ harmoniky , (n: pl.)
accords _ akordy , (n: pl.)
accost _ přistoupit , , (ke komu bez predstavování)
accost _ oslovit , , (koho bez představování)
accost _ obtěžovat , (v:) , (koho)
accosting _ souhlasení , (v:)
accoucheuse _ porodní sestra ,
accoucheuse _ porodní bába ,
account _ vyúčtování , (n:)
account _ zvažovat ,
account _ zpráva ,
account _ zúčtovat , (v:)
account _ vyúčtovat , (v:)
account _ účtovat , (v:)
account _ počítání , (n:)
account _ výčet ,
account _ účet , (n:)
account _ konto , (n:)
account _ vysvětlení , (n:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line