Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo A : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Zobrazuji překlad hesla : A

aboard _ na palubu , (n:)
aboard _ naloděn ,
aboard _ na palubě , (n:)
abode _ bydliště , (n:)
abohm _ absolutní ohm ,
abolish _ odstranit , (v:)
abolish _ anulovat , (v:)
abolish _ zrušit , (v:) , (zákonem)
abolish measures _ odstranit opatření ,
abolish slavery _ zrušit otroctví , (v:)
abolished _ zrušený , (adj:)
abolishing _ rušení , (v:)
abolishment _ zrušení , (v:)
abolition _ zrušení ,
abolitionist _ abolicionista , (n:)
abominable _ odporný , (adj:)
abominable _ hnusný , (adj:)
abominable _ ohavný , (adj:)
abominably _ ohavně , (adv:)
abominably _ odporně , (adv:)
abominate _ ošklivit si , (v:)
abominate _ hnusit , (v:)
abominate _ děsit se , (v:) , (čeho)
abomination _ sprostota , (n:)
abomination _ ohavnost , (n:)
abomination _ hnus , (n:)
aboriginal _ prapůvodní , (adj:)
aboriginal _ domorodý , (adj:)
Aborigine _ původní Australan , (n:)
aborigine _ domorodec , (n:)
aborigines _ domorodci , (n:)
aborning _ při zrození , (adv:)
aborning _ při porodu , (adv:)
aborning _ rodící se ,
abort _ přerušit ,
abort _ zrušit ,
abort _ zmařit ,
abort _ překazit , (v:)
abort _ selhat , (v:)
abort _ potratit , (v:)
abort _ nezdařit se , (v:)
aborted _ zrušený , (adj:)
aborticide _ zabití plodu ,
aborting _ rušení ,
abortion _ přerušení , (n:)
abortion _ interrupce , (n:)
abortion _ interupční , (n:)
abortion _ potrat , (n:)
abortionist _ doktor provádějící potrat , (n:)
abortions _ potraty , (n: pl.)
abortive _ nezdařený , (adj: [obec.] 6 6) , (an ~ attempt = nezdařený pokus)
abortive _ neúspěšný , (adj: [obec.]) , (an ~ attempt = neúspěšný pokus)
abortive attempt _ nezdařený pokus ,
abortive birth _ předčasný porod ,
aborts _ ruší , (v:)
abortus _ potrat , (n:)
Abos _ australští domorodci ,
abound _ překypovat , (v:)
abound _ přetékat , (v:)
abound _ oplývat , (v:)
abound _ hojně se vyskytovat , (v:)
about _ kvůli ,
about _ aktivní ,
about _ v čem ,
about _ být připravený ,
about _ u sebe ,
about _ u ,
about _ skoro ,
about _ stran čeho ,
about _ sem tam ,
about _ po ,
about _ přibližně ,
about _ o čem ,
about _ okolo ,
about _ kolem ,
about _ o ,
about _ dokola ,
about _ asi ,
about face _ čelem vzad ,
about him _ o něm ,
about him _ na něho ,
about time _ načase , , (užíváno ve zpojení it's about time - už bylo načase)
about us _ o nás ,
above _ výše uvedený ,
above _ shora uvedený ,
above _ výše ,
above _ nade ,
above _ shora ,
above _ nahoře ,
above _ nahoru ,
above _ nad ,
above all _ především ,
above and beyond the call of duty _ více než je očekáváno ,
above board _ čestný , ([brit.])
above me _ na mě moc , ([id.]) , (it is above me - na to nestačím)
above one s means _ nad poměry , ([id.]) , (o životní úrovni)
above par _ nad průměrem ,
above par _ nad paritou ,
above par _ nad pari ,
above standard _ nadprůměrný ,
above the law _ nepodléhající zákonům ,
above understanding _ mimo chápání , ([id.]) , (it is above understanding - vymyká se to všemu chápání)
above-board _ poctivý , (adj:)
above-board _ poctivě ,
above-board _ čestně ,
above-board _ bezelstně ,
above-mentioned _ dříve zmíněný ,
aboveboard _ otevřený , (adj:)
aboveboard _ otevřeně , (adv:)
aboveboard _ poctivě , (adv:)
aboveground _ nadzemní , (adj:)
aboveground nuclear testing _ nadzemní nukleární testování ,
abovementioned _ dříve zmíněný , (adj:)
ABR _ Aero-Ballistic Rocket , ([zkr.] [voj.])
abracadabra _ čárymáry ,
abrade _ obrousit , (v:)
abrade _ opotřebit , (v:)
abraded _ opotřebený , (adj:)
abrading _ brusný , (adj:)
Abraham _ Abraham , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Abram _ Abram , ([jmén.] [bibl.] n:)
Abrams _ Abrams , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Abramson _ Abramson , (n: [jmén.]) , (příjmení)
abrasion _ abraze , ([eko.])
abrasion _ odřenina , (n:)
abrasion _ otěr , (n: [tech.])
abrasion _ oděrka , (n:)
abrasion _ obrušování , (v:)
abrasion belt _ brusný pás , (n:)
abrasion dust _ brusný prach , (n:)
abrasion polishing _ leštění broušením , (v:)
abrasion resistance _ pevnost v oděru , (n:)
abrasion test _ zkouška na otěr , (n:)
abrasions _ oděrky , (n: pl.)
abrasive _ brusný , (adj:)
abrasive _ brusivo , (n:)
abrasive _ brousící , (v:)
abrasive band _ brusný pás , (n:)
abrasive belt _ brusný pás , (n:)
abrasive cloth _ brusné plátno , (n:)
abrasive disk _ brusný kotouč , (n:)
abrasive grain _ brusné zrno , (n:)
abrasive mark _ stopa po brusivu , (n:)
abrasive material _ brusný materiál , (n:)
abrasive paper _ papír brusný , (n:)
abrasive powder _ brusný prášek , (n:)
abrasive quality _ brusivost , (n:)
abrasive segment _ brusný segment , (n:)
abrasively _ hrubě , (adv:)
abrasively _ brusně , (adv:)
abrasiveness _ obrusnost , (n:)
abrasiveness _ hrubost , (n:)
abrasiveness _ drsnost , (n:)
abrasiveness _ abrazivnost , (n:)
abreact _ odreagovat , (v:)
abreaction _ odreagování , (n:)
abreast _ vedle sebe , (adv:)
abreast _ bok po boku , (adv:)
abreast _ držet krok (s) , (v:)
abridge _ zkrátit , (v:) , (text)
abridge _ zestručnit , (v:) , (text)
abridge _ zbavit , (v:)
abridge a sb. of rights _ zbavit práv , (v:) , (koho)
abridge a sb. of st. _ zbavit , (v:) , (koho čeho)
abridged _ zestručněný , (adj:)
abridged division _ zkrácené dělení ,
abridged multiplication _ zkrácené násobení ,
abridgement _ zkrácené vydání ,
abridgement _ výtah , (v:) , (z textu)
abridgment _ snížení ,
abroad _ zahraniční , (adj:)
abroad _ za hranicemi ,
abroad _ v zahraničí ,
abroad _ zahraničí , (n:)
abroad _ v cizině , (n:)
abroad _ do ciziny , (n:)
abroad _ cizina , (n:)
abrogate _ anulovat , (v:)
abrogate _ zrušit , (v:)
abrogate _ odstranit , (v:)
abrogated _ zrušil , (v:)
abrogated _ odstranil , (v:)
abrogation _ zrušení , (n:) , (např. zákona)
abrogation _ anulování , (n:)
abrupt _ neočekávaný , (adj:)
abrupt _ nesouvislý , (adj:)
abrupt _ strohý , (adj:)
abrupt _ strmý , (adj:)
abrupt _ příkrý , (adj:)
abrupt _ prudký , (adj:)
abrupt _ nečekaný , (adj:)
abrupt _ náhlý , (adj:)
abrupt interval _ neočekávaná přestávka ,
abrupt peak _ strmý štít ,
abrupt style _ nesouvislý styl ,
abrupt tern _ prudká zatáčka ,
abruption _ odlomení , (n:)
abruption _ odtržení , (n:)
abruptly _ zprudka , (adv:)
abruptly _ náhle , (adv:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line