Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo A : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Zobrazuji překlad hesla : A

axe _ sekera , (n:)
Axel _ Axel , (n: [jmén.]) , (příjmení)
axeman _ útočník se sekerou ,
axeman _ manažer dávající výpovědi ,
axes _ sekery , (pl. n:)
axes _ osy , (n: pl. [mat.])
axial _ osový ,
axial dispersion _ podélná disperze (hydrosystém) , ([eko.])
axially _ osově ,
axially _ axiálně ,
axilla _ podpaží ,
axillary _ podpažní , (adj:)
axillary _ axilární , (adj:)
axiom _ princip , (n: [mat.])
axiom _ axiom , (n: [mat.])
axiom _ zásada , ([mat.] n:) , (filoz.)
axiomatic _ samozřejmý , (adj:)
axiomatically _ samozřejmě , (adj:)
axiomatize _ axiomatizovat , (v:)
axiomatized _ axiomatizovaný , (adj:)
axiomatized _ axiomatizoval , (v:)
axioms _ axiomy , (n: pl.)
axis _ osa , (n:)
axle _ nosný hřídel ,
axle _ náprava , (n:)
axles _ nápravy , (n:)
axon _ výběžek neuronu ,
axon _ axon ,
ay _ zajisté ,
ay _ hlas pro ,
ay _ ano ,
ayah _ indická chůva , (n:)
ayatollah _ ajatoláh , , (islámský náboženský vůdce)
aye _ ano ,
Ayers _ Ayers , (n: [jmén.]) , (příjmení)
AYT _ Are You There? , ([zkr.])
azalea _ azalka , (n:)
azeotrope _ azeotrop ,
Azerbaijan _ Ázerbájdžán , (n: [jmén.])
azidothymidine _ AZT , ([zkr.]) , (antivirový lék mírnící účinek AIDS)
azimuth _ azimut , (n:)
azimuthal _ azimutový , (adj:)
azoic _ azoický , (adj:)
azoimide _ azoimid , (n:)
azonal _ azonální ,
azote _ dusík , (n:)
azoturia _ nadměrný výskyt močoviny a jiných dusíkatých látek v moči , (n:)
AZT _ AZT , ([zkr.]) , (antivirový lék mírnící účinek AIDS)
Aztec _ aztécký , (adj:)
Aztec _ Azték , (n:)
aztreonam _ antibiotikum, obchodní název Azactam , (n:)
azure _ blankyt , (n:)
azure _ modrý , (adj:)
azure _ azurový , (adj:)
azure _ azur , (n:)
azurite _ azurit , (n:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line