Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo A : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Zobrazuji překlad hesla : A

Armageddon _ Armageddon ,
Armageddon _ konec světa , (n:)
Armageddon _ poslední bitva , (n:) , (Rev. 16:16)
armament _ výzbroj , (n:)
armament _ vyzbrojení , (n:)
armament _ vojenský potenciál , (n:)
armament _ zbrojení , (n:)
armamentarium _ instrumentář , (n:)
armaments _ výzbroj , (n:)
armature _ kotva elektrické cívky ,
armature _ kotva elektromagnetu , (n: [el.])
armature _ zbroj , (n:)
armature _ armatura , (n: [tech.])
armband _ páska na rukávu , (n:)
armband _ nárameník , (n:)
armchair _ teoretický , (adj:) , ((posuzující věci z odstupu a ne z praxe))
armchair _ křeslo , (n:)
armchair _ lenoška , (n:)
armed _ ozbrojený , (adj:)
armed forces _ ozbrojené síly ,
armed services _ ozbrojené služby ,
armed to the teeth _ ozbrojen po zuby ,
Armenia _ město - Kolumbie , (n: [jmén.])
Armenia _ Arménie , (n: [zem.])
Armenian _ arménský , (adj:)
armful _ náruč , (n:) , (of sth)
armhole _ průramek , (n:) , (otvor pro ruce v oděvu)
armies _ armády , (n: pl.)
armiger _ zbrojnoš , (n:)
arming _ ozbrojení , (n:)
armistice _ příměří , (n:)
Armistice Day _ Den příměří , (n:) , (11. listopadu)
armless _ jsoucí bez paží ,
armless _ bezbranný ,
armlet _ náramek ,
armor _ brnění , (n:)
armored _ obrněný , (adj:)
armorial _ heraldický , (adj:)
armorial _ erbovní , (adj:)
armory _ zbrojnice , (n: [amer.])
armory _ arzenál , (n: [amer.])
armory _ zbrojovka , (n: [amer.])
armour _ obrnění ,
armour _ kování ,
armour _ pancéřování ,
armour _ pancéř ,
armour _ pancéřovat , (v:)
armour _ opancéřovat , (v:)
armour _ obrnit , (v:)
armour _ armovat , (v:)
armour _ zbroj ,
armour _ brnění ,
armour-plated _ pancéřovaný , (adj:)
armoured _ obrněný , (adj:)
armoured car _ obrněný vůz , (n:)
armoured vehicle _ obrněné vozidlo , (n:)
armourer _ zbrojíř , (n:)
armoury _ zbrojnice , (n:)
armoury _ arzenál , (n:)
armpit _ podpažní jamka ,
armpit _ podpaždí ,
armpit _ podpaží ,
armpits _ podpaží ,
armrest _ opěrka , (n:)
armrest _ opěradlo ,
arms _ paže , (n:)
arms _ náručí ,
arms _ zbrojní , (adj:)
arms _ zbraně ,
arms _ výzbroj ,
arms close the body _ připažit , (v:)
arms control _ kontrola zbrojení , (n:)
arms forward raise _ předpažit , (v:)
arms race _ závody ve zbrojení ,
arms sideways raise _ upažit , (v:)
Armstrong _ Armstrong , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
army _ armádní ,
army _ vojenský , (adj:)
army _ vojsko ,
army _ armáda ,
army worm _ vojnice , (n: [zoo.])
arnica _ arnika , (n:)
Arnold _ Arnold , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
aroma _ vůně ,
aroma _ aroma , (n:)
aromatherapist _ aromaterapeut ,
aromatherapy _ aromaterapie , (n:)
aromatic _ vonný , (adj:)
aromatic _ voňavý , (adj:)
aromatic _ aromatický , (adj:)
aromatic compound _ aromatická sloučenina , ([eko.])
aromaticity _ aromaticita , (n:)
aromatize _ kořenit , (v:)
aromatize _ aromatizovat , (v:)
arose _ vznikl , (v:)
arose _ nastal , (v:)
around _ dokola , (n:)
around _ okolo ,
around _ kolem ,
around the bend _ bláznivý , (adj:)
around the clock _ celý den ,
around the clock _ 24 hodin ,
around-the-clock _ celodenní , (adj:)
arousal _ vzrušení , (n:)
arouse _ vyburcovat , (v:)
arouse _ rozdráždit , (v:)
arouse _ vzbuzovat ,
arouse _ vzbudit ,
arouse _ vzbouzet ,
arouse _ vyvolávat ,
arouse _ vyvolat ,
arouse _ vzrušit , (v: [sex.])
aroused _ vyvolaný , (adj:)
aroused _ vyburcovaný , (adj:)
aroused _ podnícený , (adj:)
aroused _ vzrušený , (adj: [sex.])
arouses _ vyvolává , (v:)
arouses _ podněcuje , (v:)
arousing _ vzrušující , (adj: [sex.])
ARPA _ předchůdce internetu ,
ARPANET _ ARPANET , , (předchůdce Internetu)
arpeggio _ arpeggio ,
arraign _ obžalovat , (v:)
arraign _ obvinit , (v:)
arraignment _ obžaloba , (n:)
arrange _ zarovnat , (v:)
arrange _ umluvit , (v:)
arrange _ sjednat , (v:)
arrange _ pořádat , (v:)
arrange _ umísťovat , (v:)
arrange _ dojednat , (v:)
arrange _ zařizovat ,
arrange _ zařídit ,
arrange _ stanovit ,
arrange _ uspořádat ,
arrange _ dát do pořádku ,
arrange around _ rozestavit , (v:)
arrange by talking _ domluvit ,
arrange for _ smluvit , (v:)
arrange things _ zařizovat se ,
arrange things _ zařídit se ,
arrangeable _ sjednatelný , (adj:)
arrangeable _ naaranžovatelný , (adj:)
arranged _ uspořádaný , (adj:)
arranged _ uspořádal , (v:)
arranged _ rozložený , (adj:)
arranged _ naaranžovaný , (adj:)
arrangement _ urovnání , (n:)
arrangement _ ujednání , (n:)
arrangement _ seřazení , (n:)
arrangement _ rozmístění , (n:)
arrangement _ dojednání , (n:)
arrangement _ aranžmá ,
arrangement _ zařízení ,
arrangement _ úmluva ,
arrangement _ uspořádání ,
arrangement _ dohoda ,
arrangement _ řád , (n:)
arrangements _ opatření ,
arrangements _ uspořádání , (pl.)
arranger _ aranžér , (n:)
arranges _ zařizuje , (v:)
arranges _ sjednává , (v:)
arranging _ zprostředkování , (n:)
arranging _ uspořádání , (n:)
arranging _ aranžování , (n:)
arrant _ nehorázný , (adj:)
arrant _ úplný ,
array _ uspořádání , (n:)
array _ soubor , (n:)
array _ seřadit , (v:)
array _ sada , (n:)
array _ houf , (n:)
array _ šikovat , (v:)
array _ sešikovat , (v:)
array _ seskupit , (v:)
array _ pole , (n: [it.])
arrays _ seskupení , (pl.) , (n:)
arrays _ řady , (n: pl.)
arrays _ pole , (pl.)
arrays _ matice , (pl.)
arrear _ nedoplatek , (n:)
arrears _ nedoplatky , (n: pl.)
arrears _ nedodělky , (n: pl.)
arrest _ uvalení vazby ,
arrest _ zadržet ,
arrest _ aretovat , (v:)
arrest _ zatknout , (v:)
arrest _ zatčení , (v:)
arrestable _ schopný zatknutí , (n:)
arrested _ zatčený , (adj:)
arrested _ zatkl , (v:)
arrested _ zatčen ,
arrester _ zachycovač , (n:)
arrester _ lapač , (n:)
arrester _ bleskosvod , (n:)
arrester _ bleskojistka , (n:)
arrester _ západka ,
arresting _ zatknutí , (n:)
arresting _ záchytný , (adj:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line