Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo A : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Zobrazuji překlad hesla : A

association factor _ asociační faktor ,
association heat _ asociační teplo ,
associational _ svazový , (adj:)
associational _ spolkový , (adj:)
associational _ klubový , (adj:)
associational _ družstevní ,
associationism _ asocianismus ,
associations _ sdružení , (pl.) , (n:)
associations _ asociace , (pl.)
associative _ asociativní , (adj:)
associatively _ asociativně , (adv:)
associativity _ asociativita ,
associativity _ asociativnost , (n:)
assoil _ zprostit viny ,
assonance _ asonance , (n:)
assonant _ asonanční , (adj:)
assort _ sestavovat , (v:)
assort _ roztřídit , (v:)
assort _ uspořádat ,
assorted _ smíšený , (adj:)
assorted _ různých druhů ,
assorted _ roztříděný ,
assortment _ sortiment , (n:)
assortment _ souprava ,
assortment _ kolekce ,
assortments _ soupravy ,
assuage _ zmírnit , (v:)
assuage _ uklidnit ,
assuaged _ zmírnil , (v:)
assuaged _ utišil , (v:)
assume _ zaujmout , (v:)
assume _ usuzovat , (v:)
assume _ zmocnit se ,
assume _ převzít ,
assume _ domnívat se ,
assume _ mít za to ,
assume _ předpokládat ,
assume _ osvojit si ,
assumed _ předstíraný , (adj:)
assumed _ domnělý , (adj:)
assumed _ předpokládaný , (adj:)
assumes _ předpokládá , (v:)
assuming _ předpokládání , (n:)
assuming _ za předpokladu ,
assumption _ domněnka , (n:)
assumption _ předpoklad ,
assumptions _ předpoklady , (n: pl.)
assumptions _ domněnky , (n: pl.)
assumptive _ předpokládaný ,
assurance _ jistota , (n:)
assurance _ pojištění ,
assurance _ pojištění, jistota , ([eko.])
assurance _ zajištění ,
assurance _ záruka ,
assurance _ ujištění ,
assurances _ záruky , (n: pl.)
assurances _ přísliby , (n: pl.)
assure _ pojistit, zajistit , ([eko.])
assure _ uklidnit ,
assure _ zaručit ,
assure _ zabezpečit ,
assure _ ujistit ,
assured _ sebejistý , (adj:)
assured _ pojištěný , (adj:)
assuredly _ nepochybně , (adv:)
assuredly _ určitě ,
assuredly _ jistě ,
assuredness _ sebejistota , (n:)
assurer _ pojistitel , (n:)
assures _ ujišťuje , (v:)
assures _ ubezpečuje , (v:)
assurgent _ stoupající , (adj:)
assuring _ zajištění ,
assymetrical externalities _ asymetrické externality , ([eko.])
Assyria _ Asýrie , (n:)
Assyrian _ asyrština , (n:)
Assyrian _ asyrský , (adj:)
Assyrian _ Asyřan ,
Assyrian _ Asýrijský , (adj:)
Astaire _ americký herec a tanečník ,
Astana _ hl.m. - Kazachstán , (n: [jmén.])
astasia _ astázie , (n:)
ASTAT _ Affordable Sensor Technology for Aerial Targeting , ([zkr.] [voj.])
astatic _ nestálý , (adj:)
astatine _ astat ,
aster _ astra , (n:)
aster _ druh rostliny ,
asterisk _ hvězdička , (n:)
asterisks _ hvězdičky , (n: pl.)
asterism _ skupinka hvězd ,
astern _ vzadu ,
astern _ na zádi ,
asteroid _ asteroid , (n:)
asteroidal _ hvězdicovitý ,
asteroids _ asteroidy , (n: pl.)
asthenia _ astenie , (n:)
asthenopia _ astenopie , (n:)
asthma _ astma ,
asthmatic _ dýchavičný , (adj:)
asthmatic _ astmatický ,
astigmatic _ astigmatický , (adj:)
astigmatism _ astigmatizmus , (n:)
astir _ v pohybu ,
astir _ na nohou ,
Aston _ Aston , (n: [jmén.]) , (příjmení)
astonish _ udivit ,
astonish _ překvapit , (v:)
astonish _ ohromit ,
astonished _ užaslý , (adj:)
astonished _ být užaslý ,
astonishing _ udivující ,
astonishingly _ úžasně , (adv:)
astonishingly _ překvapivě , (adv:)
astonishment _ div , , (zázrak)
Astor _ Astor , (n: [jmén.]) , (příjmení)
astound _ ohromit ,
astounded _ užaslý , (adj:)
astounded _ ohromený , (adj:)
astounding _ úžasný , (adj:)
astounding _ ohromující , (adj:)
astoundingly _ neuvěřitelně , (adv:)
astounds _ ohromí ,
astraddle _ roznožmo ,
astraddle _ rozkročmo ,
astragal _ astragal , (n:)
astrakhan _ persián , (n:)
astrakhan _ astrachán , (n:)
astral _ hvězdný , (adj:)
astral _ astrální , (adj:)
astrally _ astrálně , (adv:)
astrally _ hvězdný ,
astray _ na omylu ,
astray _ zbloudilý ,
astray _ mylný ,
ASTREX _ Advanced Space Structures Technology Research Experiment , ([zkr.] [voj.])
astrict _ podvázat ,
astride _ obkročmo ,
astringe _ svírat , (v:)
astringence _ svíravost , (n:)
astringency _ svíravost ,
astringency _ příkrost ,
astringent _ svíravý , (adj:)
astringent _ zastavující krvácení ,
astrogation _ kosmická navigace , (n:[astr.])
astrolabe _ předchůdce sextantu ,
astrologer _ astrolog , (n:)
astrologers _ astrologové ,
astrological _ astrologický , (adj:)
astrology _ astrologie , (n:)
astrometry _ astrometrie , (n:)
astronaut _ kosmonaut ,
astronaut _ astronaut , (n:) , (americký)
astronautical _ astronautický , (adj:)
astronautics _ kosmonautika ,
astronauts _ astronauti , (n:)
astronavigation _ astronavigace ,
astronomer _ astronom ,
astronomers _ astronomové ,
astronomic _ astronomický , (adj:)
astronomic _ obrovský , (adj:)
astronomical _ astronomický ,
astronomical chart _ hvězdná mapa ,
astronomical clock _ orloj ,
astronomical unit _ astronomická jednotka ,
astronomically _ astronomicky ,
astronomy _ astronomie ,
astrophysical _ astro-fyzický ,
astrophysicist _ astrofyzik , (n:)
astrophysics _ astrofyzika , (n:)
astrophysics _ astro-fyzika ,
astute _ mazaný ,
astute _ bystrý ,
astutely _ bystře ,
astuteness _ rafinovanost , (n:)
astuteness _ prohnanost , (n:)
Asuncion _ hl.m. - Paraguay , (n: [jmén.])
Asuncion _ Asuncion , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
asunder _ na kusy ,
asylum _ azyl , (n: [obec.] 6 6)
asylum _ útočiště ,
asylum _ blázinec ,
asymmetric _ asymetrický , (adj:)
asymmetrical _ nesymetrický , (adj:)
asymmetrical _ asymetrický , (adj:)
asymmetrically _ asymetricky , (adv:)
asymmetry _ asymetrie , (n:)
asymptomatic _ bez symptomů ,
asymptote _ asymptota , (n: [mat.])
asymptotic _ asymptotický , (adj:)
asymptotically _ asymptoticky , (adv:)
asynchronous _ asynchronní , (adj:)
asynchronously _ asynchronně , (adv:)
asyndetic _ bezspojkový , (adj:)
At _ astat , (n:)
at _ při , (prep:)
at _ u , (prep:)
at _ v , (prep:)
at _ ve , (prep:)
at a blow _ naráz ,
at a distance _ vzdálen ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line