Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo A : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Zobrazuji překlad hesla : A

absurdity _ absurdnost , (n:)
absurdly _ absurdně , (adj:)
Abu Dhabi _ hl.m. - Spojené Arabské Emiráty , (n: [jmén.])
Abu Dhabi _ Abu Dhabi , ([jmén.])
Abuja _ hl.m. - Nigérie , (n: [jmén.])
abulia _ abulie , (n:)
abundance _ abundance , ([eko.])
abundance _ nadbytek , (n:)
abundance _ hojnost , (n:)
abundance of st. _ nadbytek , (n:) , (čeho)
abundant _ vydatný , (adj:)
abundant _ oplývající , (adj:)
abundant _ hojný , (adj:)
abundant _ bohatý , (adj:)
abundant in st _ bohatá na co ,
abundant in st _ oplývající čím ,
abundant in st. _ oplývající , (adj:) , (čím)
abundantly _ hojně , (adj:)
abuse _ zneužívání , (n:)
abuse _ týrat , (v:)
abuse _ spílat , (v:)
abuse _ nadávka , (n:)
abuse _ znužívání ,
abuse _ zneužít ,
abuse _ hrubé zacházení ,
abuse _ zneužití , (n:)
abuse _ zneužívat , (v:)
abuse _ nadávky , (n: pl.)
abuse _ nadávat , (v:)
abuse of st. _ zneužití , (n:) , (čeho)
abused _ zneužit , (v:)
abuser _ zneuživatel , (n:)
abusers _ zneuživatelé , (n:)
abuses _ zneužívá , (v:)
abusing _ zneužívající , (adj:)
abusive _ hanlivý , (adj:)
abusive _ urážlivý , (adj:)
abusively _ urážlivě , (adv:)
abusively _ sprostě , (adv:)
abusiveness _ zneužívanost , (n:) , (poněkud zvláštní slovo...)
abut _ přiléhat , (v:)
abut _ sousedit , (v:)
abut _ hraničit , (v:)
abut _ dosedat , (v:)
abut against _ přiléhat k , (v:)
abut against _ dosedat k , (v:)
abut on _ sousedit s , (v:)
abut on _ hraničit s , (v:)
abutment _ tupý spoj , (n: [tech.])
abutment _ podpěrný pilíř , (n: [tech.])
abutment _ podpěra , (n: [tech.])
abutment _ pata , (n: [tech.])
abutment _ opěra , (n: [tech.])
abutment arch _ krajní oblouk , (n: [tech.]) , (mostu)
abutment pier _ opěra , (n:)
abutment pier _ krajní podpora , (n: [tech.]) , (mostu)
abutter _ soused ,
abutting _ sousední ,
abuzz _ bzučící , (adj:)
abvolt _ abvolt , (n:)
abysm _ propast , (n: [bás.])
abysmal _ bezedný , (adj:)
abysmal _ nezměrný , (adj:)
abysmal _ propastný , (adj:)
abysmal _ hrozný , (adj:)
abysmal misery _ obrovská bída ,
abysmal stupidity _ obrovská blbost ,
abysmally _ hrozně , (adv:)
abyss _ propast , (n:)
abyss _ bezedná propast , (n:)
abyssal _ abysál , ([eko.])
abyssal _ abysální , (adj:)
Abyssinia _ Etiopie , (n:)
Abyssinia _ Habeš , (n: [zem.]) , (dnes Etiopie)
Abyssinian _ Etiopan , (n:)
Abyssinian _ Habašan ,
Abyssinian _ habešský , (adj:)
Abyssinian _ Habešan , (n:)
Abyssinians _ Etiopané ,
Abyssinians _ Habešané , (n: pl.)
AC _ střídavý proud , (n: [zkr.])
AC/DC _ střídavý/stejnosměrný proud , (n: [fyz.] [zkr.]) , (alternating current/direct current)
AC/DC _ bisexuál , (n: [slang.])
acacia _ akácie , (n:)
acacia _ akát , (n:)
acacia _ klovatina , (n:)
acacia _ arabská guma , (n:)
academe _ akademický , (adj:)
academia _ akademie , (n:)
academian _ akademik , (n:)
academic _ teoretický , (adj:)
academic _ akademik , (n:)
academic _ vysokoškolský , (adj:)
academic _ vědecký , (adj:)
academic _ humanitní , (adj:)
academic _ akademický , (adj:)
academic degree _ akademický titul , (n:)
academic freedom _ akademická svoboda , (n:)
academic year _ školní rok , (n:)
academic year _ akademický rok , (n:)
academical _ vysokoškolský , (adj:)
academical _ akademický , (adj:)
academically _ akademicky , (adv:)
academician _ akademik , (n:)
academics _ profesoři , (n:)
academies _ akademie , (n: pl.)
academism _ akademismus , (n:)
academy _ akademie , (n:)
acanthus _ akant , (n:)
Acapulco _ Acapulco , (n: [zem.]) , (město v Mexiku)
acariasis _ akarióza , (n:)
acaricide _ akaricid , ([eko.])
acarid _ roztoč , (n:)
acariphage _ akarofág , ([eko.])
acarpous _ sterilní , (adj:)
acatalectic _ akatalektický , (adj:)
acaudal _ bezocasý , (adj:)
acaudate _ bezocasý , (adj:)
acaustobiolith _ akaustobiolit , ([eko.])
ACC _ Air Combat Command , ([zkr.] [voj.])
acc of _ samu ,
acc of _ sama ,
accede _ vstoupit , (v:)
accede _ přistoupit , (v:)
accede _ nastoupit , (v:)
accede to _ přistoupit na , (v:)
accede to _ přistoupit k , (v:)
accede to an office _ nastoupit do úřadu , (v:)
accede to the throne _ nastoupit na trůn , (v:)
accede with st. _ souhlasit s , (v:) , (čím)
acceded _ vstoupil , (v:)
acceded _ souhlasil , (v:)
acceded _ přistoupil , (v:)
acceded _ nastoupil , (v:)
accelerate _ uspíšit , (v:)
accelerate _ zrychlovat , (v:)
accelerate _ urychlovat , (v:)
accelerate _ akcelerovat , (v:)
accelerate _ zrychlit , (v:) , (se)
accelerate _ urychlit , (v:) , (se)
accelerated _ urychlen , (adj:)
accelerated _ zrychlený , (adj:)
accelerated erosion _ zrychlená eroze , ([eko.])
accelerates _ akceleruje ,
accelerating _ urychlující , (adj:)
acceleration _ zrychlení , (n:)
acceleration _ urychlení , (n:)
acceleration _ akcelerace , (n:)
accelerations _ zrychlení , (pl.) , (n:)
accelerations _ urychlení , (pl.) , (n:)
accelerative _ zrychlovací ,
accelerative _ urychlující , (adj:)
accelerative _ zrychlující , (adj:)
accelerator _ zrychlovač , (n:)
accelerator _ urychlovač , (n:)
accelerator _ akcelerátor , (n:)
accelerator _ plynový pedál , (n:)
accelerator pedal _ pedál plynu , (n:) , ((v autě))
accelerators _ akcelerátory , (n: pl.)
accelerometer _ akcelerometr , (n:)
accent _ akcentovat , (v:)
accent _ důraz ,
accent _ akcent , (n:)
accent _ způsob výslovnosti , (n:)
accent _ přizvukovat , (v:)
accent _ přízvuk , (n:)
accented _ zdůrazněný , (adj:)
accented _ nářeční , (adj:)
accents _ přízvuky , (n: pl.)
accents _ akcenty , (n: pl.)
accentual _ přízvučný , (adj:)
accentuate _ zdůraznit , (v:)
accentuate _ akcentovat , (v:)
accentuate _ vyzdvihnout , (v:)
accentuate _ přízvukovat , (v:)
accentuate _ zdůrazňovat , (v:)
accentuated _ zdůrazněný , (adj:)
accentuated _ zvýrazněný , (adj:)
accentuated _ vyzdvižený , (adj:)
accentuation _ zdůraznění , (n:)
accentuation _ vyzdvižení , (n:)
accept _ uznávat , (v:)
accept _ přijmout , (v:)
accept _ přijímat , (v:)
accept _ akceptovat , (v:)
acceptability _ přijatelnost ,
acceptability principle. _ princip přijatelnosti , ([eko.])
acceptable _ přípustný , (adj:)
acceptable _ přijatelný , (adj:)
acceptable daily intake _ přípustný denní příjem , ([eko.]) , (Stanovená denní expoziční dávka, která pravděpodobně nebude mít škodlivé účinky ani když expozice bude pokračovat po celý život.)
acceptable daily intake (ADI) of harmful substance _ přijatelný denní přísun škodlivé látky (ADI) , ([eko.])
acceptable daily intake (ADI) of harmful substance _ ADI přijatelný denní přísun škodlivé látky (angl.) , ([eko.])
acceptableness _ přijatelnost , (n:)
acceptably _ přijatelně ,
acceptance _ přejímka , (n:)
acceptance _ přijetí, souhlas , ([eko.])
acceptance _ přijetí ,
acceptance _ souhlas , (n:)
acceptance credit _ akceptační úvěr ,
acceptance of st. _ souhlas s , (n:) , (čím)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line