Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo A : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Zobrazuji překlad hesla : A

atomic energy _ atomová energie ,
Atomic Energy Commission _ Atomic Energy Commission AEC , ([eko.])
Atomic Energy Commission _ AEC Atomic Energy Commission , ([eko.])
atomic number _ atomové číslo ,
atomic weight _ atomová hmotnost ,
atomically _ atomicky ,
atomicity _ atomizace , (n:)
atomisation _ atomizace , (n:)
atomism _ atomizmus ,
atomistic _ atomistický , (adj:)
atomistic _ atomický , (adj:)
atomization _ atomizace ,
atomize _ atomizovat , , (rozkládat na atomy)
atomized _ být atomizováno ,
atomizer _ rozprašovač , (n:)
atomizer _ atomizér , (n:)
atomizing _ rozprašování ,
atoms _ atomy , (n:)
atonal _ atonální , (adj:)
atonality _ atonalita , (n:)
atone _ odčinit ,
atone _ usmířit ,
atoned _ usmířil , (v:)
atoned _ odčinil , (v:)
atoned _ napravil , (v:)
atonement _ náprava , (n:)
atones _ odčiní ,
atonia _ atonie , (n:)
atonia _ chabost svalů ,
atonic _ atonický , (adj:)
atop _ nahoře ,
atoxic _ atoxický , (adj:)
ATP _ druh nukleosidu ,
ATR _ Air Turbo Rocket , ([zkr.] [voj.])
atrabilious _ trudnomyslný , (adj:)
atresia _ atrézie , (n:)
ATRI _ Advanced Thermionics Research Initiative , ([zkr.] [voj.])
atria _ předsíně ,
atria _ dvorce ,
atrial _ atriový , (adj:)
atrioventricular _ atrioventrikulární , (adj:)
atrium _ atrium , (n:)
atrocious _ ohavný , (adj:)
atrocious _ ukrutný , (adj:)
atrocious _ surový , (adj:)
atrocious _ strašný , (adj:)
atrocious _ otřesný , (adj:)
atrociously _ otřesně , (adv:)
atrocities _ zvěrstva , (n:)
atrocities _ ohavnosti , (n:)
atrocity _ krutost , (n:)
atrocity _ zvěrstvo , (n:)
atrocity _ ukrutnost , (n:)
atrophic _ zakrnělý , (adj:)
atrophic _ atrofický , (adj:)
atrophied _ atrofický , (adj:)
atrophied _ zakrnělý , (adj:)
atrophy _ atrofovat , (v:)
atrophy _ atrofie , ([med.])
atrophy _ zakrnění ,
atropine _ atropin , (n:)
ATS _ Automatic Test System , ([zkr.] [voj.])
attaboy _ dobrá práce! ,
attach _ upevnit , (v:)
attach _ přilepit , (v:)
attach _ napojit , (v:)
attach _ připojit ,
attach _ připevnit ,
attach _ přiložit , (v:)
attach importance _ přisuzovat důležitost ,
attach to _ připevnit k ,
attachable _ připojitelný , (adj:)
attachable _ připevnitelný ,
attache _ aktovka , (n:)
attache _ atašé ,
attached _ připojený , (adj:)
attached _ připojil , (v:)
attached _ přiložen ,
attached organism _ nárost (voda) , ([eko.])
attached to _ přiložen k ,
attaching _ připojování ,
attachment _ připojení , (n:)
attachment _ náklonnost , (n:)
attachment _ příloha , (n:)
attachments _ přílohy ,
attack _ přepadnout , (v:)
attack _ kritizovat , (v:)
attack _ napadení ,
attack _ útočící ,
attack _ zaútočit ,
attack _ útočný , (adj:)
attack _ útok , (v:)
attack _ útočit ,
attack _ napadnout ,
attack _ napadat , (v:)
attackable _ napadnutelný , (adj:)
attackable _ rezavějící ,
attacked _ zasažený , (adj:)
attacked _ přepadený , (adj:)
attacked _ napadený , (adj:)
attacker _ útočník , (n:)
attackers _ útočníci , (n:)
attacking _ útočení ,
attacks _ útoky ,
attagirl _ dobrá práce! ,
attain _ nabýt , (v:)
attain _ nabyl , (v:)
attain _ dosáhnout ,
attain _ docílit ,
attainability _ dosažitelnost , (n:)
attainability _ dostupnost , (n:)
attainable _ dosažitelný ,
attainably _ dosažitelně ,
attained _ dosažený , (adj:)
attained _ docílený , (adj:)
attainment _ znalosti ,
attainment _ vzdělání ,
attainment _ docílení ,
attainment _ dosažení ,
attains _ dosahuje , (v:)
attaint _ zneuctít ,
ATTD _ Advanced Technology Transition Demonstration , ([zkr.] [voj.])
attempt _ pokusit se o ,
attempt _ zkusit , (v:)
attempt _ pokus , (n:)
attempt _ pokoušet se ,
attempt _ pokusit se , (v:)
attempted _ pokus o ,
attempted murder _ pokus o vraždu ,
attempting _ pokoušení se ,
attempts _ pokusy , (pl. n:)
attend _ docházet , (v:)
attend _ účastnit se , , (čeho)
attend _ starat se o ,
attend _ navštěvovat , (v:)
attend to _ postarat se , ([id.])
attend to _ vyřídit co , ([id.])
attendance _ docházka , (n:)
attendance _ počet přítomných ,
attendance _ počet návštěvníků ,
attendance _ návštěvnost , (n:)
attendance _ návštěva , (n:)
attendance _ účast ,
attendance distance _ donášková vzdálenost (sběr odpadu) , ([eko.])
attendance list _ prezenční list ,
attendance list _ listina přítomných ,
attendances _ účasti , (n:)
attendances _ přítomnosti , (n:)
attendant _ návštěvník , (n:)
attendant _ hlídač , (n:)
attendants _ operátoři , (n:)
attendants _ účastníci , (n: pl.)
attendants _ hlídači ,
attended _ obsluhovaný , (adj:)
attended _ navštěvovaný , (adj:)
attended _ navštěvoval , (v:)
attender _ návštěvník , (n:)
attending _ docházení , (n:)
attention _ věnovat pozornost ,
attention _ pozornost ,
attention _ pozor ,
attention _ péče ,
attention _ ošetření ,
attentional _ týkající se pozornosti ,
attentions _ výstrahy , (n: pl.)
attentions _ upozornění , (pl.)
attentive _ všímavý , (adj:)
attentive _ zdvořilý , (adj:)
attentive _ pozorný ,
attentively _ pozorně , (adv:)
attentively listen to _ naslouchat ,
attentiveness _ pozornost , (n:) , (ke komu)
attentiveness _ zdvořilost , (n:)
attentiveness _ ochota , (n:)
attentiveness _ laskavost , (n:)
attenuate _ oslabený , (adj:)
attenuate _ zeslabený , (adj:)
attenuate _ zmírnit , (v:)
attenuate _ zmenšit , (v:)
attenuated _ zmírnil , (v:)
attenuated _ zmírněný , (adj:)
attenuated _ zmenšil , (v:)
attenuating _ zmírňující , (adj:)
attenuation _ zředění , (n:)
attenuation _ útlum , (n:)
attenuation _ tlumení , (n:)
attenuation _ ředění , (n:)
attenuation _ oslabení , (n:)
attenuator _ tlumič , (n:)
attenuator _ atenuátor , (n:)
attest _ osvědčit , (v:)
attest _ osvědčení , (n:)
attest _ nasvědčovat , (v:)
attest _ atest ,
attestation _ ověření , (n:)
attestation _ atestace , (n:)
attestation _ osvědčení ,
attested _ ověřený , (adj:)
attested _ doložený , (adj:)
attested _ atestovaný , (adj:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line