Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo A : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Zobrazuji překlad hesla : A

assert _ tvrdit , (v:)
assert _ prohlašovat , (v:)
assert _ uhájit , (v:)
assert _ uplatňovat , (v:)
assert _ prosazovat , (v:)
assert oneself _ uplatňovat se ,
assert oneself _ uplatnit se ,
assert oneself _ drát se dopředu ,
asserted _ údajný , (adj:)
asserting _ uplatňující , (adj:)
assertion _ tvrzení , (n:)
assertion _ uplatnění , (n:)
assertion _ prosazení , (n:)
assertions _ prohlašování , (pl.)
assertions _ uplatnění , (pl.)
assertive _ rozhodný ,
assertive _ průbojný ,
assertive _ asertivní ,
assertive _ energický ,
assertively _ asertivně , (adv:)
assertiveness _ rozhodnost , (n:)
assertiveness _ asertivita , (n:)
asserts _ uplatňuje , (v:)
asserts _ prohlašuje , (v:)
asses _ osli ,
assesment _ stanovení , (n:) , (poplatku, rizika)
assesment _ vyměření , (n:) , (výměr (daně))
assesment _ ohodnocení , (n:) , (majetku)
assesment _ určení , (n:)
assesment _ zdanění , (n:)
assess _ zhodnotit , (v:)
assess _ stanovit , (v:)
assess _ ohodnotit , (v:)
assess _ posoudit , (v:)
assess _ odhadnout ,
assess _ vyměřit ,
assess _ ocenit ,
assess a tax _ stanovit ,
assess a tax _ vyměřit daň ,
assessable _ zdanitelný , (adj:)
assessable _ posouditelný , (adj:)
assessable _ ohodnotitelný , (adj:)
assessed _ odhadnutý , (adj:)
assessed _ ohodnocený , (adj:)
assesses _ odhaduje , (v:)
assessing _ zhodnocování , (n:)
assessing _ hodnotící , (adj:)
assessing _ ohodnocující , (adj:)
assessment _ zhodnocení , (n:)
assessment _ odhad, stanovení , ([eko.])
assessment _ poplatek ,
assessment _ ocenění ,
assessment _ ohodnocení ,
assessment _ hodnocení ,
assessments _ posudky , (n: pl.)
assessments _ odhady , (n: pl.)
assessor _ odhadce , (n:)
assessors _ likvidátoři , (n:)
assessors _ odhadci , (n: pl.)
asset _ výhoda , (n:)
asset _ klad , (n:)
asset _ majetek , (n:)
asset _ majetková hodnota ,
asset _ jmění ,
asset _ aktivum ,
asset _ aktivní položka ,
asset _ aktiva ,
asset _ užitečná věc ,
asset _ přínos ,
asset _ prospěšná věc ,
assets _ majetek ,
assets _ aktiva ,
asseverate _ prohlašovat , (v:)
asseveration _ prohlášení , (n:)
asshole _ zmrd , (n: [vulg., amer.])
asshole _ debil , (n: [vulg., amer.])
asshole _ svině , (n: [vulg., amer.])
asshole _ kretén , (n: [vulg., amer.])
asshole _ hajzl , (n: [vulg., amer.])
asshole _ pitomec , (n: [vulg.])
asshole _ gauner , (n: [vulg.] [amer.])
assholes _ idioti , (n: pl. [vulg.])
assiduity _ pracovitost , (n:)
assiduity _ horlivost , (n:)
assiduity _ vytrvalost ,
assiduous _ vytrvalý , (adj:)
assiduous _ pilný , (adj:)
assiduous _ neúnavný , (adj:)
assiduous _ horlivý , (adj:)
assiduously _ svědomitě , (adv:)
assiduousness _ vytrvalost , (n:)
assiduousness _ píle , (n:)
assign _ ustanovit , (v:)
assign _ přiřknout , (v:)
assign _ přiřadit , (v:)
assign _ určit, vymezit , ([eko.])
assign _ určit , (v:)
assign _ stanovit , (v:)
assign _ přidělit , (v:)
assignable _ přidělitelný , (adj:)
assignable _ převoditelný , (adj:)
assignation _ převedení , (n:)
assigned _ přiřazený , (adj:)
assigned _ přidělený , (adj:)
assigned _ přidělen ,
assignee _ zmocněnec , (n:)
assigner _ řadič ,
assigner _ převodce ,
assigning _ přiřazování , (n:)
assigning _ přidělování , (n:)
assignment _ ustanovení , (n:)
assignment _ určení , (n:)
assignment _ stanovení , (n:)
assignment _ přiřazování , (n:)
assignment _ přiřazení , (n:)
assignment _ dosazení , (n:)
assignment _ cese ,
assignment _ převod , ([eko.])
assignment _ přidělování ,
assignment _ úkol , (n:)
assignment _ pověření ,
assignments _ úkoly , (n: pl.)
assignor _ převodce , (n:)
assignor _ postupitel , (n:)
assigns _ zadává , (v:)
assigns _ přiděluje , (v:)
assimilable _ přizpůsobitelný , (adj:)
assimilate _ přizpůsobit ,
assimilate _ asimilovat ,
assimilated _ asimilován ,
assimilating _ přizpůsobování ,
assimilation _ přizpůsobení , (n:)
assimilation _ asimilace , (n:)
assimilation pond _ asimilační rybník , ([eko.])
assimilative _ asimilující , (adj:)
assimilatory _ asimilační , (adj:)
Assiniboin _ Assiniboin; Assiniboinové; assiniboinský , (n: adj:) , (indiánský kmen v USA (v Kanadě: Stoney Indians))
assist _ asistovat , (v:)
assist _ přispět ,
assist _ pomoct pomoci ,
assist _ pomoct ,
assist _ pomoci ,
assist _ pomáhat ,
assist _ napomáhat ,
assist in _ přispět při , , (čem)
assist with _ přispět při , , (čem)
assistance _ asistence ,
assistance _ pomoc ,
assistance _ podpora ,
assistant _ nápomocný , (adj:)
assistant _ spolupracovník , (n:)
assistant _ laborant , (n:)
assistant _ náměstek ,
assistant _ pomocník ,
assistant _ asistent ,
assistants _ asistenti , (n:)
assisted _ pomohl , (v:)
assisted _ asistovaný , (adj:)
assisted suicide _ asistovaná sebevražda ,
assisting _ pomáhající , (adj:)
assisting _ asistující , (adj:)
assisting _ asistování , (n:)
assistshop _ příručí ,
assistshop _ prodavačka ,
assistshop _ prodavač ,
assize _ soudní zasedání , (n:)
assize _ soudní nařízení , (n:)
assize _ regulace , (n:)
assizes _ soudní zasedání ,
associable _ asociovatelný , (adj:)
associate _ přičlenit ,
associate _ přidružený , (adj:)
associate _ sdružovat , (v:)
associate _ sdružený , (adj:)
associate _ společník , (n:)
associate _ asociovat , (v:)
associate _ spolupracovník ,
associate _ stýkat se , (v:)
associate company _ sdružená společnost , ([eko.])
associate with _ stýkat se s ,
associated _ přidružený , (adj:)
associated _ sdružený , (adj:)
associated _ asociovaný , (adj:)
associates _ společníci , (n: pl.)
associateship _ pozice spojence ,
associating _ asociující , (adj:)
association _ společenství ,
association _ společenstvo (botanika, zoologie) , ([eko.])
association _ svaz ,
association _ styky ,
association _ styk ,
association _ spolek ,
association _ společnost ,
association _ společenstvo ,
association _ spojování ,
association _ spojení ,
association _ sdružování ,
association _ sdružení ,
association _ jednota ,
association _ asociace , ([psych.])


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line