Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo A : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Zobrazuji překlad hesla : A

at a glance _ na první pohled ,
at a good clip _ rychle ,
at a loss _ v rozpacích , ([id.])
at a loss for words _ být beze slov , ([id.])
at a moment s notice _ okamžitě ,
at a moment s notice _ ihned ,
at a pace _ rychlostí ,
at a shot _ naráz , (idiom)
at a speed _ rychlostí ,
at a stroke _ rázem ,
at all _ vůbec ,
at all costs _ za každou cenu , (adv:)
at any rate _ za každou cenu , ([id.])
at any risk _ za každou cenu , ([id.])
at bar _ před soudem ,
at bay _ mimo dosah ,
at bay _ daleko ,
at best _ v nejlepším případě ,
at best _ nanejvýš ,
at best _ přinejlepším ,
at bottom _ na dně , (adv:)
at call _ okamžitě ,
at call _ bez výpovědi ,
at death s door _ umírající , (adj:)
at ease _ volně ,
at face value _ podle vzhledu ,
at fair prices _ za levné ceny ,
at fault _ chybující ,
at fault _ má vinu ,
at first _ zprvu ,
at first _ nejprve ,
at first _ nejdříve ,
at first glance _ na první pohled ,
at first hand _ z první ruky ,
at first light _ za úsvitu ,
at hand _ k dispozici , (adv:)
at hand _ po ruce , (adv:)
at hand _ blízko , (adv:)
at hand _ při ruce , (adv:)
at heart _ na srdci ,
at home _ doma ,
at issue _ sporný , , (the point at issue - sporný bod)
at it again _ znovu něco dělá ,
at large _ celkově , (adv:)
at large _ obecně , (adv:)
at large _ volně , (adv:)
at large _ na svobodě , (adv:)
at last _ konečně ,
at least _ přinejmenším ,
at least _ minimálně ,
at least _ aspoň ,
at least _ alespoň ,
at length _ nakonec ,
at liberty _ být na svobodě ,
at loggerheads _ v rozporu ,
at long last _ konečně ,
at loose ends _ nekoncentrovaný , (adj:)
at most _ nanejvýš ,
at my wits end _ velmi rozrušený ,
at odds _ na ostří nože , ([amer.])
at odds _ v rozporu , , (with - s)
at odds _ na štíru , , (with - s)
at once _ najednou ,
at once _ rázem ,
at once _ okamžitě ,
at once _ ihned ,
at once _ hned ,
at one time _ někdy ,
at other times _ jindy ,
at peace _ v míru ,
at present _ nyní ,
at random _ nazdařbůh ,
at rest _ v klidu ,
at school _ ve škole ,
at short notice _ po krátké výpovědní lhůtě ,
at sixes and sevens _ vzhůru nohama ,
at speeds of _ rychlostí ,
at stake _ v sázce ,
at that time _ tehdy ,
at the best _ přinejlepším , (adv:)
at the bottom _ dole , (adv:)
at the bottom _ v dolní části ,
at the crack of dawn _ za úsvitu ,
at the drop of a hat _ okamžitě ,
at the drop of a hat _ bleskurychle ,
at the end of _ koncem ,
at the furthest _ nejpozději ,
at the hands of _ v potyčce ,
at the house of _ u ,
at the latest _ nejpozději ,
at the least _ přinejmenším , (adv:)
at the most _ nanejvýš , (adv:)
at the right moment _ v pravý čas ,
at the ripe old age _ velmi starý ,
at the risk of life _ s nasazením života ,
at the same time _ zároveň ,
at the same time _ přitom ,
at the speed of _ rychlostí ,
at the top of her game _ hrající v životní formě ,
at the top of his voice _ hlasitě křičí ,
at the very latest _ nejpozději ,
at the wheel _ řídící vozidlo ,
at the worst _ v nejhorším případě ,
at this moment _ ihned , ([amer.])
at this point in time _ v tomto okamžiku ,
at will _ podle přání ,
at work _ v práci ,
at worst _ přinejhorším , (adv:)
at your beck and call _ pracuje pro tebe ,
at your fingertips _ připravený k použití ,
at s _ u , ([obec.])
atactic _ ataktický , (adj:)
ATAF _ Allied Tactical Air Forces , ([zkr.] [voj.])
ATAGS _ Advanced Technology Anti-G Suit , ([zkr.] [voj.])
Atalanta _ Atlanta ,
Atari _ Atari , , (8-bitový počítač)
ATARR _ Advanced Turbine Aerothermal Research Rig , ([zkr.] [voj.])
atavism _ atavismus , (n:)
atavistic _ atavistický , (adj:)
ataxia _ ataxie , (n:)
ataxic _ ataktický , (adj:)
ATB _ All The Best , ([zkr.])
ATC _ třída prudké toxicity , ([eko.])
Atchison _ Atchison , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
ATD _ Advanced Technology Demonstration , ([zkr.] [voj.])
ate _ jedli ,
ate _ eat/ate/eaten , (v: [neprav.])
ate _ jedl , (v:)
ate _ snědl , (v:)
ate his fill _ najedl se , (v:)
ate up _ snědl , (v:)
ATEGG _ Advanced Turbine Engine Gas Generator , ([zkr.] [voj.])
atelier _ ateliér , (n:)
ATEOTLYWBAT _ At The End Of This Lesson You Will Be Able To , ([zkr.])
atest _ atestovat , (v:)
ATF _ Advanced Tactical Fighter , ([zkr.] [voj.])
atheism _ bezbožnost ,
atheism _ ateizmus ,
atheist _ ateista ,
atheistic _ ateistický ,
atheistical _ ateistický , (adj:)
atheists _ ateisté ,
Athena _ ženské křestní jméno , (n: [female] [jmén.])
Athena _ Aténa , , (řec. bohyně)
Athens _ Athény ,
Athens _ Atény ,
Athens _ hl.m. - Řecko , (n: [jmén.])
Athens _ Athens , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
Athens Treaty on Land-Based Sources of Pollution _ Athens Treaty on Land-Based Sources of Pollution , ([eko.])
atherosclerosis _ ateroskleróza , (n:)
atherosclerosis _ kornatění tepen ,
athlete _ borec , (n:)
athlete _ sportovec , (n:)
athlete _ atlet , (n:)
athletes _ atleti , (n:)
athletic _ sportovní , (adj:)
athletic _ sportovně založený ,
athletic _ atletický ,
athletically _ atleticky , (adv:)
athleticism _ zdatnost , (n:)
athletics _ lehká atletika ,
athletics _ atletika ,
athrophy _ atrofie ,
athwart _ napříč , (n:)
athwart _ šikmo ,
ATIRCM _ Advanced Threat Infrared Countermeasures , ([zkr.] [voj.])
Atkins _ Atkins , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Atkinson _ Atkinson , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
ATLA _ Another Three Letter Acronym , ([zkr.])
Atlanta _ hl.m. - Georgia v USA , (n: [jmén.])
Atlanta _ Atlanta ,
Atlantic _ atlantický , (adj:)
Atlantic _ Atlantik , (n:)
Atlantic _ atlantský , (adj:)
Atlantic _ atlantský oceán ,
Atlantic _ okres v USA , (n: [jmén.])
Atlantic Ocean _ Atlantický oceán ,
Atlantis _ Atlantis ,
atlas _ atlas , (n:)
ATM _ bankomat , (n:)
ATM card _ bankomatová karta , (n:)
atmometer _ výparoměr , (n:)
atmometer _ atmometr , (n:)
atmosphere _ ovzduší , (n:)
atmosphere _ atmosféra , (n:)
atmospheres _ atmosféry , (n: pl.)
atmospheric _ vzduchový ,
atmospheric _ atmosférický , (adj:)
atmospheric general circulation _ všeobecná cirkulace atmosféry , ([eko.])
atmospheric ion _ atmosférický ion , ([eko.])
atmospheric water _ atmosférická voda , ([eko.])
atmospherical _ atmosférický , (adj:)
atmospherically _ atmosféricky , (adv:)
atoll _ korálový ostrov ,
atoll _ atol ,
atom _ atom , (n:)
atom bomb _ atomová bomba ,
atomic _ atomový , (adj:)
atomic bomb _ atomová bomba ,
atomic clock _ atomové hodiny ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line