Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo A : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Zobrazuji překlad hesla : A

ask _ žádat ,
ask _ zeptat se , (v:)
ask _ zažádat , (v:)
ask _ ptát se , (v:)
ask _ požádat , (v:)
ask _ poprosit , (v:)
ask _ očekávat , (v:)
ask about _ ptát se na , (v:)
ask after _ zeptat se na koho , ([id.])
ask for _ žádat o co , ([id.])
ask for _ ptát se po někom , ([id.])
ask for _ žádat o něco , (v:)
ask for _ říci si o , (v:)
ask for _ prosit o , (v:)
ask for it _ říkat si o to ,
ask for the moon _ žádat více než je potřeba , (n:)
ask for trouble _ koledovat si ,
ask in _ pozvat , (v:)
ask out _ pozvat ven , ([id.])
ask over _ pozvat k sobě , ([id.])
ask permission _ žádat povolení , ([eko.])
ask round _ pozvat , (v:)
askance _ nedůvěřivě ,
askant _ šikmo ,
asked _ žádal , (v:)
asked _ tázaný , (adj:)
asked price _ nabízená cena , ([eko.])
askew _ šikmo ,
asking _ ptaní , (v:)
asking price _ požadovaná cena , (n:)
asks _ táže se ,
ASL _ americká znaková řeč ,
aslant _ napříč , (n:)
aslant _ nakřivo ,
asleep _ spící ,
asleep at the switch _ nedávající pozor ,
aslope _ šikmý , (adj:)
Asmara _ hl.m. - Eritrea , (n: [jmén.])
asocial _ asociální ,
asp _ brejlovec ,
asparagine _ asparagin , (n:)
asparagus _ asparágus ,
asparagus _ chřest ,
aspartame _ aspartam , (n:)
ASPCA _ americký svaz ochránců zvířat ,
aspect _ vid , (n:)
aspect _ vzhled ,
aspect _ stanovisko ,
aspect _ vyhlídky ,
aspect _ situace ,
aspect _ hledisko ,
aspect _ výhled ,
aspect _ poloha ,
aspect _ stav ,
aspect _ zřetel ,
aspect _ stránka ,
aspect _ aspekt ,
aspect ratio _ poměr šířky k výšce ,
aspect ratio _ poměr stran ,
aspects _ aspekty ,
aspen _ osika , (n:)
asperate _ drsný , (adj:)
aspergilloma _ aspergilom , (n:)
aspergillosis _ aspergilóza ,
asperity _ tvrdost , (n:)
asperity _ přísnost , (n:)
asperse _ postříkat , (v:)
asperse _ pokropit , (v:)
asperse _ kropit , (v:)
aspersion _ pomluva , (n:)
aspersion _ hanobení ,
asphalt _ asfaltovat , (v:)
asphalt _ asfalt ,
asphaltic _ asfaltový , (adj:)
aspherical _ asférický , (adj:)
asphodel _ asfodel , (n:)
asphyxia _ asfyxie , (n:)
asphyxia _ dušení z nedostatku kyslíku ,
asphyxiate _ udusit , (v:)
asphyxiated _ udusil se ,
asphyxiation _ zadušení , (n:)
asphyxiation _ udušení ,
aspic _ zmije ,
aspic _ aspik ,
aspic _ huspenina ,
aspic _ rosol ,
aspidistra _ aspidistra , (n:)
aspidistra _ druh rostliny ,
aspirant _ uchazeč , (n:)
aspirant _ snaživý , (adj:)
aspirant _ kandidát , (n:)
aspirate _ nasávat , (v:)
aspirate _ aspirovat , (v:)
aspirated _ odsával , (v:)
aspirated _ aspiroval , (v:)
aspirating _ nasávání ,
aspiration _ úsilí , (n:)
aspiration _ snaha , (n:)
aspiration _ nasávání ,
aspiration _ touha ,
aspiration _ odsávání ,
aspiration _ usilování , (n:)
aspiration _ aspirace , (n:)
aspirational _ usilující , (adj:)
aspirations _ touhy , (n: pl.)
aspirations _ aspirace , (pl.)
aspirator _ odsávač ,
aspirator _ respirátor ,
aspirator _ dýchací přístroj ,
aspire _ usilovat , (v:)
aspire _ aspirovat , (v:)
aspire _ usilovat o ,
aspire _ toužit po ,
aspirin _ aspirin , (n:)
aspiring _ ctižádostivý ,
aspiring _ usilující , (adj:)
aspiring _ snaživý , (adj:)
ASRAAM _ Advanced Short-Range Air to Air Missile , ([zkr.] [voj.])
ass _ zadnice ,
ass _ prdel ,
ass _ šoust , ([vulg.])
ass _ osel ,
ass _ prdel ,
ass _ vůl , (n: [vulg.]) , (nadávka o člověku)
ass into gear _ činnost , (n:)
ass into gear _ pracovat , (v:)
ass on the line _ být zodpovědný za chybu ,
ass over teakettle _ vzít nohy na ramena , (n:)
ass-cheek _ půlka zadnice , (n: [hovor.])
assagai _ asagaj ,
assail _ přepadnout ,
assail _ přepadat ,
assailable _ napadnutelný , (adj:)
assailant _ útočník , (n:)
assailed _ přepadl , (v:)
assailed _ napadl , (v:)
Assam _ část v Indii ,
assassin _ vrah , (n:)
assassin _ úkladný vrah ,
assassin _ atentátník , (n:)
assassin _ nájemný vrah , (n:)
assassinate _ zavraždit , (v:)
assassinate _ úkladně zavraždit , (v:)
assassinated _ úkladně zavražděn , (adj:)
assassination _ atentát , (n:)
assassination _ vražda , (n:)
assassination _ úkladná vražda , (n:)
assassinations _ úkladné vraždy , (n: pl.)
assassinator _ úkladný vrah ,
assassins _ nájemní vrazi , (n: pl.)
assault _ přepadnout , (v:)
assault _ násilný útok ,
assault _ útočit ,
assault _ zaútočit ,
assault _ výpad ,
assault _ napadení ,
assault _ útok ,
assault _ útok , (n:)
assault _ přepadení ,
assault _ napadení ,
assault and battery _ napadení a ublížení , (n:)
assault rifle _ útočná puška ,
assaulted _ napaden ,
assaulting _ probíhající napadení , (v:)
assay _ zkouška , (n:)
assay _ ověření , (n:)
assayer _ prubíř , (n:)
assayer _ analytik ,
assemblage _ smontování , (n:)
assemblage _ montování , (n:)
assemblage _ kompletace , (n:)
assemblage _ montáž ,
assemblages _ kompletace , (pl.)
assemble _ montovat , (v:)
assemble _ sestavovat , (v:)
assemble _ shromáždit (se) , (v:)
assemble _ sestavit , (v:)
assembled _ sestaven , (v:)
assembler _ překladač , (n:)
assembler _ kompilátor , (n:)
assembler _ sestavovatel , (n:)
assemblers _ montéři , (n:)
assemblers _ sestavovatelé , (n:)
assemblies _ shromáždění , (pl.)
assembling _ montážní , (adj:)
assembling _ sestavování ,
assembly _ sněm , (n:)
assembly _ shromažďování , (n:)
assembly _ montování , (n:)
assembly _ soustředění ,
assembly _ montáž , (n:)
assembly _ shromáždění ,
assembly hall _ aula , (v:)
assembly line _ montážní linka , (n:)
assembly line _ montážní pás ,
assemblyman _ montér , (n:)
assent _ souhlas ,
assent _ schválit ,
assent _ souhlasit ,
assentient _ přizvukující , (adj:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line