Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo A : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Zobrazuji překlad hesla : A

arty _ bohémský , (adj:)
Aruba _ Aruba , (n: [jmén.])
arum _ druh rostliny ,
Aryan _ árijský , (adj:)
Aryan _ indoevropský , (adj:)
Aryan _ árijec ,
As _ arzénik , (n:)
as _ zatímco ,
as _ za ,
as _ protože ,
as _ když ,
as _ jak ,
as _ jako ,
as a matter of fact _ vlastně ,
as a matter of fact _ ve skutečnosti ,
as a matter of fact _ de facto ,
as a whole _ jako celek ,
as all get-out _ jako blázen ,
as all get-out _ hodně ,
as American as apple pie _ velmi Americký ,
as bold as brass _ drzý jako opice ,
as brave as a lion _ statečný jako lev ,
as busy as a beaver _ pilný jak včelička , (n:)
as cheap as dirt _ za babku ,
as clean as a whistle _ bez nečistot ,
as cold as charity _ studený jako kámen ,
as compared to _ v porovnání s ,
as compared with _ v porovnání s ,
as compared with _ ve srovnání s ,
as cool as cucumber _ klidný jako Angličan ,
as cool as cucumber _ s klidem Angličana ,
as cool as cucumber _ studený jako psí čumák ,
as drunk as a skunk _ opilý , (adj:)
as dumb as a sack of hammers _ hloupý , (adj:)
as easy as falling off a log _ snadná věc, zívačka, brnkačka , ([fráz.])
as expected _ podle očekávání ,
as far as _ pokud ,
as far as _ až k ,
as far as _ až ,
as far as I know _ kam až moje vědomosti sahají , ([zkr.])
as for _ pokud jde o ,
as for _ co se týče ,
as if _ jakoby ,
as if _ jako by ,
as it were _ jaksi , (adv)
as long as _ pokud ,
as long as _ dokud ,
as luck would have it _ a samozřejmě ... ,
as new _ jako nový ,
as of _ k, ke, od (dne, data) , (prep:) , (fráze: např as of today ´= ode dneška)
as per _ podle , (adv:)
as plain as day _ jasné jako facka ,
as plain as the nose on your face _ velmi jasný ,
as poor as a church mouse _ velmi chudý ,
as regards _ co se týče , ([fráz.])
as required _ jak je požadováno ,
as scarce as hen s teeth _ řídce se vyskytující , (adj:)
as sick as a dog _ velmi nemocný ,
as sick as a parrot _ velmi nemocný ,
as slow as a dead snail _ nepřekonatelně pomalý ,
as slow as a snail _ pomalý jako hlemýžď ,
as slow as molasses in January _ velmi pomalý ,
as solid as the Rock of Gibraltar _ velmi stabilní , (adj:)
as soon as _ jen co ,
as soon as _ jakmile ,
as soon as possible _ co nejrychleji , ([zkr.])
as soon as possible _ co nejdříve ,
as soon as possible _ co nejdřív ,
as sure as shit _ naprosto zřejmý ,
as the crow flies _ vzdušnou čarou ,
as though _ jakoby ,
as though _ jako by ,
as to _ co se týče ,
as to _ pokud jde o ,
as useless as a fifth wheel _ zbytečný , (adj:)
as useless as a fifth wheel _ jako pátý kolo u vozu , ([fráz.])
as useless as tits on a boar _ zbytečný , (adj:)
as usual _ jako obvykle ,
as well _ rovněž , ([obec.])
as well as _ a také ,
as well as _ jakož i ,
as well as can be _ co nejlépe ,
as will soon become apparent _ jak se brzy jasně ukáže ,
as you wish _ jak si prejete ,
ASAFP _ As Soon As F---ing Possible , ([zkr.])
ASAN _ Assessment System for Aircraft Noise , ([zkr.] [voj.])
asap _ hned jak to bude možné , ([zkr.]) , (použivá se při obchodním styku; as soon as possible)
ASAP (as soon as possible) _ co nejrychleji , ([zkr.])
ASAS _ Advanced Solid Axial Stage , ([zkr.] [voj.])
asbestos _ azbest ,
asbestosis _ azbestóza , (n:)
ASC _ Advanced Structural Components , ([zkr.] [voj.])
ascariasis _ askariáza ,
ascend _ vystoupat ,
ascend _ stoupat ,
ascendancy _ převaha , (n:)
ascendancy _ nadvláda , (n:)
ascendant _ předek ,
ascendant _ nadvláda ,
ascendant _ praotec ,
ascendant _ bod ekliptiky ,
ascendency _ převaha , (n:)
ascendency _ nadvláda , (n:)
ascendent _ vzestup ,
ascendent _ stoupající ,
ascending _ stoupající , (adj:)
ascension _ povýšení , (n:)
ascensional _ stoupající , (adj:)
ascensional _ vzestupný , (adj:)
ascensive _ vzestupný , (adj:)
ascent _ stoupání , (n:)
ascertain _ zjišťovat ,
ascertain _ zjistit ,
ascertainable _ zjistitelný , (adj:)
ascertained _ zjištěný , (adj:)
ascertained _ prokázaný , (adj:)
ascertainment _ zjištění , (n:)
ascetic _ asketický , (adj:)
ascetic _ asketa , (n:)
ascetical _ asketický , (adj:)
ascetically _ asketicky , (adv:)
asceticism _ askeze , (n:)
asceticism _ život odříkání , (n:)
ASCII _ American Standard Code for Information Interchange , (n: [zkr.] [it.]) , (kód, ve kterém jsou znaky reprezentovány čísly od 0 do 127)
ASCII _ ASCII , , (tabulka znaků)
ascites _ ascites ,
ascorbic acid _ kyselina askorbová ,
ascospore _ askospora ,
ascot _ druh šály ,
ascribable _ připisovaný např. někomu ,
ascribe _ přisuzovat , (v:)
ascribe _ připisovat , (v:)
ascribe _ přičítat ,
ascribe _ připsat ,
ascribed _ přisuzovaný , (adj:)
ascribed _ připsaný , (adj:)
ascribing _ připisování , (n:)
ascription _ přisuzování ,
ascus _ askus , (n:)
ASEAN _ Association of Southeast Asian Nations , (n: [zkr.] [polit.])
asepsis _ asepse , (n:)
aseptic _ sterilní , (adj:)
aseptic _ aseptický , (adj:)
aseptically _ sterilně , (adj:)
asexual _ asexuální ,
asexuality _ bezpohlavnost , (n:)
asexuality _ asexualita ,
asexually _ asexuálně ,
ash _ popílek ,
ash _ jasanový , (adj:)
ash _ jasanové dřevo ,
ash _ jasan , (n: [bot.])
ash _ popel z mrtvoly ,
ash _ popel ,
Ash Wednesday _ Popeleční středa , ([náb.])
ash-bin _ popelnice , (n:)
ashamed _ zahanbený , (adj:)
ashamed _ zanedbaný , (adj:)
ashamedly _ zahanbeně , (adv:)
ashbin _ popelnice , (n:)
ashcan _ popelnice , (n:)
ashen _ sinalý , (adj:)
ashen _ popelový , (adj:)
ashen _ bledý , (adj:)
Asher _ Asher , (n: [jmén.]) , (příjmení)
ashes _ popel , (n:)
Asheville _ město v USA , (n:)
Ashgabat _ hl.m. - Turkmenistán , (n: [jmén.])
Ashland _ Ashland , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
ashlar _ kvádrové zdivo ,
ashlar _ kamenný kvádr ,
ashlar _ kvádr ,
Ashley _ Ashley , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA, ženské křestní jméno, mužské křestní jméno)
ashman _ popelář , (n:)
ashore _ na břehu ,
ashtray _ popelník , (n:)
ashy _ popelavý , (adj:)
Asia _ ženské křestní jméno , (n: [female] [jmén.])
Asia _ Asie ,
Asia Minor _ Malá Asie , (n: [zem.])
Asian _ obyvatel Asie , (n:)
Asian _ Asijec ,
Asian _ asijský , (adj:)
Asiatic _ asijský , (adj:)
Asiatic _ Asiat ,
Asiatic _ obyvatel Asie , (n:)
Asiatics _ obyvatelé Asie ,
aside _ stranou ,
aside from _ stranou od , , (čeho)
asinine _ hloupý , (adj:)
ASIP _ Airframe Structural Integrity Program , ([zkr.] [voj.])
ask _ vyzvat , (v:)
ask _ vybídnout , (v:)
ask _ požadovat , (v:)
ask _ otázat se ,
ask _ dotazovat se ,
ask _ doptat se ,
ask _ vyžadovat , (v:)
ask _ tázat se ,
ask _ ptát ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line