Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo A : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Zobrazuji překlad hesla : A

aunt _ teta , (n:)
auntie _ tetka , (n:)
auntie _ tetička , (n:)
aunts _ tety , (n: pl.)
aunty _ tetička , (n:)
aura _ aura , (n:)
aural _ ušní , (adj:)
aurally _ sluchově , (adv:)
aureate _ zlatavý , (adj:)
aureate _ ozdobný , (adj:)
Aurelius _ Aurelius , ([jmén.])
aureola _ aureola , (n:)
aureole _ svatozář , (n:)
aureomycin _ aureomycin , (n:)
auric _ zlatý , (adj:)
auric _ obsahující zlato ,
auricle _ ušní boltec ,
auricle _ boltec , (n:)
auricula _ prvosenka , (n:)
auricular _ ušní , (adj:)
auriferous _ zlatonosný , (adj:)
Auriga _ souhvězdí Vozka , (n:)
aurist _ ušní lékař ,
aurochs _ zubr , (n:)
aurora _ úsvit ,
aurora _ polární záře ,
aurora _ ranní červánky ,
aurora australis _ jižní polární záře ,
aurora borealis _ severní polární záře ,
aurorae _ polární záře ,
auroral _ narůžovělý , (adj:)
aurous _ zlatný , (adj:)
auscultate _ vyšetřit poslechem ,
auscultation _ auskultace , (n:)
auscultation _ poslech ,
auspicate _ zahájit , (v:)
auspice _ znamení ,
auspice _ dobré znamení ,
auspice _ patronát , (n:)
auspices _ záštita , , (n:)
auspices _ patronát , (n:)
auspicious _ slibný , (adj:)
auspicious _ nadějný , (adj:)
auspiciously _ nadějně , (adv:)
Aussie _ Australan ,
Austen _ Austen , (n: [jmén.]) , (příjmení)
austenite _ austenit , (n:)
austenitic _ austenitický , (adj:)
austere _ prostý , (adj:)
austere _ střízlivý ,
austere _ strohý ,
austere _ asketický ,
austerely _ asketicky ,
austerely _ jednoduše ,
austerely _ prostě ,
austerity _ odříkavost ,
austerity _ úsporná opatření ,
austerity _ strohost ,
austerity _ prostota ,
Austin _ Austin , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno, okres v USA, hl.m. - Texas v USA)
austral _ jižní , (adj:)
austral _ australský , (adj:)
Austral Realm _ austrální rostlinná říše , ([eko.])
Australasia _ Australasie , (n:)
Australasian _ Australoasijský , (adj:)
Australia _ Austrálie , (n: [zem.])
Australian _ australský , (adj:)
Australian _ Australan , (n:)
Australian _ australská angličtin ,
Australianize _ australianizovat , (v:)
Australianizes _ australianizuje , (v:)
Austria _ Rakousko , (n: [zem.])
Austria _ Austria , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Austria-Hungary _ Rakousko-Uhersko , ([hist.] [zem.] n:)
Austrian _ Rakouský , (adj:)
Austrian _ Rakušan , (n:)
Austrian _ Rakušanka , (n:)
autarchic _ soběstačný , (adj:)
autarchic _ autarkní ,
autarchy _ samovláda , (n:)
autarchy _ autarkie , (n:)
autarkic _ autarkický , (adj:)
autarkic _ soběstačný , (adj:)
autarkic _ autarkní ,
autarkical _ autarkický , (adj:)
autarkical _ soběstačný , (adj:)
autarky _ soběstačnost , (n:)
autecology _ autekologie , ([eko.])
auteur _ osobitý autor ,
authentic _ originální , (adj:)
authentic _ pravý , (adj:)
authentic _ autentický ,
authentic _ věrohodný , (adj:)
authentically _ autenticky ,
authenticate _ ověřit , (v:)
authenticated _ ověřený , (adj:)
authentication _ ověření , (n:)
authentication _ autentizace , ([it.])
authenticator _ autentikátor , (n:)
authenticator _ ověřovatel autenticity ,
authenticity _ skutečnost , (n:)
authenticity _ pravost , (n:)
authenticity _ autentičnost , (n:)
author _ průvodce , (n:)
author _ spisovatel , (n:)
author _ spisovatelka , (n:)
author _ tvůrce , (n:)
author _ autorka , (n:)
author _ autor , (n:)
authoress _ spisovatelka ,
authoress _ autorka ,
authorial _ autorský , (adj:)
authorisation _ oprávnění , (n:)
authorisation _ autorizace , (n:)
authorise _ oprávnit , (v:)
authorise _ autorizovat , (v:)
authorised _ zmocněný , (adj:)
authorised _ oprávněný , (adj:)
authorised _ autorizovaný , (adj:)
authorising _ autorizující , (adj:)
authoritarian _ autoritativní , (adj:)
authoritarian _ autoritářský , (adj:)
authoritarian system _ autoritativní systém , ([eko.])
authoritarianism _ autoritářství , (n:)
authoritarianism _ autoritativní systém ,
authoritative _ směrodatný , (adj:)
authoritative _ panovačný ,
authoritative _ úřední ,
authoritative _ autoritativní ,
authoritative dry year period _ směrodatně suchý rok , ([eko.])
authoritative period of drought _ směrodatné suché období (závlahy) , ([eko.])
authoritative precipitation _ směrodatná srážka (závlahy) , ([eko.])
authoritatively _ směrodatně , (adv:)
authoritatively _ autoritativně , (adv:)
authoritativeness _ panovačnost , (n:)
authoritativeness _ autoritativnost , (n:)
authoritativeness _ autoritářství , (n:)
authoritativeness _ směrodatnost ,
authorities _ úřady , (n: pl.)
authorities _ autority , (n: pl.)
authorities _ řídící orgány ,
authority _ zmocnění ,
authority _ pověření , (n:)
authority _ oprávnění , (n:)
authority _ pravomoc ,
authority _ úřad ,
authority _ autorita ,
authority system _ autoritativní systém , ([eko.])
authorization _ povolení ,
authorization _ pověření , (n:)
authorization _ oprávnění , (n:)
authorization _ autorizace , (n:)
authorize _ zmocnit , (v:)
authorize _ oprávnit , (v:)
authorize _ schválit ,
authorize _ autorizovat ,
authorized _ oprávněný , (adj:)
authorized _ kompetentní , (adj:)
authorized _ autorizovaný , (adj:)
authorized agent _ prokurista ,
authorized capital _ schválený kapitál ,
Authorized Version _ autorizovaná verze ,
authors _ autoři , (n: pl.)
authorship _ autorství , (n:)
autism _ autizmus ,
autistic _ autistický ,
auto _ auto , ([hovor.] [amer.] n:)
auto emissions tax _ daň z emisí automobilů , ([eko.])
auto indent _ automatické odsazování ,
auto-suggestion _ autosugesce , (n:)
auto-trip _ výlet autem ,
autobahn _ dálnice , (n:)
autobiographic _ svéživotopisný , (adj:)
autobiographical _ autobiografický , (adj:)
autobiographically _ autobiograficky , (adv:)
autobiographies _ autobiografie , (pl.)
autobiography _ životopis , (n:)
autobiography _ vlastní životopis ,
autobiography _ autobiografie ,
autocatalysis _ autokatalýza ,
autocephalous _ samostatný ,
autochthon _ starousedlík , (n:)
autochthon _ původní obyvatel , (n:)
autochthon _ praobyvatel , (n:)
autochthon _ domorodec , (n:)
autochthonic _ autochtonní , (adj:)
autochthonous _ autochtonní , (adj:)
autochthonous microorganism _ autochtonní mikroorganismus , ([eko.])
autochton _ starousedlík , (n:)
autochton _ praobyvatel , (n:)
autochton _ domorodec , (n:)
autoclave _ tlakový hrnec ,
autoclave _ autokláv ,
autocode _ autokód ,
autocoder _ autokód ,
autocorrelation _ autokorelace , , (matematika, zpracování signálů)
autocracy _ samovláda ,
autocracy _ autokracie , , (absolutistická vláda)
autocrat _ samovládce , (n:)
autocrat _ absolutní vládce , (n:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line