Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo A : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Zobrazuji překlad hesla : A

attic _ podkroví , (n:)
attire _ roucho , (n:)
attired _ oblečený , (adj:)
attitude _ póza , (n:)
attitude _ postavení , (n:)
attitude _ poloha , (n:)
attitude _ názor , (n:)
attitude _ stanovisko , (n:)
attitude _ přístup ,
attitude _ postoj ,
attitude _ držení těla ,
attitudes _ stanoviska , (n:)
attitudes _ postoje ,
attitudinal _ subjektivní , (adj:)
attitudinize _ pózovat , (v:)
ATTN _ Attention , ([zkr.])
attorney _ zmocněnec , (n:)
attorney _ právní zástupce , (n:)
attorney _ advokát , (n:)
attorney general _ státní zástupce ,
attorney-general _ státní zástupce ,
attorneys _ advokáti , (n:)
attract _ vábit , (v:)
attract _ přivábit , (v:)
attract _ přitahovat , (v:)
attract attention _ poutat pozornost ,
attractant _ atraktant , (n:)
attracted _ přitahovaný , (adj:)
attracted _ přitahoval , (v:)
attracting _ přitahující , (adj:)
attraction _ přitažlivost , (n:)
attraction _ atrakce , (n:)
attraction _ kouzlo ,
attraction _ půvab ,
attractions _ atrakce , (pl.)
attractive _ atraktivní , (adj:)
attractive _ lákavý , (adj:)
attractive _ vábivý , (adj:)
attractive _ hezký ,
attractive _ půvabný ,
attractive _ přitažlivý , (adj:)
attractively _ přitažlivě , (adv:)
attractively _ atraktivně , (adv:)
attractiveness _ půvab , (n:)
attractiveness _ přitažlivost , (n:)
attractiveness _ atraktivnost , (n:)
attractor _ přitahovatel , (n:)
attractor _ atraktor , ([fyz.] [mat.])
attractors _ atraktory , ([fyz.] [mat.])
attracts _ přitahuje , (v:)
attributable _ přisouditelný , (adj:)
attributable risk _ atributivní riziko , ([eko.]) , (V podstatě stejný pojem pro nekarcinogenní riziko rozdíl mezi rizikem škodlivého účinku způsobeného expozicí toxické látce a rizikem tohoto účinku bez expozice.)
attribute _ přičíst , (v:) , ((něčemu něco, např. ztrátu přičítáme nějaké příčině))
attribute _ znak , (n:)
attribute _ vlastnost , (n:)
attributed _ mající znak ,
attributed _ mající atribut ,
attributes _ atributy , (n: pl.)
attributing _ přisuzování , (n:)
attribution _ přisuzování , (n:)
attribution _ kompetence ,
attributive _ atributivní , (adj:)
attrit _ (vojensky) vyčerpat, unavit (nepřítele) , (v) , (amerikanismus)
attrited _ opotřebovaný , (adj:)
attrition _ opotřebování , (n:)
attune _ sladit , ([bás.])
attune _ naladit , ([bás.])
attune _ ladit , ([bás.])
attuned _ sladil , (v:)
attuned _ naladil , (v:)
attuned _ naladěný , (adj:)
attuned _ ladil , (v:)
ATTYOB _ Anything That Turns You On Baby , ([zkr.])
ATV _ Associated television , ([zkr.])
ATV _ terénní vozidlo , ([zkr.])
Atwater _ Atwater , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Atwood _ Atwood , (n: [jmén.]) , (příjmení)
atypical _ atypický ,
atypically _ atypicky ,
au pair _ pomocnice v domácnosti , (n:) , (obvykle dívka (studentka) učící se jazyk)
aubergine _ lilek ,
aubergine _ baklažán ,
Aubrey _ Aubrey , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno, mužské křestní jméno)
auburn _ zlatohnědý , (adj:)
auburn _ světle kaštanový ,
auburn _ světle hnědý ,
auburn hair _ světle hnědé vlasy ,
Auckland _ město - Nový Zéland , (n: [jmén.])
auction _ dražební ,
auction _ dražit , (v:)
auction _ vydražit , (v:)
auction _ dražba ,
auction _ aukce ,
auction off _ vydražit , (v:)
auction off _ dražit , (v:)
auction off _ prodat v dražbě ,
auctioneer _ dražitel , (n:)
auctioneer _ aukcionář , (n:)
auctions _ aukce , (pl.)
audacious _ drzý , (adj:)
audacious _ smělý , (adj:)
audacious _ odvážný , (adj:)
audacious _ neohrožený , (adj:)
audaciously _ troufale , (adv)
audacity _ smělost , (n:)
audacity _ odvaha ,
audibility _ slyšitelnost , (n:)
audible _ slyšitelný , (adj:)
audibleness _ slyšitelnost , (n:)
audibly _ slyšitelně , (adv:)
audience _ posluchačstvo , (n:)
audience _ obecenstvo , (n:)
audience _ audience , (n:)
audience _ posluchači ,
audience _ diváci ,
audience _ slyšení ,
audience _ publikum ,
audiences _ publika , (n:)
audiences _ obecenstva , (n:)
audio _ zvuk , (n:)
audio frequency _ zvuková frekvence , ([tech.])
audio-visual _ audio-vizuální , (adj:)
audiogram _ audiogram ,
audiograms _ audiogramy ,
audiometer _ audiometr , (n:)
audiometry _ audiometrie , (n:)
audiophile _ diskofil , (n:)
audiophile _ hudební nadšenec , (n:)
audiophile _ člověk s vroucím zájmem o kvalitní reprodukci hudby , (n)
audiotape _ zvuková páska ,
audiovisual _ audiovizuální ,
audit _ vyúčtování , (n:)
audit _ revize , (n:)
audit _ přezkoušet , (v:)
audit _ kontrolovat , (v:)
audit _ ověření účtů ,
audit _ prověrka ,
audit _ audit ,
audit client _ klient auditu , ([eko.])
audit committee _ revizní výbor ,
audit committee _ revizní komise ,
audit conclusion _ závěr auditu , ([eko.]) , (Odborný úsudek nebo názor, kterým se auditor vyjadřuje k problematice sledované v auditu. Usuzovaní je založeno na zdůvodňování výsledků auditu, které uplatňuje auditor a tímto je také ohraničeno.)
audit criteria _ kritéria auditu , ([eko.]) , (Zájmy, praktiky, postupy nebo požadavky s nimiž auditor porovnává shromážděné průkazné informace o sledované problematice (alt. předmětu) auditu.)
audit evidence _ průkazné informace, související s auditem , ([eko.]) , (Ověřitelné informace, záznamy či prohlášení o skutečném stavu.)
audit evidence _ důkazy z auditu , ([eko.])
audit finding _ nález z auditu , ([eko.])
audit findings _ nálezy auditu , ([eko.]) , (Výsledky hodnocení zjištěných průkazných informací, související s auditem a jejich srovnání s odsouhlasenými kritérii auditu)
audit team _ tým auditorů , ([eko.]) , (Skupina auditorů, nebo pouze jeden auditor, určená k provádění příslušného auditu; do týmu auditorů mohou také patřit techničtí experti a auditoři v zácviku)
auditee _ prověřovaný objekt , ([eko.]) , (Organizace, ve které se má provádět audit)
auditing _ kontrola , (n:)
auditing _ revize , (n:)
auditing _ přezkoušení , (n:)
audition _ konkurs , (n:)
audition _ zkouška , (n:)
audition _ konkurzní výkon ,
auditive _ sluchový , (adj:)
auditive _ auditivní , (adj:)
auditor _ revizor , (n:)
auditor _ auditor , (n:)
auditorial _ revizní , (adj:)
auditorium _ aula , (v:)
auditorium _ posluchárna ,
auditorium _ hlediště , (n:)
auditors _ auditoři , (n: pl.)
auditory _ sluchový , (adj:)
auditory nerve _ sluchový nerv , (n:)
auditory ossicle _ sluchová kůstka , (n:)
Audrey _ Audrey , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
Audubon _ okres v USA , (n: [jmén.])
Auerbach _ Auerbach , (n: [jmén.]) , (příjmení)
auger _ vrták , (n:)
auger _ šnek , (n:)
auger _ nebozez , (n:)
aught _ nic ,
augite _ augit , (n:)
augite _ pyroxen , (n:)
augment _ rozšířit , (v:)
augment _ rozmnožit , (v:)
augment _ zvětšit ,
augmentation _ zvýšení , (n:)
augmentation _ zvětšení , (n:)
augmentative _ augmentativní , (adj:)
augmentative _ zvětšující , (adj:)
augmented _ zvětšený , (adj:)
augmented _ rozšířený , (adj:)
Augmented Gross Domestic Product AGDP. _ rozšířený hrubý domácí produkt , ([eko.])
augur _ předzvěst , (n:)
augury _ příslib , (n:)
augury _ předtucha , (n:)
augury _ předzvěst , (n:)
august _ vznešený , (adj:)
august _ důstojný , (adj:)
August _ August , (n: [jmén.]) , (příjmení)
August _ srpen , (n:)
Augusta _ Augusta , (n: [jmén.]) , (okres v USA, hl.m. - Maine v USA, ženské křestní jméno)
Augustine _ Augustine , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno, mužské křestní jméno)
Augustus _ Augustus , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
auk _ alka , (n:)
auld lang syne _ staré časy ,
auld lang syne _ staré zlaté časy ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line