Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo A : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Zobrazuji překlad hesla : A

appreciably _ znatelně , (adv:)
appreciably _ patrně , (adv:)
appreciate _ ohodnotit , (v:)
appreciate _ zhodnocovat se ,
appreciate _ uvědomovat si ,
appreciate _ uvědomit si ,
appreciate _ získat na hodnotě, ocenit , ([eko.])
appreciate _ docenit , (v:)
appreciate _ vážit si , (v:) , (čeho)
appreciate _ uznávat , (v:)
appreciate _ uznat , (v:)
appreciate _ stoupnout , (v:) , (v ceně)
appreciate _ oceňovat , (v:)
appreciate _ ocenit , (v:)
appreciate _ hodnotit , (v:)
appreciated _ ohodnotil , (v:)
appreciated _ uspokojující , (adj:)
appreciated _ oceněný , (adj:)
appreciates _ oceňuje , (v:)
appreciating _ ocenění , (n:)
appreciation _ vděčnost , (n:)
appreciation _ uznání , (n:)
appreciation _ porozumění , (n:)
appreciation _ hodnocení , (n:)
appreciation _ zhodnocení uznání ,
appreciation _ stoupnutí v ceně ,
appreciation _ ocenění ,
appreciation of a currency _ zhodnocení (apreciace) měny ,
appreciative _ vděčný , (adj:)
appreciatively _ vděčně , (adv:)
appreciatory _ uznalý , (adj:)
appreciatory _ vnímavý , (adj:)
appreciatory _ vnímající , (adj:)
appreciatory _ vděčný , (adj:)
apprehend _ tušit , (v:)
apprehend _ rozumět , (v:)
apprehend _ zatknout , (v:)
apprehend _ pochopit , (v:)
apprehend _ dopadnout , (v:)
apprehended _ zatkl , (v:)
apprehended _ zatčený , (adj:)
apprehensible _ pochopitelný , (adj:)
apprehension _ vnímání , (n:)
apprehension _ předtucha , (n:)
apprehension _ obava , (n:)
apprehension _ chápání , (n:)
apprehension _ chápavost , (n:)
apprehension _ porozumění , (n:)
apprehension _ úzkostlivost ,
apprehensive _ chápavý , (adj:)
apprehensive _ chápající , (adj:)
apprehensive _ úzkostlivý ,
apprehensively _ úzkostně ,
apprehensively _ úzkostlivě ,
apprentice _ učeň ,
apprentice _ nováček , (n:)
apprentices _ učedníci , (n: pl.)
apprenticeship _ učení ,
apprise _ oznámit , (v:)
apprised _ oznámil , (v:)
apprised _ informoval , (v:)
apprize _ vážit si ,
apprize of _ informovat o ,
approach _ příjezd , (n:)
approach _ přiblížit , (v:)
approach _ přibližování , (n:)
approach _ aproximovat , (v:) , (mat.)
approach _ přistoupit k ,
approach _ postoj ,
approach _ blížit se k ,
approach _ přistoupit , (v:)
approach _ přikročit , (v:)
approach _ blížení , (n:)
approach _ koncepce , (n:)
approach _ cesta , (n:)
approach _ postup , (n:)
approach _ příchod , (n:)
approach _ přistupovat ,
approach _ přístup , (n:)
approach _ přiblížit se k ,
approach _ přiblížení ,
approach _ pojetí ,
approach _ obrátit se na , (v:) , (koho)
approach _ blížit se ,
approachability _ přístupnost , (n:)
approachability _ vlídnost , (n:)
approachable _ přístupný , (adj:)
approached _ přijel , (v:)
approached _ přišel ,
approached _ přiblížil se ,
approaches _ přistupuje , (v:)
approaches _ přijíždí , (v:)
approaches _ přichází , (v:)
approaches _ blíží se ,
approaching _ blížící se , (adj:)
approaching _ přibližuje , (v:) , (se)
approbate _ schvalovat , (v:)
approbate _ uznat , (v:)
approbate _ schválit , (v:)
approbation _ souhlas , (n:)
approbation _ schválení , (n:)
approbation _ pochvala , (n:)
approbatory _ schvalující , (adj:)
appropriate _ odpovídající , (adj:)
appropriate _ patřičný , (adj:)
appropriate _ přivlastnit , (v:)
appropriate _ vhodný ,
appropriate _ přiměřený ,
appropriate for _ vyhradit , (v:)
appropriately _ přiměřeně , (adv:)
appropriately _ přibližně , (adv:)
appropriately _ náležitě , (adv:)
appropriateness _ vhodnost , (n:)
appropriateness _ přiměřenost , (n:)
appropriation _ přivlastnění , (n:)
appropriation of external benefits. _ kompenzace (úhrada) externích výnosů , ([eko.])
appropriator _ přisvojovatel ,
approval _ schválení ,
approval _ souhlas, uznání , ([eko.])
approval _ souhlas ,
approve _ osvědčit , (v:)
approve _ schvalovat , (v:)
approve _ schvalovat, souhlasit, potvrdit , ([eko.])
approve _ odsouhlasit , (v:)
approve _ souhlasit ,
approve _ schválit ,
approve _ potvrdit ,
approve of _ uznávat koho , ([id.])
approve of _ schvalovat co , ([id.])
approved _ schválený , (adj:)
approved _ osvědčený , (adj:)
approved _ schválen ,
approver _ korunní svědek ,
approves _ schválit , (v:) , (3. os. j. č.)
approving _ schválení , (n:)
approving _ schvalováno ,
approvingly _ souhlasně , (adv:)
approximate _ přibližný ,
approximated _ přibližný , (adj:)
approximated _ odhadnutý , (adj:)
approximated _ aproximovaný , (adj:)
approximately _ zhruba ,
approximately _ cirka ,
approximately _ přibližně ,
approximates _ aproximuje , (v:)
approximating _ přibližující , (adj:)
approximation _ přibližná hodnota , (n:)
approximation _ aproximace , (n:)
approximations _ odhady , (n: pl.)
approximations _ aproximace , (pl.)
approximative _ přibližný , (adj:)
appurtenance _ příslušenství , (n:)
appurtenance _ přináležitost , (n:)
appurtenances _ příslušenství , (n:)
appurtenances _ náležitosti ,
appurtenant _ příslušný , (adj:)
appurtenant _ vhodný , (adj:)
appurtenant _ sounáležitý , (adj:)
apraxia _ apraxie , (n:)
apricot _ meruňka , (n:)
apricots _ meruňky , (n: pl.)
April _ dubnový , (adj:)
April _ April , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
April _ duben , (n:)
April fool _ aprílový žert ,
April Fool s Day _ 1. dubna , (n:)
April Fools Day _ 1. dubna , (n:)
apron _ rampa , (n:)
apron _ ochranný plech ,
apron _ zástěra , (n:)
aprons _ zástěry , (n: pl.)
apropos _ ohledně , (prep:) , (apropos your new task...)
apropos _ k věci , (adv:)
apropos _ jako na zavolanou , (adv:)
apropos _ vhod , (adv:)
apropos _ korektní , (adj:)
apropos _ vhodný , (adj:)
apse _ apsida , (n:)
APSI _ Aircraft Propulsion Subsystem Integration (JTDE & JETEC) , ([zkr.] [voj.])
apsidal _ apsidální , (adj:)
apsis _ apsida , (n:)
APT _ přenos polutantů v atmosféře , ([eko.])
apt _ výstižný , (adj:)
apt _ schopný , (adj:)
apt _ zručný , (adj:)
apt _ bystrý , (adj:)
apterous _ bezkřídlí ,
aptest _ nejtrefnější , (adj:)
aptitude _ schopnost , (n:)
aptitude test _ test způsobilosti ,
aptitude test _ test vhodnosti ,
aptly _ schopně ,
aptly _ příhodně ,
aptness _ výstižnost , (n:)
aptness _ zručnost ,
APU _ Auxiliary Power Unit , ([zkr.] [voj.])
Apulia _ Apulie , ([zem.] n:)
APYR _ As Per Your Request , ([zkr.])
AQCR _ oblast kontroly kvality ovzduší , ([eko.])
AQI _ indikátor kvality ovzduší , ([eko.])


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line