Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo A : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Zobrazuji překlad hesla : A

antithetical _ protikladný , (adj:)
antithetical _ protichůdný , (adj:)
antithetical _ jsoucí v rozporu ,
antithetically _ jsoucí v rozporu ,
antitoxic _ antitoxický , (adj:)
antitoxin _ antitoxin , (n:)
antitoxins _ antitoxiny , (n: pl.)
antitrust _ protitrustový , (adj:)
antitrust _ protimonopolní , (adj:)
antitrust _ protikartelový , (adj:)
antitrust _ antimonopolní , (adj:)
antitrust laws _ protimonopolní zákony ,
antitrust policy _ protitrustová politika , ([eko.])
antiviral _ antivirový , (adj:)
antivivisectionist _ odpůrce vivisekce ,
antiwar _ protiválečný ,
antler _ paroh , (n:)
Antoine _ Antoine , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
Antoinette _ ženské křestní jméno , (n: [female] [jmén.])
Anton _ Anton , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
Antonin _ Antonín ,
Antonio _ Antonio , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno, mužské křestní jméno)
Antony _ Antony , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
antonym _ protiklad ,
antonym _ antonymum ,
antral _ dutinný , (adj:)
antral _ antrální , (adj:)
antrum _ dutina , (n:)
antrum _ antrum , (n:)
ants _ mravenci , (n: pl.)
ants in one s pants _ neposednost , (n:)
ants in one s pants _ přilišná aktivita , (n:)
ants in one s pants _ hyperaktivita , (n:)
antsy _ neposedný ,
Antwerp _ Antverpy , ([zem.] n:)
anuresis _ anuréza ,
anuric _ anurický , (adj:)
anus _ řitní otvor ,
anvil _ kovadlina , (n:) , (nástroj, slouží ke kutí součástek ze žhavého železa)
anxieties _ znepokojení , (pl.) , (n:)
anxiety _ strach ,
anxiety _ znepokojení , (n:)
anxiety _ starost , (n:)
anxiety _ neklid , (n:)
anxiety _ nedočkavost , (n:)
anxiety _ úzkost ,
anxiolytic _ anxiolytikum ,
anxious _ plný obav ,
anxious _ plný úzkosti ,
anxious _ starostlivý , (adj:)
anxious _ znepokojený , (adj:)
anxious _ zneklidněný , (adj:)
anxious _ nedočkavý , (adj:)
anxious _ dychtivý , (adj:)
anxious _ úzkostlivý ,
anxious _ nervózní ,
anxiously _ úzkostně ,
anxiously _ úzkostlivě ,
anxiousness _ úzkostlivost ,
any _ nějaká , (adj:)
any _ libovolný , (adj:)
any _ některý , (adj:)
any _ nějakou ,
any _ kterýkoliv ,
any _ jakýkoliv ,
any _ jakýkoli ,
any _ každý ,
any _ kterýkoli ,
any _ nějaký ,
any kind of _ jakýkoli ,
any old thing _ jakékoli slovo ,
any one _ kdokoliv ,
any time _ kdykoliv ,
any time _ kdykoli ,
any word _ jakákoli odpověď ,
anybody _ někdo ,
anybody _ každý ,
anybody _ kdokoliv ,
anybody _ kdokoli ,
anyhow _ nějak , (n:)
anyhow _ jakkoliv ,
anyhow _ všelijak , (n:)
anyhow _ nepořádně ,
anyhow _ nedbale ,
anyhow _ jakkoli ,
anyhow _ v každém případě ,
anymore _ kdykoliv příště ,
anymore _ už ne ,
anyone _ někdo ,
anyone _ kdokoliv ,
anyone _ kdokoli ,
anyplace _ kdekoli ,
anyplace _ jakékoliv místo ,
anything _ něco ,
anything _ cokoliv ,
anything _ cokoli ,
anything goes _ nejsou pravidla , (n:)
anything goes _ očekávejte cokoli ,
anytime _ kdykoliv ,
anytime _ kdykoli ,
anytime soon _ v dohledné době ,
anytime soon _ v blízké budoucnosti ,
anyway _ beztak , (adv:)
anyway _ rozhodně , (adv:)
anyway _ jakýmkoli způsobem , (adv:)
anyway _ jakkoliv , (adj:)
anyway _ jakkoli , (adv:)
anyway _ vždyť ,
anyway _ v každém případě ,
anyway _ stejně ,
anyway _ přece jen ,
anyway _ přece ,
anywhere _ někde ,
anywhere _ někam ,
anywhere _ kamkoliv ,
anywhere _ kamkoli ,
anywhere _ kdekoliv ,
anywhere _ kdekoli ,
anywise _ jakkoliv ,
anywise _ nějak ,
AOA _ Analysis of Alternatives (formerly: COEA) , ([zkr.] [voj.])
AOARD _ Asian Office of Aerospace Research and Development , ([zkr.] [voj.])
AOIB _ All-Optical Imaging Brassboard , ([zkr.] [voj.])
AOL _ America OnLine , ([zkr.] [it.]) , (Internetová společnost; od r. 1998 vlastník spol. Netscape Communications autora webového prohlížeče Netscape Navigator)
AONB _ oblast výjimečné krajinářské hodnoty , ([eko.])
aorist _ aorist , (n:)
aorta _ aorta , (n: [med.]) , (tepna srdečnice, odvádějící krev ze srdce)
aortae _ aorta , (n: [med.])
aortal _ aortální ,
aortic _ tepenný , (adj: [med.])
aortic _ aortální , (adj: [med.])
aortitis _ zánět aorty ,
aoudad _ paovce , (n:) , (divoká ovce v severní africe)
AOX _ adsorbovatelné organicky vázané halogeny , ([zkr.] [chem.]) , (adsorbable organic halogens)
APAC _ All Praise And Credit , ([zkr.])
apace _ spěšně ,
Apache _ Apache , (n: [it.]) , (www server, okres v USA)
Apache _ Apač , (n:) , (indián)
Apaches _ Apači , (n: pl.)
apanage _ apanáž ,
apart _ odloučený , (adj:)
apart _ odloučeně ,
apart _ izolovaně ,
apart _ stranou ,
apart _ od sebe ,
apart _ odděleně ,
apart from _ nehledě na ,
apart from _ mimo ,
apart from _ kromě ,
apartheid _ apartheid , (n:) , (rasová diskriminace v JAR)
apartment _ pokoj , (n:) , (v hotelu)
apartment _ byt , (n:)
apartment building _ blok , ([amer.])
apartment building _ obytná budova , ([amer.])
apartment building _ činžovní dům ,
apartment building _ činžák ,
apartment house _ obytná budova ,
apartments _ pokoje , (n: pl.)
apartments _ byty , (n: pl.)
apathetic _ lhostejný ,
apathetic _ apatický ,
apathetic _ bez zájmu ,
apathy _ netečnost , (n:)
apathy _ apatie , (n:)
apathy _ lhostejnost ,
apatite _ apatit , (n:) , (minerál)
apatosaurus _ brontosaurus ,
APCA _ asociace pro kontrolu znečištění ovzduší , ([eko.])
ape _ opičit se , (v:)
ape _ opice , (n:)
ape _ lidoop , (n:)
apelike _ opičí ,
Apennines _ Apeniny ,
aperient _ projímavý , (adj:)
aperient _ projímadlo ,
aperient _ laxativum , (n:)
aperiodic _ aperiodický , (adj:)
aperiodic _ neperiodický ,
aperiodicity _ nepravidelnost ,
aperitif _ aperitiv ,
apertitif _ aperitiv ,
aperture _ apertura , (n:)
aperture _ průduch , (subst. (bot.))
aperture _ závěrka , , ((fotogr.))
aperture _ štěrbina ,
aperture _ otvor ,
apery _ napodobování , (n:)
apes _ opice , (n: pl.)
apex _ nejvyšší bod ,
apex _ hrot , (n:)
apex _ apex , (n: [astro.]) , (bod, k němuž právě směřuje Země nebo Slunce)
apex _ špička , (n: [med.]) , (některých tělesných orgánu (jazyk apod.))
apex _ vrchol písmena ,
apex _ vrchol ,
apex _ vrcholový bod ,
apex angle _ vrcholový úhel ,
apex angle _ šířka svazku ,
aphasia _ afázie , (n:)
aphasia _ neschopnost mluvit ,
aphasic _ afatický , (adj:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line