Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo A : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Zobrazuji překlad hesla : A

anonymity _ anonymita ,
anonymous _ anonymní ,
anonymously _ anonymně ,
anorak _ větrovka ,
anorak _ bunda ,
anoraks _ větrovky , (n: pl.)
anoraks _ nepromokavé bundy ,
anorectic _ bez chuti k jídlu ,
anorectic _ anorektický ,
anorexia _ chorobné nechutenství ,
anorexia _ anorexie ,
anorexia nervosa _ mentální anorexie ,
anorexic _ anorektický , (adj:)
anosmia _ anosmie , (n:)
another _ jiný ,
another _ ještě jeden ,
another _ ještě ,
another _ jeden ,
another _ druhý ,
another _ další ,
another kind of _ jiný ,
another nail in your coffin _ další cigareta , (n:)
another time _ někdy jindy ,
another time _ jindy ,
another way _ jinudy ,
another way _ jinak ,
another s _ jiného ,
anoxia _ anoxie (hydrochemie) , ([eko.])
anoxibiosis _ anoxibióza , ([eko.])
Anselm _ Anselm , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Anselmo _ Anselmo , (n: [jmén.]) , (příjmení)
anserine _ husí ,
ANSI _ ANSI , , (mezinárodní norma)
answer _ reakce , (n:)
answer _ odezva , (n:)
answer _ opětovat , (v:)
answer _ řešení ,
answer _ odpovídat , (v:)
answer _ odpověď , (n:)
answer _ odpovědět , (v:)
answer back _ odmlouvat , ([id.])
answer for _ zodpovídat se za , ([id.])
answer in the affirmative _ odpovědět kladně ,
answer the door _ otevřít dveře ,
answer the phone _ zvednout telefon ,
answerable _ odpovědný , (adj:)
answerable _ zodpovědný , (adj:)
answered _ zodpovězený , (adj:)
answered _ odpověděl , (v:)
answered _ odpovězeno ,
answerer _ respondent , (n:)
answering _ odpovídání , (v:)
answering machine _ záznamník , (n:)
answering machine _ telefonní záznamník , (n:)
answers _ odpovídá , (v:)
answers _ odpovědi ,
ant _ mravenec , (n:)
ant _ hmyz , (n:)
ant _ dělostřelec , (n: [slang.]) , (hlavně protitankový)
ant bear _ mravenečník , (n:)
ant bear _ hrabáč , (n:) , (Orycteropus)
ant hill _ mraveniště , (n:)
ant lion _ mravkolev , (n:) , (hmyz, jehož larvy si vyhrabávají důlek, kde chytají hmyz, např.mravence)
ant-hill _ mraveniště ,
antacid _ antacidum ,
antacid _ prostředek neutralizující kyselinu ,
antacids _ antacida ,
antagonise _ znepřátelit , (v:)
antagonised _ znepřátelil , (v:)
antagonism _ antagonismus (biol.) , ([eko.])
antagonism _ rozpor ,
antagonism _ antagonismus ,
antagonism _ nepřátelství ,
antagonism of toxic effect _ antagonismus toxického účinku , ([eko.])
antagonist _ protivník ,
antagonist _ odpůrce ,
antagonist _ antagonista ,
antagonistic _ protichůdný , (adj:)
antagonistic _ antagonistický , (adj:)
antagonistic relation _ antagonistický vztah (mikrobiologie) , ([eko.])
antagonize _ vyprovokovat ,
antagonize _ oponovat ,
antagonize _ odporovat ,
antagonized _ oponoval , (v:)
antagonized _ odporoval , (v:)
Antananarivo _ hl.m. - Madagaskar , (n: [jmén.])
antarctic _ antartický , (adj:)
antarctic _ jižní ,
antarctic _ antarktida ,
Antarctic _ Antarktický ,
Antarctic Circle _ jižní polární kruh ,
Antarctic Ocean _ Antarktický oceán ,
Antarctic Treaty _ Antarctic Treaty , ([eko.])
Antarctica _ Antarktida ,
ante _ sázka např. v kartách ,
ante meridiem _ dopoledne ,
ante up _ vsadit se ,
ante-room _ předsíň ,
ante-room _ předpokoj ,
anteater _ mravenečník , (n:)
antecedence _ priorita , (n:)
antecedence _ přednost , (n:)
antecedence _ precedence , (n:)
antecedency _ priorita , (n:)
antecedent _ prekurzor ,
antecedent _ předchůdce ,
antecedents _ předchůdci , (n: pl.)
antecedents _ předci , (n: pl.)
antechamber _ předpokoj ,
antedate _ antedatovat , (v:)
antedate _ dřívější datum ,
antedating _ antedatování ,
antediluvian _ předpotopní , (adj:)
antelope _ antilopa , (n:)
antenatal _ předporodní , (adj:)
antenatal _ prenatální , (adj:)
antenna _ tykadlo ,
antenna _ anténa , , (rádiová)
antennae _ antény , (n:)
antennae _ tykadla ,
antennal _ tykadlový , (adj:)
anterior _ přední ,
anteriorly _ vepředu , (adv:)
anteriorly _ vpředu ,
anteroom _ předsíň ,
anthelmintic _ protihlístový , (adj:)
anthem _ hymna , (n:)
anthems _ hymny , (n: pl.)
anther _ tyčinka ,
anthill _ mraveniště , (n:)
anthologies _ výběr , (n:)
anthologies _ antologie , (pl.)
anthologise _ zahrnout do antologie ,
anthologize _ zahrnout do antologie ,
anthology _ soubor , (n:)
anthology _ antologie , (n:)
Anthony _ Anthony , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno, mužské křestní jméno)
Anthony _ Antonín , , (jméno)
anthracene _ antracen , ([eko.])
anthracite _ antracit , (n)
anthracitic _ antracitový , (adj:)
anthracosis _ antrakóza ,
anthraquinone _ antrachinon , ([eko.])
anthrax _ sněť slezinná ,
anthrax _ antrax ,
anthropic _ týkající se vývoje člověka , (n:)
anthropic _ antropogenetický , (adj:)
anthropic influence _ antropický vliv , ([eko.])
anthropic zoocoenosis _ antropická zoocenóza , ([eko.])
anthropocentric _ antropocentrický , (adj:)
anthropoecological system _ antropoekologický systém , ([eko.])
anthropoecology _ antropoekologie , ([eko.])
anthropoecosystem _ antropoekosystém , ([eko.])
anthropogenic _ antropogenní , (adj:)
anthropogenic air pollution source _ antropogenní zdroj znečišťování ovzduší , ([eko.])
anthropogenic erosion _ antropogenní eroze , ([eko.])
anthropogenic factor _ antropogenní faktor , ([eko.])
anthropogenic impact on landscape _ antropogenní působení na krajinu , ([eko.])
anthropogenic landscape _ antropogenní krajina , ([eko.])
anthropogenic landscape alteration _ antropogenní změna krajiny , ([eko.])
anthropogenic phenomenon _ antropogenní jev , ([eko.])
anthropogenic pollution source _ antropogenní zdroj znečištění , ([eko.])
anthropoid _ lidoop , (n:)
anthropoid _ andropoidní , (adj:)
anthropological _ antropologický , (adj:)
anthropologist _ antropolog , (n:)
anthropologists _ antropologové ,
anthropology _ antropologie , (n:)
anthropometric _ antropometrický , (adj:)
anthropometry _ antropometrie , (n:)
anthropomorphic _ antropomorfní , (adj:)
anthropomorphism _ antropomorfizmus , (n:)
anthropomorphize _ antropomorfizovat , (v:)
anthropomorphous _ antropomorfní , (adj:)
anthropophagous _ kanibalský , (adj:)
anthropophagy _ kanibalismus ,
anthropophilic organism _ antropofilní organismus , ([eko.])
anthropophyte _ antropofyt , ([eko.])
anthroposphere _ antroposféra , ([eko.])
anti _ anti ,
anti _ proti ,
anti-abortion _ bojující proti potratům ,
anti-acid _ antacid ,
anti-aircraft _ protiletecký , (adj:)
anti-aircraft _ protivzdušný , (adj:)
anti-American _ protiamerický ,
anti-clockwise _ levotočivý , (adj:)
anti-dumping _ antidumpingový , ([eko.])
anti-fascist _ antifašista ,
anti-government _ protivládní , (adj:)
anti-gravity _ antigravitace , (n:)
anti-gravity _ antigravitační ,
anti-hero _ antihrdina , (n:)
anti-imperialistic _ protiimperialistický ,
anti-inflammatory _ protizánětlivý , (adj:)
anti-inflationary _ antiinflační , ([eko.])
anti-inflationary measures _ antiinflační opatření , ([eko.])
anti-nuclear _ protinukleární , (adj:)
anti-personnel _ používaný proti osobám ,
anti-racist _ protirasistický , (adj:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line