Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo A : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Zobrazuji překlad hesla : A

arcsine _ arkussinus , ([mat.])
arctangent _ arkustangens ,
Arctic _ Severní ledový oceán , ([zem.])
arctic _ arktický , (adj:)
Arctic Circle _ severní polární kruh ,
Arctic Ocean _ Arktický oceán ,
Arcturus _ název hvězdy ,
Arden _ Arden , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
ardency _ vášeň ,
ardency _ zápal ,
ardent _ žhavý , (adj:)
ardent _ žhoucí ,
ardent _ nadšený , (adj:)
ardent _ horlivý , (adj:)
ardently _ vřele , (adv:)
ardently _ vášnivě , (adv:)
ardor _ žhář ,
ardour _ zanícení , (n:)
ardour _ zápal ,
ardour _ horlivost , (n:)
arduous _ pracný , (adj:)
arduous _ obtížný , (adj:)
arduous _ náročný , (adj:)
are _ ar , (n:)
are _ jste ,
are _ jsme ,
are _ jsi ,
are _ jsou ,
are not _ nejsou ,
are you going _ jedeš ,
are you going _ jdeš ,
are you looking for _ hledáte ,
area _ rozloha , (n:)
area _ prostor , (n:)
area _ okrsek , (n:)
area _ územní ,
area _ území ,
area _ areál , (n:)
area _ rozsah ,
area _ zóna ,
area _ sféra , (n:) , (působnosti)
area _ plocha ,
area _ pásmo , (n:)
area _ okolí ,
area _ oblast ,
area _ kraj ,
area _ čtvrť , (n:)
area code _ směrové číslo ,
area of harmfulness _ areál škodlivosti , ([eko.])
area of species _ areál druhu , ([eko.])
Area Source _ oblastní (plošný) zdroj , ([eko.])
area targetting _ zaměření se na složku , ([eko.])
area type _ areáltyp (botanika, zoologie) , ([eko.])
areal _ prostorový , (adj:)
areal _ plošný , (adj:)
areal capacity of irrigation set _ plošná výkonnost závlahové soupravy , ([eko.])
areal drainage _ plošné odvodnění , ([eko.])
areal drainage _ plošná drenáž , ([eko.])
areas _ plochy , (n: pl.)
areas _ oblasti , (n:)
areflexia _ areflexe ,
aren t _ nejsou , , (hovorově)
arena _ aréna ,
arenaceous _ písečný , (adj:)
arenaceous _ písčitý , (adj:)
arenas _ arény ,
areola _ prsní dvorce okolo prsních bradavek , (n:)
areola _ prsní dvorce , (n:)
areometric method _ hustoměrná metoda (hydropedologie) , ([eko.])
Arequipa _ město - Peru , (n: [jmén.])
Ares _ Ares , (n: [jmén.]) , (příjmení)
argent _ stříbro , (n:)
argent _ stříbrný , (adj:)
argentic _ stříbrnatý , (adj:)
argentiferous _ stříbronosný , (adj:)
Argentina _ Argentinec ,
Argentina _ Argentina , , (ženské křestní jméno)
Argentine _ Argentinec ,
argentine _ argentinský , (adj:)
Argentinian _ argentinský , (adj:)
argentous _ obsahující stříbro ,
argil _ hrnčířská hlína ,
argillaceous _ jílový , (adj:)
argillaceous _ jílovitý , (adj:)
Argo _ Argo , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Argo _ Argó , (n: [myt.] [jmén.]) , (loď, na které se plavil Iasón a jeho družina za zlatým rounem)
argon _ argon , ([chem.])
Argonaut _ zlatokop , (n:) , (v Kalifornii v letech 1848-49)
argonaut _ argonaut , (n:) , (hlavnonožec z řádu chobotnic)
Argonauts _ Argonauti , (n: [myt.]) , (mořeplavci na Argó, kteří se plavili za zlatým rounem)
Argos _ Argos , ([myt.] [jmén.]) , (stavitel Argó)
argosy _ velká loď ,
argot _ slang , (n:)
argot _ hantýrka , (n:)
argot _ argot , (n:)
arguable _ sporný , (adj:)
arguable _ prokazatelný , (adj:)
arguably _ sporně , (adv:)
arguably _ pochybně , (adv:)
argue _ tvrdit , (v:)
argue _ polemizovat , (v:)
argue _ debatovat , (v:)
argue _ hádat se , (v:)
argue _ diskutovat , (v:)
argue _ argumentovat , (v:)
argue out _ prodiskutovat , (v:)
argued _ sporný , (adj:)
arguer _ debatér , (n:)
argues _ oponuje , (v:)
argues _ argumentuje , (v:)
arguing _ tvrzení , (n:)
arguing _ projednávání , (n:)
arguing _ dohadování , (n:)
argument _ polemika , (n:)
argument _ hádka , (n:)
argument _ debata , (n:)
argument _ argumentace , (n:)
argument _ argument , (n:)
argument _ dohady ,
argument _ přesvědčování ,
argument _ důvod ,
argumentation _ dokazování , (n:)
argumentation _ argumentace , (n:)
argumentative _ argumentující , (adj:)
argumentative _ svárlivý ,
argumentative _ polemický ,
argumentatively _ kontroverzně , (adv:)
argumentativeness _ průkaznost , (n:)
arguments _ argumenty , (n: pl.)
argyle _ pletený vzor ,
aria _ árie , (n:)
Ariadne _ řecká bohyně ,
arias _ arie , (pl.)
arid _ suchý ,
arid zone _ aridní zóna , ([eko.])
aridity _ suchost , (n:)
aridity _ sucho ,
aridness _ suchost , (n:)
ariel _ gazela arabská ,
Aries _ Beran , (n: [astro.]) , (první znamení zvěrokruhu)
Aries _ Aries , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Aries _ Skopec , (n: [astro.]) , (první znamení zvěrokruhu)
aright _ správně ,
arise _ vyplývat , (v:)
arise _ objevit se ,
arise _ nastat ,
arise _ vyvstat ,
arise _ vyvstávat , (v:)
arise _ vzniknout , (v:)
arise _ vznikat , (v:)
arise _ vyskytnout se , (v:)
arise _ stát se , (v:)
arisen _ vzniklý , (adj:)
arises _ vzniká , (v:)
arises _ povstává , (v:)
arises _ nastává , (v:)
arising _ vznikající , (v:)
aristocracy _ aristokracie ,
aristocrat _ šlechtic ,
aristocrat _ aristokrat ,
aristocratic _ šlechtický , (adj:)
aristocratic _ aristokratický ,
aristocratically _ aristokraticky ,
aristocrats _ aristokrati ,
Aristophanes _ řecký dramatik ,
Aristotle _ athénský filozof ,
arithmetic _ početní , (adj:)
arithmetic _ počty ,
arithmetic _ aritmetika ,
arithmetic mean _ aritmetický průměr ,
arithmetical _ aritmetický , (adj:)
arithmetical _ matematický ,
arithmetically _ matematicky ,
arithmetician _ matematik , (n:)
arithmetician _ počtář , (n:)
Arizona _ Arizona , , (stát v USA)
Arizonan _ obyvatel Arizony ,
Arizonian _ týkající se Arizony ,
ark _ archa ,
ark _ míchač ,
ark of the covenant _ archa úmluvy ,
Arkansas _ Arkansas , , (okres v USA, stát v USA)
ARL _ roční emisní limit , ([eko.])
Arlen _ Arlen , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
Arlene _ ženské křestní jméno , (n: [female] [jmén.])
Arlington _ Arlington , (n: [jmén.]) , (příjmení, město - Spojené státy americké, okres v USA)
arm _ páka , (n:)
arm _ vyzbrojit se ,
arm _ zbrojit , (v:)
arm _ ozbrojovat , (v:)
arm _ vyzbrojit ,
arm _ zbraň , (n:)
arm _ paže , (n:)
arm _ ruka , (n:)
arm _ ozbrojit , (v:)
arm raising forward _ předpažit , (v:)
arm raising upward _ vzpažit , (v:)
armada _ válečné loďstvo ,
armadillo _ pásovec , (n:)
armadillos _ pásovci , (n: pl.)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line