Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo A : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Zobrazuji překlad hesla : A

AQL _ přípustná úroveň kvality , ([eko.])
AQMA _ oblast udržování kvality ovzduší , ([eko.])
AQMP _ plán udržování kvality ovzduší , ([eko.])
aqua _ voda , (n:)
aqua vitae _ zdravá voda ,
aquaculture _ akvakultura , ([eko.])
aquamarine _ akvarín ,
aquamarine _ akvamarínový , (adj:) , (drahokam světle zelené barvy)
aquamarine _ akvamarín , (n:) , (drahokam světle zelené barvy)
aquaria _ akvárium , (n:)
aquarist _ akvarista ,
aquarium _ akvárium , (n:)
Aquarius _ Vodnář , (n: [astro.]) , (jedenácté znamení zvěrokruhu)
aquatic _ vodní , (adj:) , (rostlina, zvíře)
aquatics _ vodní sporty ,
aquatint _ akvantita ,
aqueduct _ akvadukt , (n:)
aqueducts _ akvadukty , (n: pl.)
aqueous _ vodný , , ((např. roztok))
aquiculture _ hydroponie , (n:)
aquifer _ hydrogeologický kolektor , ([eko.])
aquifer _ vodonosná vrstva , (n:)
aquifer _ zvodeň ,
aquiline _ jako orlí zobák ,
aquitard _ akvitard , ([eko.])
Arab _ arabský , (adj:)
Arab _ Arab ,
Arab _ arabský kůň ,
arabesque _ arabeska ,
Arabia _ Arábie , (n:)
Arabia _ Arabia , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Arabian _ arbský , (adj:)
Arabian _ arabský , (adj:)
Arabian _ Arab ,
Arabian camel _ velbloud jednohrbý , ([zoo.])
Arabian horse _ Arabský kůň ,
Arabian jasmine _ indický stálezelený keř pěstovaný pro záplavu bílých vonných květů , , (Jasminum sambac)
Arabian Peninsula _ Arabský poloostrov ,
Arabian Sea _ Arabské moře ,
Arabic _ arabština ,
Arabic _ arabský , (adj:)
Arabic numeral _ arabské číslo , (n: [mat.])
Arabic numerals _ arabské číslice , (pl. n: [mat.])
Arabist _ arabista , (n: [lingv.])
arable _ orný , (adj:)
arable _ obdělávaný , (adj:)
araceous _ patřící do rostlinné čeledi áronovitých , (adj:) , (Araceae)
arachnid _ pavoukovec , (n:)
arachnoid _ pavučinovitý , (adj:)
arachnophobia _ arachnofobie , (n:)
arachnophobia _ strach z pavouků , (n:)
aragonite _ aragonit , (n:)
Aral sea _ Aralské moře , ([zem.])
Arapahoe _ okres v USA , (n: [jmén.])
Ararat _ hora - Arménie , (n: [jmén.]) , (nyní na tureckém území)
arbalest _ samostříl , (n:)
arbiter _ soudce , (n:)
arbiter _ rozhodce , (n:)
arbiter _ arbitr , (n:)
arbiter _ rozhodčí ,
arbitrage _ arbitráž ,
arbitrage condition _ arbitrážní podmínka , ([eko.])
arbitrage rule _ pravidlo arbitráže , ([eko.])
arbitrager _ arbitrážní makléř ,
arbitrageur _ spekulant , (n:)
arbitrageur _ arbitražér , (n:)
arbitral _ rozhodčí soudce ,
arbitral _ rozhodčí ,
arbitral _ soudcovský ,
arbitral _ arbitrážní ,
arbitrament _ výrok arbitrážního konání ,
arbitrarily _ svévolně , (adv:)
arbitrarily _ libovolně , (adv:)
arbitrariness _ libovůle , (n:)
arbitrary _ doplňkový , (adj:)
arbitrary _ libovolný , (adj:)
arbitrary _ svévolný , (adj:)
arbitrate _ rozsuzovat , (v:)
arbitrate _ rozsoudit , (v:)
arbitrate _ rozhodnout , (v:)
arbitrated _ rozsoudil , (v:)
arbitrated _ rozhodl , (v:)
arbitration _ arbitráž ,
arbitration clause _ rozhodčí doložka ,
arbitrator _ arbitr , (n:)
arbitrator _ rozhodčí ,
arbor _ zerav , (n: [bot.]) , (lat. Thuja)
arboreal _ stromový , (adj:)
arboreous _ stromovitý , (adj:)
arborescent _ stromovitý , (adj:)
arborescent _ rozvětvený , (adj:)
arboretum _ arboretum , (n:)
arboricide _ arboricid , ([eko.])
arboriculture _ pěstování stromů ,
arboriculturist _ pěstitel stromů ,
arbour _ altán , (n:)
arbour _ altánek , (n:)
arc _ oblouk ,
arc _ geometrický oblouk ,
arc lamp _ oblouková lampa , (n:)
arcade _ podloubí ,
Arcadia _ část Řecka , (n:)
arcana _ tajemství , (n:)
arcana _ elixír , (n:)
arcane _ tajemný , (adj:)
arcanely _ tajemně , (adv:)
arcaneness _ tajemnost , (n:)
arcanum _ tajemství , (n:)
arcanum _ arkánum , (n:)
arch _ klenout ,
arch _ vyklenutí , (n:)
arch _ oblouk , (n:)
arch _ klenba , (n:)
arch over _ zastřešovat , (v:)
arch-enemy _ úhlavní nepřítel ,
archaeologic _ archeologický , (adj:)
archaeological _ archeologický , (adj:)
archaeological monument _ archeologická památka , ([eko.])
archaeologically _ archeologicky , (adv:)
archaeologist _ archeoložka , (n:)
archaeologist _ archeolog , (n:)
archaeology _ archeologie , (n:)
archaeopteryx _ archeopteryx , (n:)
archaic _ starobylý ,
archaic _ zastaralý ,
archaic _ archaický , (adj:)
archaically _ archaicky , (adj:)
archaism _ archaizmus , (n:)
archaistic _ archaický , (adj:)
archangel _ archanděl , (n:)
archbishop _ arcibiskup , (n:)
archbishopric _ arcibiskupství , (n:)
archdeacon _ arcijáhen , (n:)
archdeaconry _ arcijáhenství , (n:)
archdiocese _ arcidiecéze , (n:)
archdiocese _ archdiecéze ,
archducal _ arcivévodský , (adj:)
archduchess _ arcivévodkyně ,
archduchy _ velkovévodství , (n:)
archduchy _ arcivévodství , (n:)
archduke _ arcivévoda , (n:)
arched _ klenutý , (adj:)
archenemy _ ďábel , (n:)
archenemy _ úhlavní nepřítel ,
archeologic _ archeologický , (adj:)
archeological _ archeologický , (adj:)
archeology _ archeologie , (n:)
archer _ lukostřelec , (n:)
archer _ lučištník , (n:)
archers _ lučištníci , (n: pl.)
archery _ lukostřelba , (n:)
arches _ oblouky , (n: pl.)
archetypal _ typický , (adj:)
archetypal _ archetypní , (adj:)
archetype _ archetyp , (n:)
archetype _ typický příklad ,
archetypical _ typický , (adj:)
Archibald _ Archibald , (n: [jmén.]) , (příjmení)
archidiaconal _ arcijáhenský , (adj:)
Archie _ Archie , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
archiepiscopal _ arcibiskupský , (adj:)
Archimedes _ řecký matematik ,
arching _ vypouklý , (adj:)
archipelago _ souostroví , (n: [zem.])
archipelagoes _ souostroví , (n: pl. [zem.])
architect _ stavitel ,
architect _ architektka , (n: [female])
architect _ architekt , (n:)
architectonic _ architektonický , (adj:)
architectonics _ architektonika , (n:)
architects _ architekti , (n:)
architectural _ stavitelský , (adj:)
architectural _ architektonický , (adj:)
architecturally _ stavitelsky , (adv:)
architecturally _ architektonicky , (adv:)
architecture _ stavitelství , (n:)
architecture _ architektura ,
architectures _ architektury , (n: pl.)
architrave _ epistyl , (n:)
architrave _ architráv ,
archival _ archivní , (adj:)
archival science _ archivnictví , (n:)
archive _ archivní , (adj:)
archive _ archivovat , (v:)
archive _ archiv , (n:)
archived _ archivovaný , (adj:)
archives _ archiv , (n:)
archives _ archívy , (n: pl.)
archiving _ archivace , (n:)
archiving _ archivování , (n:)
archivist _ archivář , (n:)
archly _ klenutě , (adj:)
archness _ drzost , (n:)
archness _ troufalost , (n:)
archon _ starořecký úředník ,
archon _ archón ,
archpriest _ arcikněz ,
archway _ podloubí ,
archway _ klenuté podloubí ,
arcs _ oblouky , (n: pl.)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line