Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo A : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Zobrazuji překlad hesla : A

aviation rally _ slet , (n:)
aviator _ letec , (n:)
aviator _ pilot , (n:)
aviatress _ pilotka , (n:)
aviatrix _ letkyně ,
avid _ nenasytný , (adj:)
avid _ lačný , (adj:)
avid _ chtivý , (adj:)
avid _ horlivý , (adj:)
avid _ dychtivý , (adj:)
avid for _ lačný čeho ,
avid for _ chtivý čeho ,
avid of _ lačný čeho , (v:)
avid of _ chtivý čeho , (v:)
avidity _ chamtivost , (n:)
avidity _ dychtivost , (n:)
avidly _ nadšeně , (adv:)
avidly _ dychtivě , (adv:)
avifauna _ ptactvo , (n:)
Avignon _ město - Francie , (n: [jmén.])
avionic _ avionika ,
avirulent _ avirulentní ,
Avis _ Avis , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
avitaminosis _ avitaminóza , (n:)
avocado _ avokádo , (n:) , (ovoce)
avocados _ avokáda , (n: pl.) , (ovoce)
avocation _ záliba , (n:)
avocation _ koníček , (n:)
avocet _ druh vodního ptáka ,
avoid _ vyvarovat ,
avoid _ vyvarovat se , (v:)
avoid _ vyhýbat se , (v:)
avoid _ vyhnout se , (v:)
avoidable _ vyhnutelný , (adj:)
avoidably _ vyhnutelně , (adj:)
avoidance _ vyhýbání se ,
avoidance _ vyvarování , (n:)
avoidance _ vyhýbání , (n:)
avoided _ vyhnutí se ,
avoider _ vyhýbající se , (n:)
avoiders _ vyhýbající se , (n: pl.)
avoiding _ vyhýbání , (v:)
avoids _ uniká , (v:)
avoids _ vyhýbá se ,
avoirdupois _ nadváha , (n:)
avoirdupois _ druh váhové soustavy ,
Avon _ Avon , (n: [jmén.]) , (příjmení)
avouch _ zaručit , (v:)
avouch _ uznávat , (v:)
avouch _ prohlašovat , (v:)
avouch _ prokázat , (v:)
avouch _ dosvědčit , (v:)
avow _ uznat , (v:)
avow _ přiznat , (v:)
avow _ netajit se , (v:)
avow _ doznat , (v:)
avow oneself _ přiznat se , (v:)
avowal _ přiznání ,
avowal _ prohlášení ,
avowal _ doznání ,
avowed _ zřejmý , (adj:)
avowed _ zjevný , (adj:)
avowed _ uznávaný , (adj:)
avowed _ uznány ,
avowed _ uznaný ,
avowed _ otevřený , (adj:)
avowed _ nepokrytý , (adj:)
avowedly _ zjevně , (adj:)
avowedly _ doznaně , (adj:)
avulsion _ odtržení , (n:)
avuncular _ shovívavý , (adj:)
AWACS _ Airborne Warning and Control System , ([zkr.] [voj.])
await _ očekávat , (v:)
await _ čekat , (v:)
awaited _ očekáván , (v:)
awaiting _ očekávání , (v:)
awaiting _ čekání , (v:)
awaits _ očekává , (v:)
awake _ bdící , (adj:)
awake _ ostražitý , (adj:)
awake _ vzbudit , (v:)
awake _ probuzený , (adj:)
awake _ bdělý , (adj:)
awake _ vzbudit se , (v:)
awake _ probudit se , (v:)
awaken _ vzbudit se , (v:) , (knižně)
awaken _ probudit se , (v:)
awaken _ probouzet se , (v:)
awaken _ vzbudit , (v:)
awaken _ budit , (v:)
awaken _ budit se , (v:)
awakened _ probuzený , (adj:) , (i přeneseně (přestal věřit nesmyslům))
awakened _ vyvolaný , (adj:)
awakened _ podnícený , (adj:)
awakening _ probuzení , (n:)
awakening _ probouzení ,
award _ přidělit ,
award _ udělení ,
award _ odměnit ,
award _ vyznamenání , (n:)
award _ cena , (n:)
award _ odměna ,
award _ udělit , (v:)
award _ přiřknout , (v:) , (soudně)
award a contract _ přidělit kontrakt ,
award grant _ udělit stipendium , (v:)
award price _ udělit cenu , (v:)
awarded _ odměněný , (adj:)
awarded _ udělen ,
awarding _ udělování , (v:)
awarding points _ bodování , (n:)
awards _ ceny , (n: pl.)
awards _ vyznamenání , (pl.)
aware _ uvědomovat si ,
aware _ být si vědom ,
aware _ vědomý si ,
aware _ vědom si ,
aware of _ vědom si , , (čeho)
awareness _ povědomí ,
awareness _ uvědomování si ,
awareness _ vědomí ,
awash _ zaplavený , (adj:)
away _ v jednom kuse ,
away _ soustavně ,
away _ neustále ,
away _ stranou ,
away _ nepřítomen ,
away _ daleko , (adv:)
away _ vzdálen ,
away _ venku , (adv:)
away _ pryč ,
away from _ ode ,
away from _ od ,
away to the races _ bez problémů ,
AWCIGO _ And Where Can I Get One , ([zkr.])
awe _ úcta , (n:)
awe _ hrůza ,
awe _ respekt ,
awe _ strach ,
awe _ naplnit bázní ,
awe _ úzkost , (n: [náb.] 8 8)
awe _ bázeň , (n: [náb.] 6 6)
awe-inspiring _ vzbuzující úctu ,
awed _ respekt budící ,
aweless _ neuctivý , (adj:)
aweless _ nebojácný , (adj:)
awesome _ hrůzyplný , (adj:)
awesome _ hrozivý , (adj:)
awesome _ strašlivý , (adj:)
awesome _ strašně dobrý ,
awesome _ nahánějící hrůzu ,
awesome _ velkolepý ,
awesome _ úchvatný ,
awesome _ strašný ,
awesome _ hrůzný ,
awesome _ hrozný ,
awesome _ děsivý ,
awesome _ děsný ,
awestricken _ v posvátné hrůze ,
awestruck _ omráčený , (adj:)
awestruck _ ohromený , (adj:)
awful _ strašlivý , (adj:)
awful _ děsný , (adj:)
awful _ strašný , (adj:)
awful _ hrozný , (adj:)
awful extreme _ nehoráznost , (n:)
awfully _ strašně , (adv:)
awfully _ hrozně , (adv:)
awfulness _ hrůza , (n:)
AWGTHTGTATA _ Are We Going To Have To Go Through ALL This Again? , ([zkr.])
AWGTHTGTTA _ Are We Going To Have To Go Through This Again? , ([zkr.])
AWHFY _ Are We Having Fun Yet? , ([zkr.])
awhile _ na chvíli ,
awkward _ neobratný , (adj:)
awkward _ nešikovný , (adj:)
awkward _ nepříjemný , (adj:)
awkward _ neohrabaný , (adj:)
awkward _ nemotorný , (adj:)
awkwardest _ nejnešikovnější , (adj:)
awkwardly _ nešikovně , (adv:)
awkwardness _ trapnost , (n:)
awkwardness _ nešikovnost , (n:)
awkwardness _ neohrabanost , (n:)
awl _ šídlo ,
awn _ osina , (n:)
awning _ roleta , (n:)
awning _ markýza , (n:)
awning _ plátěná střecha ,
awoke _ vzbudil , (v:)
awoken _ probuzený , (adj:)
awoken _ awake/awoke/awoken , (v: [neprav.])
awry _ pokřivený , (adj:)
awry _ křivý , (adj:)
awry _ nakřivo , (adj:)
AWT _ vyspělé nakládání s vodami , ([eko.])
ax _ sekyra , (n:)
ax _ sekera , (n:)
ax _ osekat , (v:)
axe _ sekyra , (n:)
axe _ useknout ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line