Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo A : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Zobrazuji překlad hesla : A

anti-Semite _ antisemita , (n:)
anti-Semitic _ antisemitský , (adj:)
anti-Semitism _ antisemismus ,
anti-Semitism _ antisemitismus , (n:)
anti-social _ protispolečenský ,
anti-trust bills _ protitrustové zákony ,
antiabortion _ bojující proti potratům ,
antiaccidental measure _ protihavarijní opatření , ([eko.])
antiacid _ antacid ,
antiaircraft _ protiletecký , (adj:)
antiaircraft _ protivzdušný , (adj:)
antialiasing _ vyhlazování hran , ([it.])
antibacterial _ antibakteriální , (adj:)
antiballistic missile _ protibalistická raketa , (n:) , (obranná raketa sestrojená pro sestřelení mezikontinentální balistické rakety)
antibiotic _ antibiotikum , (n:)
antibiotic _ antibiotický , (adj:)
antibiotics _ antibiotika , (n: pl.)
antibodies _ protilátky ,
antibody _ protilátka ,
antic _ groteskní , (adj:)
antic _ fraška , (n:)
antic _ šašek ,
anticancer _ protirakovinný ,
Antichrist _ antikrist , (n:)
anticipant _ očekávající , (adj:)
anticipate _ předvídat, předejít , ([eko.])
anticipate _ anticipovat , (v:)
anticipate _ předvídat , (v:)
anticipate _ očekávat , (v:)
anticipate _ předejít , (v:)
anticipated _ předpokládaný , (adj:)
anticipated _ očekávaný , (adj:)
anticipated inflation _ předvídaná inflace ,
anticipated revenue _ předpokládaný příjem ,
anticipates _ tuší , (v:)
anticipates _ předvídá , (v:)
anticipates _ očekává , (v:)
anticipates _ anticipuje , (v:)
anticipating _ tušení ,
anticipating _ očekávání ,
anticipation _ anticipace , (n:)
anticipation _ očekávání , (n:)
anticipative _ očekávající , (adj:)
anticipatory _ anticipační , (adj:)
anticipatory _ předběžný , (adj:)
anticipatory compliance. _ anticipační vyhovění , ([eko.])
anticipatory policy response. _ reakce anticipačními opatřeními , ([eko.])
anticlerical _ protiklerikální , (adj:)
anticlimax _ vystřízlivění ,
anticlimax _ rozčarování ,
anticline _ antiklinála , (n:)
anticlockwise _ proti směru hodinových ručiček ,
anticoagulant _ antikoagulant ,
anticoagulative _ antikoagulační , (adj:)
anticoincident _ neshodný ,
anticoincident _ nesouhlasný ,
anticommunist _ protikomunistický , (adj:)
anticommunist _ antikomunista , (n:)
anticompetitive _ protikonkurenční , (adj:)
antics _ šaškoviny , (n: pl.)
antics _ antika , (n:)
anticyclone _ anticyklóna , (n:)
anticyclone _ tlaková výše , (n:)
anticyclonic _ anticyklování ,
antidemocratic _ protidemokratický , (adj:)
antidepressant _ antidepresivum ,
antidisestablishmentarianism _ týkající se establishmentu ,
antidiuretic _ antidiuretický , (adj:)
antidotal _ antitoxický , (adj:)
antidote _ protilék , (n:)
antidote _ protijed ,
antierosion berm ditch _ protierozní záchytný příkop , ([eko.])
antierosion dike _ protierozní hrázka , ([eko.])
antierosion measure _ protierozní opatření , ([eko.])
antierosion soil conservation _ protierozní ochrana půdy , ([eko.])
antierosion soil protection _ protierozní ochrana půdy , ([eko.])
antierosion system _ protierozní soustava , ([eko.])
antifascist _ antifašista ,
antifascist _ protifašistický ,
antifeeding agent _ protipožerová látka , ([eko.])
antiferromagnetic _ antiferomagnetický , (adj:)
antiferromagnetism _ antiferomagnetismus , (n:)
antiflood protective structure _ bezpečnostní protipovodňová stavba , ([eko.])
antifreeze _ nemrznoucí , (adj:)
antifreeze _ nemrznoucí směs ,
antifrost irrigation _ protimrazová závlaha , ([eko.])
antifundamentalist _ proti-fundamentalistický ,
antifungal _ proti houbám ,
antifungal _ fungicid , (n:)
antigen _ antigen , (n:)
antigenic _ antigenní ,
antigenicity _ antigenita ,
antigenicity _ antigennost ,
antigens _ antigeny , (n: pl.)
antiglare _ antireflexní ,
antigovernment _ protivládní , (adj:)
antigravity _ antigravitace , (n:)
Antigua & Barbuda _ Antigua a Barbuda , (n: [jmén.])
antigue _ starožitnost , (n:)
antihero _ antihrdina , (n:)
antihistamine _ antihistaminikum ,
antiknock _ antidetonátor , (n:)
antilabor _ protidělnický ,
antilogarithm _ antilogaritmus , (n:)
antilogarithm _ exponenciální funkce ,
antimagnetic _ nezmagnetovatelný , (adj:)
antimagnetic _ antimagnetický , (adj:)
antimalarial _ antimalarický ,
antimatter _ antihmota , (n:)
antimicrobial _ antimikrobiální , (adv:)
antimissile _ protiraketový , (adv:)
antimonic _ antimoničný , (adj:)
antimony _ antimon ,
antineutrino _ antineutrino ,
antineutron _ antineutron , (n:)
antinomian _ antinomista , (n:)
antinomy _ rozpor , (n:)
antinomy _ protiklad , (n:)
antinomy _ antinomie , (n:)
antinuclear _ protinukleární , (adj:)
antinuclear _ protiatomový , (adv:)
Antioch _ město v Turecku ,
antioxidant _ antioxidant , ([chem.] n:)
antiparallel _ antiparalelní , (adj:)
antiparticle _ antičástice , (n:)
antipathetic _ nepřátelský , (adj:)
antipathetic _ antipatický , (adj:)
antipathy _ odpor , (n:)
antipathy _ antipatie , (n:)
antipersonnel _ protipěchotní ,
antiperspirant _ protipotivý , (adj:)
antiperspirant _ antiperspirant , (n:)
antiperspirant _ prostředek proti pocení ,
antiphon _ antifona , (n:)
antiphonal _ antifonický , (adj:)
antiphonal _ týkající se antifon ,
antipodal _ protinožecký , (adj:)
antipodal _ protichůdný , (adj:)
antipodal _ antipodní , (adj:)
antipodal _ antipodický , (adj:)
antipodal _ opačný ,
antipode _ protinožec , (n:)
antipode _ protějšek , (n:)
antipode _ antipod , (n:)
antipode _ protichůdce ,
antipodean _ protinožec , (n:)
antipodean _ protější , (adj:)
antipodean _ antipodní , (adj:)
antipodean _ týkající se protějšku ,
antipodes _ protinožci , (n: pl.)
antipole _ protipól ,
antipollution _ measures ochrana životního prostředí ,
antipollution measures _ ochrana životního prostředí ,
antipyretic _ protihorečný , (adj:)
antipyretic _ antipyretický , (adj:)
antiquarian _ starožitník , (n:)
antiquarian _ starožitný , (adj:)
antiquarian bookshop _ antikvariát ,
antiquarianism _ archeologie , (n:)
antiquary _ sběratel starožitností , (n:)
antiquary _ starožitník , (n:)
antiquate _ antikvovat , (v:)
antiquate _ učinit zastaralým ,
antiquated _ zastaralý , (adj:)
antique _ starodávný ,
antique _ antický ,
antiques _ starožitnosti , (n:)
antiquities _ starožitnosti , (n: pl.)
antiquity _ starověk , (n:)
antiquity _ antika , (n:)
antiracist _ protirasistický , (adj:)
antiresonance _ antirezonance , (n:)
antiresonating _ protirezonanční ,
antisaprobity _ antisaprobita , ([eko.])
antisemitic _ antisemitský , (adj:)
antisemitism _ antisemitizmus , (n:)
antisepsis _ asepse ,
antiseptic _ antiseptický ,
antiseptic agent _ antiseptikum , ([eko.])
antiseptically _ antisepticky ,
antiserum _ antisérum ,
antislavery _ protiotrokářský , (adj:)
antisocial _ protisociální , (adj:)
antisocial _ nesociální , (adj:)
antisocial _ protispolečenský ,
antisocial _ asociální ,
antispasmodic _ antispazmodický ,
antispasmodic _ protikřečový ,
antistatic _ antistatický , (adj:)
antisubmarine _ protiponorkový , (adj:)
antisymmetric _ nesymetrický ,
antisymmetry _ nesouměrnost ,
antitank _ protitankový ,
antitheses _ antitézy , (n: pl.)
antitheses _ protiklad ,
antithesis _ antitéza ,
antithesis _ protiklad , (n:)
antithetic _ protichůdný , (adj:)
antithetic _ antitetický , (adj:)
antithetic _ protikladný ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line