Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo A : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Zobrazuji překlad hesla : A

aphicide _ aficid , ([eko.])
aphid _ mšice , (n:)
aphorism _ aforismus , (n:)
aphorisms _ aforismy , (n: pl.)
aphoristic _ aforistický , (adj:)
aphotic _ afotický , ([eko.])
aphotic zone _ afotická vrstva , ([eko.])
aphrodisiac _ afrodiziakum , (n:)
aphrodisiac _ afrodiziakální , (adj:)
aphyllous _ bezlistý , (adj:)
aphytic _ afytický , ([eko.])
aphytic zone _ afytická oblast , ([eko.])
Apia _ hl.m. - Západní Samoa , (n: [jmén.])
apian _ včelí ,
apiarist _ včelař , (n:)
apiary _ včelín , (n:)
apical _ apikální , (adj:)
apical _ hrotový , (adj:)
apical _ vrcholový , (adj:)
apices _ vrcholy , (n: [pl.]) , (od apex [sg.])
apicultural _ včelařský , (adj:)
apiculture _ včelařství , (n:)
apiece _ za kus ,
apish _ opičácký , (adj:)
apish _ opičí ,
apisin _ včelí jed ,
aplanatic _ aplanatický , (adj:)
aplenty _ spousta , (n:)
aplomb _ sebejistota , (n:)
apnea _ krátkodobá zástava dechu , (medicína)
apnoea _ dočasná zástava dýchání , (n:)
APO _ army post office ,
apocalypse _ apokalypsa , (n:)
apocalyptic _ apokalyptický ,
apocalyptical _ apokalyptický , (adj:)
apocalyptical _ strašný , (adj:)
apocopate _ apokopovat , (v: [lingv.]) , (odstranit koncovou hlásku nebo slabiku slova)
apocope _ apokopa , (n: [lingv.]) , (odstranění hlásky nebo slabiky na konci slova)
apocope _ amputace , (n: [med.])
apocrine _ apokrinní , (adj:)
apocrypha _ apokryfy , (n:)
apocrypha _ apokryf , (n:)
apocrypha _ padělek , (n:)
apocryphal _ apokryfní ,
apocryphal _ vymyšlený , (adj:)
apocryphal _ apokryfický , (adj:)
apodal _ beznohý , (adj:)
apodictic _ demonstrovatelny , (adj.)
apogee _ vyvrcholení , (n:)
apogee _ vrchol , (n:)
apogee _ apogeum , (n:)
apolitical _ nepolitický , (adj:)
apolitically _ nepoliticky , (adv:)
apollo _ apollón ,
Apollo _ Apollo , (n: [jmén.]) , (příjmení)
apologetic _ omluvný , (adj:)
apologetically _ omluvně , (adv:)
apologetically _ kajícně , (adv:)
apologetics _ apologetika , (n:)
apologia _ apologie , (n:)
apologia _ formální obrana zastávaného ,
apologies _ omluvy , (n: pl.)
apologise _ omlouvá , (v:)
apologised _ omlouval , (v:)
apologises _ omlouvá , (v:)
apologising _ omlouvající , (adj:)
apologist _ obhájce , (n:)
apologize _ omlouvat , (v:)
apologize _ omluvit se ,
apologize _ obhajovat , (v:)
apologize _ omlouvat se , (v:)
apologized _ omluvil , (v:)
apologue _ alegorie , (n:)
apology _ omluva , (n:)
apophyseal _ apofyzální ,
apophysis _ apofýza , (n:)
apophysis _ odžilek , (n:)
apoplectic _ mrtvicový , (adj:)
apoplectic _ apoplektický , (adj:)
apoplexy _ mrtvice , (n:)
apoplexy _ apoplexie , (n:)
aporia _ pochybnost , (n.) , (greek orig.)
apostasy _ odpadlictví , (n:) , (od víry)
apostasy _ odpadnutí , (n:) , (od víry)
apostate _ renegát , (n:)
apostatize _ odpadnout ,
apostle _ apoštol , (n:)
apostles _ apoštolové ,
apostleship _ apoštolství , (n:)
apostolate _ apoštolství , (n:)
apostolate _ apoštolát , (n:)
apostolic _ apoštolský , (adj:)
apostrophe _ apostrof , (n:)
apostrophes _ apostrofy , (n: pl.)
apostrophize _ oslovit , (v:)
apostrophize _ apostrofovat , (v:)
apostrophize _ slavnostně oslovit ,
apostrophize _ opatřit apostrofem ,
apothecary _ lékárník , (n:)
apotheoses _ zbožnění , (n:)
apotheoses _ apoteóza , (n:)
apotheosis _ zbožnění , (n:)
appal _ konsternovat , (v:)
appal _ polekat , (v:)
appal _ lekat , (v:)
appal _ děsit , (v:)
appalled _ zděšený , (adj:)
appalling _ úděsný ,
appalling _ hrozný ,
appalling _ děsný ,
appallingly _ hrozně ,
appanage _ apanáž ,
apparatchik _ aparátník , (n:)
apparatus _ zařízení , (n:)
apparatus _ nářadí ,
apparatus _ ústrojí ,
apparatus _ aparát , (n:)
apparatus _ přístroj ,
apparatuses _ aparáty , (n: pl.)
apparatuses _ přístroje ,
apparel _ odívat , (v:)
apparel _ oblečení , (n:)
apparel _ oděv , (n:)
apparel _ výstroj , (n:)
apparel _ roucho , (n:)
apparel _ šaty ,
apparent _ jasný , (adj:)
apparent _ zřejmý , (adj:)
apparent _ očividný , (adj:)
apparent _ zjevný , (adj:)
apparent _ zdánlivý , (adj:)
apparent defect _ zjevná vada ,
apparent magnitude _ zjevná magnituda , (n: [astr.])
apparently _ zjevně ,
apparently _ zřejmě , (adv:)
apparently _ podle všeho ,
apparently _ patrně , (adv:)
apparently _ očividně , (adv:)
apparently _ prý ,
apparition _ zjevení , (n:)
apparition _ přízrak , (n:)
appeal _ odvolat se ,
appeal _ naléhavá prosba ,
appeal _ apelovat na ,
appeal _ odvolávat ,
appeal _ odvolat ,
appeal _ odvolání ,
appeal _ výzva ,
appeal _ půvab ,
appeal _ přitažlivost ,
appeal _ prosba ,
appeal _ obrátit se na ,
appeal _ naléhavá žádost ,
appeal _ apelovat ,
appealable _ schopný odvolání ,
appealed _ vyzval , (v:)
appealed _ dovolával , (v:)
appealed _ apeloval , (v:)
appealing _ půvabný ,
appealing _ přitažlivý ,
appealingly _ přitažlivě , (adv:)
appeals _ vyzývá , (v:)
appeals _ odvolává , (v:)
appear _ vyjít najevo ,
appear _ ukazovat se ,
appear _ dostavit se , (v:)
appear _ připadat , (v:)
appear _ objevovat se , (v:)
appear _ vyjít , (v:) , (tiskem)
appear _ jevit se , (v:)
appear _ vypadat , (v:)
appear _ objevit se , (v:)
appear _ zdát se , (v:)
appearance _ zjev , (n:)
appearance _ vzezření , (n:)
appearance _ vystoupení , (n:)
appearance _ zevnějšek , (n:)
appearance _ vzhled , (n:)
appearance _ podoba , (n:)
appearance _ objevení se ,
appearances _ vzhledy , (n: pl.)
appearances _ vystoupení , (n:)
appearances _ podoby , (n: pl.)
appeared _ objevil se ,
appearence _ vzhled ,
appearence _ vydání ,
appearence _ publikace ,
appearence _ dostavení se ,
appearing _ objevování se ,
appears _ objevuje se ,
appease _ uklidnit , (v:)
appease _ uchlácholit , (v:)
appease _ chlácholit , (v:)
appeased _ utišený , (adj:)
appeasement _ uklidnění , (n:)
appeaser _ uklidnění , (n:)
appellant _ odvolatel , (n:)
appellate _ odvolací , (adj:)
appellate _ apelační , (adj:)
appellation _ jméno , (n:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line