Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo A : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Zobrazuji překlad hesla : A

ABC _ abeceda ,
abc _ abecední , (adj:)
ABC s _ abeceda ,
abcoulomb _ coulomb , (n:)
ABD _ All But Dissertation , ([zkr.])
abdicate _ abdikovat , (v:)
abdicated _ abdikoval , (v:)
abdicated _ vzdal se funkce ,
abdication _ abdikace , (n:)
abdication _ odstoupení z funkce , (n:)
abdomen _ zadeček , (n:)
abdomen _ břicho , (n:)
abdomens _ břicha , (n:)
abdominal _ břišní , (adj:)
abdominal _ abdominální ,
abdominal aorta _ břišní aorta , (n:)
abdominal cavity _ břišní dutina , (n:)
abdominal delivery _ porod císařským řezem , (n:)
abdominal muscle _ břišní svaly , (n:)
abdominal wall _ břišní stěna , (n:)
abdominous _ břichatý , (adj:)
ABDR _ Aircraft Battle Damage Repair , ([zkr.] [voj.])
abduct _ unést , (v:) , (ženu, dítě)
abducted _ unesen , (v:)
abduction _ únos , (n:)
abductions _ abdukce , (n: [med.])
abductions _ odtažení , (n:)
abductions _ upažení , (n:)
abductor _ únosce , (n:)
abductors _ únosci , (n: pl.)
abducts _ odtahovat ,
abeam _ ze strany , (adv:)
abecedarian _ žák , (n:)
abecedarian _ začátečník , (n:)
abecedarian _ abecední , (adj:)
abed _ v posteli ,
abed _ upoután na lůžko ,
Abel _ Ábel , (n: [male] [jmén.] [náb.]) , (Vlastní jméno, biblická postava)
abele _ topol bílý ,
Abelian _ týkající se Ábela , (n:)
Abelian group _ abelovská grupa ,
abelmosk _ ibišek , (n:)
Abelson _ Abelson , (n: [jmén.]) , (příjmení)
abend _ abnormální ukončení ,
Aberdeen _ Aberdeen ,
Aberdeen _ město - Velká Británie , (n: [jmén.])
Abernathy _ Abernathy , (n: [jmén.]) , (příjmení)
aberrance _ vyšinutí , (n:)
aberrance _ odchylka , (n:)
aberrance _ deviace , (n:)
aberrancy _ poblouznění , (n:)
aberrancy _ odchylka , (n:)
aberrant _ vyšinutý , (adj:)
aberrant _ aberující ,
aberrant _ nenormální , (adj:)
aberration _ aberace ,
aberration _ odchylka ,
aberration _ úchylka ,
abet _ ponoukat , (v:)
abet _ navádět , (v:)
abetment _ ponoukání , (v:)
abetment _ podněcování , (v:)
abetted _ napomáhal , (v:)
abetter _ spoluviník , (n:)
abetting _ napomáhání ,
abetting _ navádějící , (adj:)
abettor _ spoluviník , (n:)
abettor _ podněcovatel , (n:)
abeyance _ latentní stav ,
abeyance _ nerozhodnutý stav ,
abfarad _ absolutní farad ,
abhenry _ absolutní henry ,
abhor _ ošklivit si , (v:)
abhor _ děsit se , (v:) , (čeho)
abhorred _ ošklivil si ,
abhorrence _ averze , (n:) , (k čemu)
abhorrence _ odpor , (n:) , (k čemu)
abhorrent _ odporný , (adj:)
abidance _ dodržování ,
abidance _ setrvávání , (n:)
abide _ snést ,
abide _ vystát , (v:)
abide _ vyčkat , (v:)
abide _ dodržet , (v:)
abide _ strpět ,
abide _ dodržovat ,
abide _ vydržet ,
abide _ snášet ,
abide by _ respektovat , (v:)
abide by _ dodržovat , (v:)
abide by _ zůstat věrný ,
abide by _ řídit se ,
abide by _ být věrný ,
abided _ strpěl , (v:)
abided _ snesl , (v:)
abided _ snášel , (v:)
abided _ setrval , (v:)
abided _ dodržoval , (v:)
abiding _ nepomíjející , (adj:)
abiding _ trvalý ,
Abidjan _ hl.m. - Pobřeží Slonoviny , (n: [jmén.])
abient _ negativní , (adj:)
Abigail _ ženské křestní jméno , (n: [female] [jmén.])
Abilene _ město - Spojené státy americké , (n: [jmén.])
abilities _ schopnosti , (n: pl.)
ability _ dovednost , (n:)
ability _ zdatnost , (n:)
ability _ důvtip ,
ability _ zručnost ,
ability _ způsobilost ,
ability _ vlohy , (n:)
ability _ schopnost , (n:)
ability to _ schopen (něčeho) , (n:)
ability to damage plant _ schopnost poškodit rostlinu , ([eko.])
ability to pay _ solventnost , (n:)
ability to pay _ platební schopnost , (n:)
ability to search host _ schopnost vyhledat hostitele , ([eko.])
abiogenesis _ prvoplození ,
abiogenesis _ abiogeneze ,
abiogenetic _ abiogenetický , (adj:)
abiogenic landscape _ abiogenní krajina , ([eko.])
abioseston _ abioseston , ([eko.])
abiotic environmental component _ abiotická složka prostředí , ([eko.])
abiotic factor _ abiotický faktor , ([eko.])
abiotrophy _ abiotrofie , (n:)
abject _ poklesly , (adj.)
abject _ bídný , (adj:)
abject conditions _ bídné podmínky ,
abject despair _ nejhlubší zoufalství ,
abject imitation _ otrocká napodobenina ,
abject imitation _ otrocká imitace ,
abject misery _ nejhorší bída ,
abjection _ degradace , (n:)
abjection _ skleslost , (n:)
abjection _ ponížení ,
abjectly _ bídně , (adv:)
abjectness _ zavrženíhodnost , (n:)
abjuration _ odvolání ,
abjure _ zříct se , (v:)
abjure _ odpřisáhnout , (v:)
abjured _ odvolal , (v:)
abjured _ zřekl se ,
Abkhazia _ Abcházie , (n:[female][zem.])
ABL _ Airborne Laser , ([zkr.] [voj.])
ablate _ odejmout , (v:)
ablated _ odstraněný ,
ablated _ odříznutý ,
ablating _ odnímání , (v:)
ablation _ odplavení ,
ablation _ snesení ,
ablation _ odnětí ,
ablation _ ablace ,
ablative _ ablativ , (n:)
ablative absolute _ ablativ absolutní , ([lingv.])
ablaut _ ablaut ,
ablaze _ planoucí , (adj:)
ablaze _ hořící , (adj:)
able _ zdatný , (adj:)
able _ schopný , (adj:)
able _ nadaný , (adj:)
able _ dovedný , (adj:)
ABLE ACE _ Airborne Laser Extended Atmospheric Characterization Experiment , ([zkr.] [voj.])
able seaman _ námořník první třídy ,
able to compete _ konkurenceschopný ,
able to pay _ solventní ,
able to work _ práceschopný ,
able-bodied _ tělesně schopný ,
able-bodied _ schopen , ([voj.])
ablepharia _ ablefarie , (n:)
abler _ schopnější , (adj:)
ablest _ nejschopnější , (adj:)
ABLEX _ Airborne Laser Experiment , ([zkr.] [voj.])
ablong _ podlouhlý ,
abloom _ kvést ,
ablution _ mytí se ,
ablution _ umývání ,
ably _ dovedně , (adj:)
ABM _ protibalistická raketa , (n:) , (obranná raketa sestrojená pro sestřelení mezikontinentální balistické rakety)
abnegate _ zříct se ,
abnegate _ vzdát se ,
abnegate a right _ vzdát se práva ,
abnegation _ zřeknutí se , (n:) , (názoru ap.)
Abner _ Abner , (n: [jmén.]) , (příjmení)
abnormal _ výjimečný , (adj:)
abnormal _ nezvyklý , (adj:)
abnormal _ abnormální , (adj:)
abnormal psychology _ psychopatologie ,
abnormalities _ odchylky , (n: pl.)
abnormality _ nenormálnost , (n:)
abnormality _ abnormálnost , (n:)
abnormality _ abnormalita , (n:)
abnormality _ odchylka , (n:)
abnormality _ vada , (n:)
abnormality _ nepravidelnost , (n:)
abnormally _ abnormálně , (adj:)
abnormity _ abnormalita , (n:)
abo _ domorodec , (n:)
Abo _ Abo , (n: [jmén.]) , (příjmení)
aboard _ ve vlaku ,
aboard _ v autobusu ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line