Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo A : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Zobrazuji překlad hesla : A

ankh _ symbol života , (n:) , (kříž s kulatou horní částí)
ankle _ kotník , (n:)
ankle-deep _ po kotníky ,
anklebone _ hlezenní kost ,
ankles _ kotníky , (n: pl.)
anklet _ nákotník , (n:)
anklet _ druh šperku ,
anklets _ ponožky , (n:)
ankylosis _ ankylóza ,
Ann _ Ann , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
Ann Arbor _ město - Spojené státy americké , (n: [jmén.])
Anna _ Anna , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
annalist _ letopisec , (n:)
annals _ anály , (n: pl.)
Annapolis _ hl.m. - Maryland v USA , (n: [jmén.])
Annapurna _ Anapurna , (n: [zem.]) , (hora v Himalájích, 8078 m)
Anne _ Anna ,
Anne _ Anne , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
anneal _ žíhat , (v:)
anneal _ chladit , , ((sklo))
anneal _ popouštět ,
annealed _ žíhaný , (adj:)
annealing _ žíhání , (n:)
annealing _ temperování , (n:)
annealing _ chlazení , (n:)
annelidan _ kroužkovec , (n:)
Annette _ Annette , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
annex _ doložka , (n:)
annex _ dovětek , (n:)
annex _ přístavba ,
annex _ příloha ,
annex _ přístavek , (n:)
annex _ připojit , (v:)
annex _ obsadit , (v:)
annex _ anektovat , (v:)
annexation _ anexe , (n:)
annexation _ připojení , (n:)
annexe _ přístavba , (n:)
annexe _ příloha , (n:)
annexed _ zabraný , (adj:)
annexed _ připojený , (adj:)
annexed _ anektovaný , (adj:)
annexes _ přístavby , (n:)
annexes _ doplňky ,
Annie _ ženské křestní jméno , (n: [female] [jmén.])
annihilate _ zničit , (v:)
annihilate _ vyhladit , (v:)
annihilated _ zničený , (adj:)
annihilated _ vyhlazen , (v:)
annihilating _ drtivý ,
annihilation _ vyhlazení , (n:)
annihilation _ zničení , (n:)
annihilation _ rozdrcení , (n:)
annihilation _ anihilace , (n:)
annihilator _ ničitel , (n:)
annihilator _ anihilátor , (n:)
anniversaries _ výročí , (n: pl.)
anniversary _ výroční , (adj:)
anniversary _ oslava výročí ,
anniversary _ jubileum ,
anniversary _ jubilejní ,
anniversary _ výročí , (n:)
annotate _ komentovat , (v:)
annotate _ opatřit , (v:)
annotate _ okomentovat , (v:)
annotate _ anotovat , (v:)
annotated _ okomentoval , (v:)
annotated _ anotovaný , (adj:)
annotated _ anotoval , (v:)
annotating _ anotující , (adj:)
annotation _ vysvětlivka , (n:)
annotation _ anotace , (n:)
annotations _ anotace , (pl.)
annotator _ komentátor ,
annoucement _ oznámení ,
annoucement _ prohlášení ,
annoucement _ sdělení ,
annoucement _ vyhlášení ,
annoucement _ zpráva ,
announce _ prohlásit , (v:)
announce _ prohlašovat , (v:)
announce _ oznamovat , (v:)
announce _ oznámit , (v:)
announce _ ohlásit , (v:)
announce oneself _ přihlásit se , (v:)
announce oneself _ ohlásit se , (v:)
announce oneself _ hlásit se , (v:)
announced _ oznámený , (adj:)
announced _ oznámil , (v:)
announced _ sdělili ,
announced _ ohlásili ,
announced _ prohlašovat , (v:)
announcement _ oznámení, prohlášení , ([eko.])
announcement _ prohlášení , (n:)
announcement _ zpráva , (n:)
announcement _ oznámení , (n:)
announcements _ zprávy , (n: pl.)
announcer _ hlasatel , (n:)
announces _ oznamuje , (v:)
announcing _ vyhlášení , (n:)
announcing _ prohlašování , (n:)
announcing _ prohlášení , (n:)
announcing _ oznámení , (n:)
annoy _ soužit , (v:)
annoy _ otravovat , (v:)
annoy _ sužovat , (v:)
annoy _ jít na nervy ,
annoy _ roztrpčit , (v:)
annoy _ rozhořčit , (v:)
annoy _ nahněvat , (v:)
annoy _ znepokojovat , (v:)
annoy _ zlobit , (v:)
annoy _ obtěžovat , (v:)
annoyance _ mrzutost , (n:)
annoyance _ nepříjemnost ,
annoyance _ rozmrzelost ,
annoyance _ obtíž ,
annoyed _ rozzlobený , (adj:)
annoyed _ otrávený , (adj:)
annoyed _ mrzutý , (adj:)
annoying _ otravný , (adj:)
annoying _ protivný , (adj:)
annoying _ nepříjemný ,
annoying _ mrzutý ,
annoying thing _ mrzutost ,
annoyingly _ protivně , (adv:)
annoyingly _ mrzutě , (adj:)
annoys _ nudí , (v:)
annual _ ročenka , (n:)
annual _ každoroční, výroční , ([eko.])
annual _ obrat ,
annual _ výroční ,
annual _ roční ,
annual _ každoroční ,
annual income _ roční příjem , ([eko.])
annual report _ výroční zpráva , ([fin.])
annual ring _ letokruh , (n:)
annually _ ročně , (adv:)
annuitant _ důchodce , (n:)
annuitant _ rentiér , (n:)
annuities _ důchodové ,
annuity _ důchod , (n:)
annuity _ anuita , (n:)
annuity _ splátka, důchod, renta , ([eko.])
annuity _ splátka , (n:) , (roční)
annuity _ renta , (n:)
annuity bond _ anuitní obligace ,
annul _ zrušit , (v:)
annul _ anulovat , (v:)
annular _ prstencový ,
annulate _ prstencovitý , (adj:)
annulated _ prstencovitý , (adj:)
annulet _ kroužek , (n:)
annuli _ prstenec , (n:)
annuli _ letokruh , (n:)
annulling _ odvolání ,
annulment _ zrušení , (n:)
annulment _ anulování , (n:)
annulus _ prstenec ,
annum _ období (většinou rok) , (n:)
annunciate _ vyhlásit , (v:)
annunciated _ vyhlásil , (v:)
annunciation _ zvěstování , (n:)
annunciation _ prohlášení , (n:)
annunciator _ oznamovatel , (n:)
annunciator _ hlasatel , (n:)
annunciator _ signalizátor ,
anode _ anoda ,
anodic _ anodový , (adj:)
anodize _ anodovat , (v:)
anodized _ anodizovaný , (adj:)
anodyne _ prostředek mírnící bolest ,
anoint _ pomazat , (v:)
anoint _ posvětit , ([náb.])
anoint _ obřadně pomazat ,
anoint with _ pomazat , (v:)
anointment _ pomazání , (n:)
anole _ anolis ,
anomalies _ odlišnosti , (n:)
anomalies _ odchylky , (n: pl.)
anomalies _ anomálie , (n:)
anomalous _ nenormální , (adj:)
anomalous _ odlišný , (adj:)
anomalous _ podivný , (adj:)
anomalous _ zvláštní ,
anomalous _ neobvyklý , (adj:)
anomalous _ anomální , (adj:)
anomalous _ nezvykle ,
anomalously _ anomálně , (adv:)
anomaly _ odchýlení , (n:)
anomaly _ odchylka , (n:)
anomaly _ nepravidelnost , (n:)
anomaly _ anomálie ,
anomic _ odcizený , (adj:)
anomic _ anomický , (adj:)
anomie _ anomie , (n:)
anon _ jindy ,
anon _ brzy ,
anonym _ pseudonym , (n:)
anonym _ anonym , (n:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line