Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo A : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Zobrazuji překlad hesla : A

abruptness _ strohost , (n:)
abruptness _ neočekávanost , (n:)
Absaroka _ Absaroka; Absarokové; absarožský , (n: adj:) , (indiánský kmen (Vrány))
abscess _ hlíza , (n:)
abscess _ absces , (n: [med.])
abscissa _ úsečka , (n:)
abscissa _ abscisa , (n:)
abscissa _ souřadnice ,
abscissae _ úsečka , (n: pl. [mat.])
abscission _ odříznutí , (n:)
abscission _ odnětí , (n:)
abscission _ oddělení , (n:)
abscond _ uprchnout , (v:)
abscond _ uniknout , (v:)
absconder _ uprchlík před spravedlností , (n:)
absconder _ uprchlík , (n:)
abseil _ slaňovat , (v:)
abseil _ slanit , (v:)
abseiler _ slaňující osoba , (n:)
absence _ absence , (n:)
absence _ neúčast ,
absence _ nepřítomnost , (v:)
absence _ neexistence , (n:)
absence _ nedostatek , (n:)
absence makes the heart grow fonder _ střídmost dělá srdce nežnější , , (nejsem si tím jist, ale bude to něco takového významu)
absences _ nedostatky , (n: pl.)
absent _ chybějící ,
absent _ roztržitý , (adj:) , (duchem)
absent _ nepřítomný , (adj:) , (duchem)
absent-minded _ roztržitý , (adj:)
absent-minded _ duchem nepřítomný , (adj:)
absent-mindedly _ nepozorně , (adv:)
absent-mindedness _ nepřítomnost duchem , (n:)
absent-mindedness _ roztržitost , (n:)
absented _ chybějící , (adj:)
absentee _ absentér , (n:)
absentee _ nepřítomný , (adj:)
absenteeism _ absentérství , (n:)
absently _ nepřítomně , (adv:)
absentminded _ roztržitý , (adj:)
absentmindedly _ nepozorně , (adv:)
absentmindedness _ roztržitost , (n:)
absinth _ pelyněk , (n:)
absinth _ absint , (n:)
absinthe _ absint , (n:)
absolute _ naprostý , (adj:)
absolute _ úplný , (adj:)
absolute _ neomezený , (adj:)
absolute _ absolutní , (adj:)
absolute _ absolutistický , (adj:)
absolute advantage _ absolutní výhoda , ([eko.])
absolute agreement _ naprostá shoda ,
absolute alcohol _ absolutní alkohol ,
absolute alcohol _ čistý alkohol ,
absolute biochemical oxidation _ úplná biochemická oxidace , ([eko.])
absolute command _ důrazný rozkaz ,
absolute denial _ úplné popření ,
absolute error _ absolutní chyba , (n: [tech.])
absolute fool _ úplný hlupák ,
absolute freedom _ naprostá svoboda ,
absolute humidity _ absolutní vlhkost vzduchu , ([eko.])
absolute lethal dose (LD100) _ absolutní (smrtelná) letální dávka (LD100) , ([eko.])
absolute loss _ naprostá ztráta ,
absolute magnitude _ absolutní magnituda , (n: [astr.])
absolute monarchy _ absolutistická monarchie , (n:)
absolute monopoly _ absolutní monopol , ([eko.])
absolute physical scarcity _ absolutní věcná vzácnost (nedostatek, omezenost) , ([eko.])
absolute pitch _ absolutní výška , ([hud.]) , ((tónu))
absolute power _ absolutní síla ,
absolute promise _ bezpodmínečný slib ,
absolute proof _ přesvědčivý důkaz ,
absolute proof _ pozitivní důkaz ,
absolute ruler _ absolutní vládce ,
absolute trust _ naprostá důvěra ,
absolute value _ absolutní hodnota , (n: [mat.])
absolute zero _ absolutní nula , ([tech.])
absolutely _ zcela ,
absolutely _ zajisté ,
absolutely _ opravdu ,
absolutely _ fakticky ,
absolutely _ dočista ,
absolutely _ naprosto , (adv:)
absolutely _ rozhodně , (adv:)
absolutely _ úplně , (adv:)
absolutely _ absolutně , (adv:)
absoluteness _ neomezenost , (n:)
absoluteness _ úplnost , (n:)
absoluteness _ absolutnost , (n:)
absolutes _ absolutní pravdy ,
absolution _ zproštění , (n:)
absolution _ rozhřešení , (n:)
absolutism _ absolutizmus , (n:)
absolutist _ absolutistický , (adj:)
absolutist views. _ absolutistická stanoviska , ([eko.])
absolve _ zprostit , (v:)
absolve _ osvobodit , (v:)
absolve from _ zprostit čeho , (v:)
absolve from _ osvobodit od , (v:)
absolve of _ osvobodit z , (v:)
absolved _ osvobozen ,
absolving _ osvobozování , (v:)
absorb _ absorbovat , (v:)
absorb _ pohlcovat , (v:)
absorb _ vstřebávat , (v:)
absorb _ nasát , (v:)
absorb _ zaměstnat , (v:) , (úplně)
absorb _ vstřebat , (v:)
absorb _ pohltit , (v:)
absorbable _ absorbovatelný , (adj:)
absorbate _ absorbát , (n:)
absorbed _ pohlcený , (adj:)
absorbed _ absorbovaný , (adj:)
absorbed _ zabrán do , (v:)
absorbed dose _ absorbovaná dávka (ioniz. záření) , ([eko.])
absorbed dose _ absorbovaná dávka , ([eko.])
absorbed substance _ absorbát , ([eko.])
absorbency _ absorpčnost , (n:)
absorbent _ absorbent , (n:)
absorber _ pohlcovač , ([eko.])
absorber _ absorbér , (n:)
absorbing _ absorbující , (adj: [chem.])
absorbing _ zaměstnávající , (adj:) , (činnost)
absorbing power _ nasákavost , (n:)
absorbs _ absorbuje , (v:)
absorbtive capacity of pollutants. _ absorpční kapacita polutantů , ([eko.])
absorptance _ pohltivost , (n:)
absorption _ polcování , (n:)
absorption _ pohlcení , (n:)
absorption _ vstřebávání , (n:)
absorption _ absorpce , (n:)
absorption coefficient _ koeficient absorpce , (n: [fyz.])
absorptive _ absorpční , (adj:)
absorptive _ schopný uchvátit , (adj:)
absorptive _ uchvátivý , (adj:)
absorptive _ savý , (adj:)
absorptive drain _ pohlcovací drén , ([eko.])
absorptive well _ hltač , ([eko.])
absorptivity _ savost , (n:)
absorptivity _ pohltivost , (n:)
absorptivity _ absorptivita , (n:)
abstain _ abstinovat , (v:)
abstain _ zdržovat se , (v:)
abstained _ nehlasoval , (v:)
abstainer _ abstinent , (n:)
abstaining _ abstinující , (adj:)
abstemious _ šetrný , (adj:)
abstemious _ zdrženlivý , (adj:)
abstemious _ střídmý , (adj:)
abstemiously _ zdrženlivě , (adv:)
abstemiously _ střídmě , (adv:)
abstemiousness _ zdrženlivost , (n:)
abstemiousness _ střídmost , (n:)
abstention _ zdržení se , (v:)
abstentions _ abstinence , (pl.)
abstinence _ abstinence , (n:)
abstinent _ zdrženlivý , (adj:)
abstinent _ střídmý , (adj:)
abstinent _ abstinentní , (adj:)
abstinent _ abstinent , (n:)
abstract _ přehled ,
abstract _ resumé ,
abstract _ výtah , (n:) , (literální)
abstract _ odtažitý , (adj:)
abstract _ odstranit , (v:)
abstract _ oddělit , (v:)
abstract _ obsah , (n:)
abstract _ abstraktní pojem , (n:)
abstract _ abstraktní , (adj:)
abstract _ abstrahovat , (v:)
abstract expressionism _ abstraktní expresionismus , , (umělecký směr)
abstract noun _ abstraktní podstatné jméno ,
abstract system _ abstraktní systém , ([eko.])
abstracted _ nepozorný , (adj:)
abstracted _ roztržitý , (adj:)
abstractedly _ roztržitě , (adv:)
abstractedly _ nepozorně , (adv:)
abstractedly _ nezávisle ,
abstractedly from _ nezávisle na ,
abstractedness _ roztržitost , (n:)
abstraction _ abstrakce , (n:)
abstractions _ abstrakce , (pl.)
abstractive _ abstrakční , (adj:)
abstractive use _ abstraktivní využití (vody) , ([eko.])
abstractly _ abstraktně , (adv:)
abstractor _ dokumentátor ,
abstracts _ abstrakce , (pl.)
abstruse _ nesrozumitelný , (adj:)
abstruse _ nejasný , (adj:)
abstrusely _ nesrozumitelně , (adv:)
absurd _ pošetilý , (adj:)
absurd _ nemožný , (adj:)
absurd _ směšný , (adj:)
absurd _ nesmyslný , (adj:)
absurd _ absurdní , (adj:)
absurdest _ nejabsurdnější , (adj:)
absurdist _ absurdistický , (adj:)
absurdities _ absurdnosti , (n:)
absurdity _ absurdita , (n:)
absurdity _ nesmyslnost , (n:)
absurdity _ nemožnost , (n:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line