Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo A : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Zobrazuji překlad hesla : A

arresting _ poutavý , (adj:)
arrestment _ aretace , (n:)
arrests _ zatýká , (v:)
arrests _ zajišťuje , (v:)
arrhythmia _ arytmie , (n:)
arrhythmical _ arytmický , (adj:)
arrival _ příchod , (n:)
arrival _ příjezd , (n:)
arrival _ přílet , (n:)
arrival hall _ příjezdová hala ,
arrival time _ čas přijezdu , (n:)
arrival time _ čas příletu , (n:)
arrivals _ příjezdy , (n: pl.)
arrivals _ příchody , (n: pl.)
arrive _ přiletět , (v:)
arrive _ připlout , (v:)
arrive _ přicestovat , (v:)
arrive _ přijíždět , (v:)
arrive _ přijít , (v:)
arrive _ přijet , (v:)
arrive _ přicházet , (v:)
arrive _ dorazit , (v:)
arrive _ dojet , (v:)
arrive at _ přijít (do) , (v:)
arrive at _ přijet (do) , (v:)
arrive at _ dorazit (do) , (v:)
arrive in _ přijít (do) , (v:)
arrive in _ přijet (do) , (v:)
arrive in _ dorazit (do) , (v:)
arrived _ přišel , (v:)
arriver _ příchozí ,
arrives _ přijíždí , (v:)
arrives _ přichází , (v:)
arrives _ doráží , (v:)
arriving _ přijíždějící , (v:)
arrogance _ namyšlenost , (n:)
arrogance _ drzost , (n:)
arrogance _ domýšlivost , (n:)
arrogance _ arogantnost , (n:)
arrogance _ arogance , (n:)
arrogant _ arogantní , (adj:)
arrogant _ domýšlivý , (adj:)
arrogant _ povýšený , (adj:)
arrogantly _ arogantně , (adv:)
arrogate _ přisuzovat , (v:)
arrogated _ přisuzoval si , (v:)
arrogation _ osvojení zletilé osoby , (n: [práv.])
arrogation _ neoprávněný nárok na , (n:)
arrow _ šipka ,
arrow _ ukazatel ,
arrow _ šíp , (n:)
arrowhead _ hrot šípu , (n:)
arrowroot _ maranta třtinová ,
arrowroot _ druh rostliny ,
arrows _ šípy , (n: pl.)
arse _ prdel , (n: [brit.])
arse _ prdel ,
arsehole _ konečník , (n:)
arsenal _ arzenál , (n:)
arsenal _ zbrojnice , (n:)
arsenate _ arzeničnan , (n:)
arsenic _ arzenik , (n:)
arsenic _ arsen , ([eko.])
arsenic _ arzén , (n:)
arsenical _ arzénový , (adj:)
arsenide _ arzenid , (n:)
arsenide _ arsenid , (n:)
arsenious _ arzenitý , (adj:)
arses _ zadky ,
arses _ arze ,
ARSFSS _ Advanced Reduced Scale Fuel System Simulator , ([zkr.] [voj.])
arsine _ arsin , ([eko.])
arsine _ arsenovodík , ([eko.])
arsine _ arzenovodík , (n:)
arson _ žhářství , (n:)
arsonist _ žhář , (n:)
art _ lest , (n:)
art _ dovednost , (n:)
art _ zručnost , (n:)
art _ šikovnost , (n:)
art _ dílo ,
art _ umění ,
art _ jsi , (v: [zast.])
art deco _ Art Deco , (n:)
art gallery _ obrazárna , (n:)
art gallery _ galerie ,
art gallery _ umělecká galerie ,
art history _ dějiny umění , (n:)
art nouveau _ nové umění ,
artefact _ artefakt , (n:)
artefact _ výtvor člověka , (n:)
artefacts _ artefakty , (n: pl.)
artefactual _ artefaktový , (adj:)
arteria _ tepna , (n:)
arteria _ arterie , (n:)
arterial _ tepenný ,
arteries _ tepny , (n: pl.)
arteriola _ tepénka , (n:)
arteriosclerosis _ arterioskleróza ,
arteriosclerosis _ zužování tepen ,
arteriovenous _ arteriovenózní , (adj:)
artery _ arterie , (n:)
artery _ tepna , (n: [med.])
artesian _ artézský , (adj:)
artesian overpressure _ artézský přetlak , ([eko.])
artesian spring _ artézský pramen , ([eko.])
artesian water _ artézská voda , ([eko.])
artesian well _ artézská studně , ([eko.])
artesian well _ artézská studna ,
artful _ rafinovaný , (adj:)
artful _ důmyslný , (adj:)
artfully _ vychytrale , (adv:)
artfulness _ rafinovanost ,
artfulness _ vychytralost , (n:)
arthralgia _ artralgie , (n:)
arthritic _ artritický , (adj:)
arthritis _ artritida ,
arthritis _ zánětlivé onemocnění kloubů ,
arthrodesis _ artrodéza ,
arthropod _ členovec , (n:)
arthropod _ artropod , (n:)
arthroscopy _ artroskopie , (n:)
Arthur _ král Artuš ,
Arthur _ Artur ,
Arthur _ Artuš , (n: [jmén.] [myt.]) , (legendární král, údajně panující v Británii někdy v 6. století, není historicky doložen)
Arthurian _ artušovský , (adj:) , (např. příběh)
artichoke _ artyčok , (n:)
article _ článek ,
articled _ smluvně vázaný ,
articled clerk _ koncipient , (n:)
articles _ článků ,
articles _ stanovy , (n: pl.)
articles _ články , (n: pl.)
articles _ novinové články ,
articulacy _ výřečnost , (n:)
articular _ kloubový ,
articulate _ artikulovaný , (adj:)
articulate _ výmluvný , (adj:)
articulate _ vyjádřit , (v:)
articulate _ artikulovat , (v:)
articulated _ vyjádřený , (adj:)
articulately _ výřečně , (adv:)
articulation _ výslovnost , (n:)
articulation _ artikulace , (n:)
articulator _ artikulátor , (n:)
articulatory _ artikulační , (adj:)
Artie _ ženské křestní jméno , (n: [female] [jmén.])
artifact _ artefakt ,
artifact _ výtvor člověka , (n:)
artifice _ trik , (n:)
artifice _ rafinovanost , (n:)
artificer _ řemeslník , (n:)
artificer _ zbrojíř , (n:)
artificial _ syntetický , (adj:)
artificial _ vyumělkovaný ,
artificial _ umělý ,
artificial _ strojený ,
artificial _ náhradní ,
artificial _ falešný ,
artificial element _ umělý prvek ,
artificial fat _ umělý tuk ,
artificial fibre _ umělé vlákno ,
artificial focus of epizooty _ umělé ohnisko epizoocie , ([eko.])
artificial gravity _ umělá gravitace ,
artificial humidification _ skrápění ,
artificial infection explosion _ umělé vzplanutí nákaz , ([eko.])
artificial insemination _ umělé oplodnění , (n:)
artificial insemination _ umělá inseminace , , (oplodnění)
artificial intelligence _ umělá inteligence ,
artificial language _ umělý jazyk , (n:)
artificial process _ umělý proces , ([eko.])
artificial respiration _ umělé dýchání ,
artificial surface water infiltration _ umělá infiltrace povrchové vody , ([eko.])
artificiality _ umělost , (n:)
artificially _ uměle , (adv:)
artificially _ nepřirozeně , (adv:)
artillerist _ dělostřelec ,
artillery _ dělostřelectvo ,
artilleryman _ dělostřelec ,
artiodactyl _ sudokopytník , (n:)
artisan _ řemeslník ,
artisans _ řemeslníci , (n: pl.)
artist _ výtvarník , (n:)
artist _ umělkyně ,
artist _ umělec ,
artiste _ estrádní umělec ,
artiste _ artista ,
artistic _ umělecký ,
artistically _ artisticky ,
artistry _ mistrovství , (n:)
artists _ umělci ,
artless _ prostý , (adj:)
artless _ bezelstný , (adj:)
artless _ hrubý ,
artlessness _ bezelstnost , (n:)
arts _ umění , (pl.)
artsy _ diletantský , (adj:)
Arturo _ Arturo , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
artwork _ umělecká práce ,
artworks _ umělecká díla ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line