Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo A : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Zobrazuji překlad hesla : A

appellation _ pojmenování , (n:)
appellation _ odvolání , (n:)
appellation _ název ,
appellative _ pojmenovávací , (adj:)
appellative _ pojmenovací , (adj:)
appellee _ odpůrce stěžovatele ,
append _ přidat ,
append _ připojit , (v:)
append _ doplnit , (v:)
appendable _ připojitelný , (adj:)
appendage _ přívěsek , (n:)
appendages _ přívěšky , (n: pl.)
appendant _ průvodný , (adj:)
appended _ připojil , (v:)
appended _ připojený , (adj:)
appended _ přidaný , (adj:)
appended _ doplněný , (adj:)
appended _ dodaný , (adj:)
appendices _ dodatky , (n: pl.)
appendicitis _ zánět slepého střeva , (n:)
appending _ připojující , (adj:)
appendix _ apendix , (n:)
appendix _ přívěsek , (n:)
appendix _ slepé střevo ,
appendix _ doplněk ,
appendix _ příloha , , (textu, článku)
appendix _ dodatek ,
appendixes _ přílohy , (n: pl.)
appendixes _ dodatky , (n: pl.)
appendixes _ dodatek , ([amer.])
appends _ připojuje , (v:)
appertain _ příslušet , (v:)
appetence _ žádostivost , (n:)
appetence _ chtíč , (n:)
appetency _ žádostivost , (n:)
appetency _ chtíč , (n:)
appetiser _ aperitiv , (n:)
appetiser _ předkrm , (n:)
appetising _ přitažlivý , (adj:)
appetising _ lákavý , (adj:)
appetite _ chuť k jídlu ,
appetite _ chuť , (n:)
appetites _ chutě , (n: pl.)
appetizer _ předkrm , (n:)
appetizer _ aperitiv ,
appetizing _ vábný , (adj:)
appetizing _ přitažlivý , (adj:)
appetizing _ lákavý , (adj:)
appetizing _ chutný ,
Appia _ Appia , (n: [jmén.]) , (příjmení)
applaud _ přizvukovat , (v:)
applaud _ chválit , (v:)
applaud _ aplaudovat , (v:)
applaud _ tleskat ,
applaud _ tleskat ,
applauded _ tleskal , (v:)
applauded _ aplaudoval , (v:)
applause _ potlesk ,
applause _ souhlas ,
apple _ jablko ,
apple butter _ jablečná povidla ,
apple core _ ohryzek ,
apple juice _ mošt ,
apple pie _ jablkový koláč , (n:)
apple strudel _ jablečný závin ,
apple-pie order _ velmi příjemný ,
apple-pie order _ dobře uspořádaný ,
apple-tree _ jabloň ,
Appleby _ Appleby , (n: [jmén.]) , (příjmení)
applecart _ vůz na ovoce ,
applejack _ jablečný koňak , ([amer.])
apples _ jablka ,
applesauce _ jablečný kompot ,
Appleton _ Appleton , (n: [jmén.]) , (příjmení)
appliance _ aparát ,
appliance _ zařízení ,
appliance _ strojek ,
appliance _ spotřebič ,
appliance _ přístroj ,
appliance stocks _ zásoby zařízení , ([eko.])
appliances _ spotřebiče ,
appliances _ přístroje ,
applicability _ použitelnost ,
applicable _ aplikovatelný , (adj:)
applicable _ upotřebitelný , (adj:)
applicable _ příslušný , (adj:)
applicable _ vhodný ,
applicable _ použitelný ,
applicable to _ vhodný pro ,
applicably _ použitelně ,
applicably _ vhodně ,
applicably _ příslušně ,
applicant _ uchazeč ,
applicant _ žadatel , ([eko.])
applicants _ žadatelé , (n:)
applicants _ kandidáti , (n:)
applicants _ uchazeči ,
application _ užití , (n:)
application _ použití , (n:)
application _ aplikační program ,
application _ přihláška , (n:)
application _ žádost ,
application _ program , ([it.])
application _ aplikace , (n: [it.])
application of pesticide aerosols _ použití pesticidních aerosolů , ([eko.])
applicative _ příslušný , (adj:)
applicative _ praktický ,
applicator _ štěteček , (n:)
applicator _ aplikátor , (n:)
applicator _ kosmetický aplikátor ,
applicator _ štětec ,
applied _ požádal , (v:)
applied _ aplikovaný , (adj:)
applied art _ užité umění ,
applied mathematics _ aplikovaná matematika ,
applier _ žadatel , (n:)
applier _ nanášeč , (n:)
applies _ aplikuje , (v:)
applies to _ týče se ,
applique _ ozdobná nášivka , (n:)
applique _ našívání , (n:)
apply _ uplatnit , (v:)
apply _ používat , (v:)
apply _ nanášet , (v:)
apply _ vztahovat se ,
apply _ ucházet se ,
apply _ nanést ,
apply _ žádat, ucházet se , ([eko.])
apply _ aplikovat , (v:)
apply _ žádat ,
apply _ upotřebit ,
apply _ použít ,
apply _ obrátit se na ,
apply for _ přihlásit , (v:)
apply for _ žádat o , ([id.])
apply to _ připisovat , (v:)
apply to _ týkat se ,
applying _ upotřebení ,
appoint _ ustanovit , (v:)
appoint _ stanovit , (v:)
appoint _ vybavit ,
appoint _ zařídit ,
appoint _ vyjmenovat ,
appoint _ určit ,
appoint _ sjednat ,
appoint _ pojmenovat , (v:)
appoint _ jmenovat , , (koho)
appoint a committee _ jmenovat výbor ,
appointed _ ustavený , (adj:)
appointed _ určený , (adj:)
appointed _ stanovený , (adj:)
appointed _ jmenovaný , (adj:)
appointee _ pověřenec , (n:)
appointee _ jmenovaný kandidát ,
appointee _ přijatý uchazeč ,
appointees _ pověřenci , (n: pl.)
appointees _ přijatí uchazeči ,
appointing _ stanovující , (adj:)
appointing _ jmenující , (adj:)
appointive _ jmenovací ,
appointment _ úmluva , (n:)
appointment _ ustanovení , (n:)
appointment _ setkání , (n:)
appointment _ rande ,
appointment _ jmenování ,
appointment _ schůzka , (n:)
appointments _ schůzky , (n: pl.)
appoints _ ustanovuje , (v:)
Appomattox _ okres v USA , (n: [jmén.])
apportion _ rozvrhnout , ([eko.])
apportion _ rozdělit , (v:)
apportion _ přidělit , (v:)
apportioned _ rozdělil , (v:)
apportioned _ přidělený , (adj:)
apportionment _ rozdělení , (n:)
appose _ přiložit - archaicky ,
apposed _ přiložil - archaicky ,
apposite _ výstižný , (adj:)
apposite _ přiléhavý , (adj:)
appositeness _ výstižnost ,
apposition _ apozice , (n:)
apposition _ slovní přístavek ,
appraisal _ ocenění , (n:)
appraisal _ odhad, ocenění, odhadnutí , ([eko.])
appraisal _ posouzení , (n:)
appraisal _ odhad , (n:)
appraisals _ posouzení , (pl.) , (n:)
appraisals _ odhady , (n: pl.)
appraise _ odhadnout, ocenit, zhodnotit , ([eko.])
appraise _ zhodnotit , (v:)
appraise _ ocenit , (v:)
appraised _ zhodnotil , (v:)
appraised _ ocenil , (v:)
appraisement _ ohodnocení , (n:)
appraisement _ ocenění , (n:)
appraiser _ odhadce , (n:)
appraiser _ znalec , , ((odhadce))
appraising _ ocenění ,
appreciable _ znatelný , (adj:)
appreciable _ ocenitelný , (adj:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line