Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo A : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Zobrazuji překlad hesla : A

autocratic _ autokratický , (adj:)
autocratic _ absolutistický , (adj:)
autocratical _ autokratický , (adj:)
autocratically _ autokraticky , (adv:)
autocue _ čtecí zařízení , (n:)
autodidact _ samouk , (n:)
autogamic _ samosprašný , (adj:)
autogamous _ samosprašný , (adj:)
autogamy _ autogamie , (n:)
autogenesis _ samoplození , (n:)
autogenous _ autogenní , (adj:)
autogiro _ vrtulník , (n:)
autogiro _ autogyra ,
autograph _ podpis ,
autograph _ autogram ,
autographed _ podepsaný autorem , (adj:) , (a. copy - výtisk s autogramam)
autographed photograph. _ autorem podepsaný snímek ,
autographic _ autografický , (adj:)
autogyro _ vrtulník , (n:)
autoignition _ samovznícení ,
autoimmune _ autoimunitní , (adj:)
autoloading _ samonabíjecí , (adj:)
autolysis _ autolýza , (n:)
automaker _ výrobce automobilů ,
automat _ automat , (n:)
automata _ automat , (n:)
automate _ automatizovat , (v:)
automated _ automatizovaný ,
automated emission monitoring _ automatizovaný emisní monitoring (AEM) , ([eko.])
automated emission monitoring _ AEM automatizovaný emisní monitoring , ([eko.])
automated immission monitoring _ automatizovaný imisní monitoring (AIM) , ([eko.])
automated immission monitoring _ AIM automatizovaný imisní monitoring , ([eko.])
automatic _ samočinný , (adj:)
automatic _ automatický , (adj:)
automatic data processing _ automatické zpracování dat počítačem , (n: [tech.])
automatic pilot _ autopilot , (n: [let.])
automatic pilot _ automatický pilot , (n: [let.])
automatic sampler _ automatický vzorkovač (vody) , ([eko.])
automatic stabilizer _ automatický stabilizátor , ([eko.])
automatic water quality control system _ automatizovaná soustava kontroly jakosti vody , ([eko.])
automatically _ automaticky , (adv:)
automatically _ samočinně , (adv:)
automatically _ automatizovaně ,
automation _ mechanizace ,
automation _ automatizace , , (v průmyslu)
automatism _ bezděčná činnost , (n:)
automatism _ automatizmus , (n:)
automatism _ automatismus , (n:)
automatize _ automatizovat , (v:)
automaton _ automat , (n:)
automobile _ auto , (n:)
automobile _ automobilový , (adj:)
automobile _ motorové vozidlo ,
automobile _ automobil , (n:)
automobile trunk _ kufr u auta , (n:)
automobiles _ auta , (n:)
automobiles _ automobily , (n: pl.)
automorphism _ automorfizmu ,
automotive _ automobilový , (adj:)
autonavigator _ auto-navigátor ,
autonomic _ samovolný ,
autonomic _ samostatný , (adj:)
autonomic nervous system _ autonomní nervový systém ,
autonomous _ samosprávný , (adj:)
autonomous _ autonomní , (adj:)
autonomous _ samostatný , (adj:)
autonomous consumption _ autonomní spotřeba , ([eko.])
autonomously _ samostatně , (adv:)
autonomy _ samospráva , (n:)
autonomy _ autonomie , (n:)
autopilot _ autopilot , (n:)
autopilots _ autopiloti , (n: pl.)
autoplasty _ autoplastika ,
autopsy _ pitva , (n:)
autopsy _ ohledání mrtvoly ,
autoradiograph _ autoradiograf ,
autoradiography _ autoradiografie , (n:)
autoregulation _ autoregulace , (n:)
autostrada _ autostráda , (n:)
autosuggestion _ autosugesce , (n:)
autotomy _ sebemrzačení , (n:)
autotransformer _ autotrafo ,
autotrophic _ autotrofní ,
autotrophy _ autotrofie , ([eko.])
autotype _ autotyp , (n:)
autotypy _ autotypie , (n:)
autumn _ podzimní , (adj:)
autumn _ podzim , (n:)
autumnal _ podzimní ,
autumnal equinox _ podzimní rovnodennost , ([fráz.])
auxiliaries _ příslušenství , (n:)
auxiliaries _ pomocníci , (n: pl.)
auxiliaries _ pomocné příslušenství ,
auxiliary _ doplňkový ,
auxiliary _ přídavný ,
auxiliary _ pomocný ,
auxiliary verb _ pomocné sloveso ,
auxin _ auxin , (n:)
auxotrophic microorganism _ auxotrofní mikroorganismus , ([eko.])
avail _ prospěch , (n:)
avail _ využít , (v:)
avail _ výtěžek , (n:)
avail to little _ zbytečný ,
availability _ použitelnost , (n:)
availability _ dostupnost , (n:)
availability _ dosažitelnost ,
availability _ pohotovost , (n: [tech.])
availability. _ dosažitelnost (představitelnost) , ([eko.])
available _ k dostání ,
available _ jsoucí k dispozici ,
available _ disponibilní , (adj:)
available _ použitelný , (adj:)
available _ k dispozici ,
available _ přístupný , (adj:)
available _ dosažitelný , (adj:)
available _ dodatelný , (adj:)
available _ dostupný ,
availably _ dostupně ,
avalanche _ lavina ,
avalanche diode _ lavinová dioda , (n: [el.])
avalanches _ laviny , (n: pl.)
avant garde _ avantgarda ,
avant-garde _ avantgarda , (n:)
avarice _ lakota , (n:)
avarice _ lakomství , (n:)
avaricious _ lakotný , (adj:)
avaricious _ lakomý , (adj:)
avaricious _ skoupý , (adj:)
avaricious _ hrabivý , (adj:)
avascular _ avaskulární ,
avast _ zastav[te] , (interj:)
avatar _ avatar , (n: [přen.] [poč.]) , (virtuální identita na Internetu)
avatar _ ztělesnění , (n:)
avatar _ vtělení , (n:)
AVBATTS _ Aviation Battery Standardization , ([zkr.] [voj.])
avenge _ pomstít , (v:)
avenged _ pomstil , (v:)
avenger _ mstitel , (n:)
aventurine _ aventurin , (n:)
avenue _ avenue ,
avenue _ alej ,
avenue _ městská třída ,
avenue _ bulvár , (n:)
avenue _ třída ,
avenue _ široká ulice ,
avenue _ stromořadí , (n:)
avenue of trees _ alej , (n:)
avenues _ aleje , (n:)
avenues _ bulváry , (n: pl.)
aver _ tvrdit , (v:)
aver _ potvrdit ,
aver _ dosvědčit , (v:)
average _ zprůměrovat ,
average _ zjistit průměr ,
average _ vypočítat průměr ,
average _ střední ,
average _ průměrná hodnota ,
average _ průměr , (n:)
average _ průměrný , (adj:)
average _ průměrně , (adv:)
average cost pricing _ oceňování na bázi průměrných nákladů , ([eko.])
average cost pricing of utilites. _ stanovení cen veřejných výrob podle průměrných nákladů , ([eko.])
average costs _ průměrné náklady ,
average irrigation quantity _ průměrné závlahové množství , ([eko.])
average mixed sample _ průměrný vzorek (vody) , ([eko.])
average out _ vycházet průměrně ,
average out _ dosahovat průměru ,
average out _ činit průměrně ,
average product of labour _ průměrná produktivita práce , ([eko.])
average reservoir depth _ průměrná hloubka nádrže , ([eko.])
average tax rate _ průměrná sazba daně , ([eko.])
average yield of water source _ průměrná vydatnost vodního zdroje , ([eko.])
averaged _ zprůměrovaný , (adj:)
averageness _ průměrnost , (n:)
averages _ průměry , (n: pl.)
averaging _ průměrování , (n:)
averment _ tvrzení , (n:)
averment _ ujištění , (n:)
averse _ odpor , (n:)
averse _ mající averzi ,
aversion _ odpor , (n:)
aversion _ nechuť , (n:)
aversive _ averzní , (adj:)
avert _ zamezit , (v:)
avert _ zabránit , (v:) , (čemu)
avert _ odvrátit , (v:)
avertable _ odvratitelný , (adj:)
averted _ odvrácený , (adj:)
averting behaviour _ chování k odvrácení , ([eko.])
averting inputs _ preventivní vstupy , ([eko.])
avertive expenditures. _ výdaje na odvrácení , ([eko.])
Avery _ Avery , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA, ženské křestní jméno, mužské křestní jméno)
avesome _ nahánějící hrůzu , (adj)
avg _ průměr , (n:)
avian _ ptáci , (n:)
aviary _ voliéra , (n:)
aviate _ letět , (v:)
aviation _ letectvo , (n:)
aviation _ letectví ,
aviation _ létání , (v:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line