Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo A : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Zobrazuji překlad hesla : A

android _ android , (n:)
android _ podobná muži ,
android _ androidní ,
androids _ androidi ,
Andromeda _ název galaxie ,
Andy _ Ondra , (n: [mužs. jméno]) , (zkráceno z: Andrew)
anecdotal _ anekdotický , (adj:)
anecdotally _ anekdoticky , (adv:)
anecdote _ anekdota , (n:)
anecdotes _ anekdoty , (n: pl.)
anecdotic _ anekdotický , (adj:)
anecdotical _ anekdotický , (adj:)
anecdotist _ znalec anekdot ,
anechoic _ zvukově izolovaný ,
anecumene _ anekumena , ([eko.])
anemia _ chudokrevnost , (n:)
anemia _ anemie ,
anemic _ chudokrevný , (n:)
anemic _ anemický ,
anemometer _ větroměr , (n:)
anemometer _ anemometr , (n:)
anemometer _ měřič rychlosti větru ,
anemometry _ měření rychlosti větru ,
anemone _ sasanka , (n:)
anemones _ sasanky , (n:)
anemoplankton _ anemoplankton , ([eko.])
anencephalic _ ancefalický , (adj:)
anent _ ohledně čeho ,
aneroid _ tlakoměr , (n:)
aneroid _ aneroid , (n:)
aneroid barometer _ aneroid , (n:)
anesthesia _ anestézie ,
anesthesiologist _ anesteziolog , ([med.])
anesthetic _ anestetický ,
anesthetically _ anesteticky ,
anesthetist _ anestetický , (adj:)
anesthetize _ zanestetizovat , (v:)
anesthetize _ umrtvit , (v:)
anesthetize _ uspat narkózou ,
aneurin _ vitamin B1 ,
aneurin _ aneurin , (n:)
aneurism _ aneurisma , (n:)
aneurismal _ aneurismatický , (adj:)
aneurismatic _ aneuryzmatický , (adj:)
aneurysm _ aneurismus ,
aneurysm _ aneurysma ,
aneurysm _ výduť ,
aneurysm _ rozšíření ,
aneurysmal _ aneurismatický , (adj:)
anew _ nově ,
anew _ nanovo ,
anew _ jinak ,
anew _ znovu ,
ANFAWFOS _ And Now For A Word From Our Sponsor , ([zkr.])
ANG _ Air National Guard , ([zkr.] [voj.])
angel _ anděl ,
angel dust _ fencyklidin , (n:) , (je to droga)
Angel Falls _ vodopád ve Venezuele ,
Angela _ Angela , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
Angeles _ Angeles , (n: [jmén.]) , (příjmení, město - Filipíny, ženské křestní jméno)
angelfish _ druh ryby ,
angelic _ andělský , (adj:)
angelica _ andělika , (n:)
angelical _ andělský , (adj:)
Angelina _ okres v USA , (n: [jmén.])
Angelina _ ženské křestní jméno , (n: [female] [jmén.])
Angeline _ Angeline , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
Angelo _ Angelo , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno, mužské křestní jméno)
angels _ andělé ,
anger _ rozzlobit , (v:)
anger _ zuřivost ,
anger _ nahněvat , (v:)
anger _ zlost ,
anger _ vztek ,
anger _ hněv ,
angered _ rozhněván ,
Angie _ ženské křestní jméno , (n: [female] [jmén.])
angina _ angína ,
angina pectoris _ angína pektoris ,
angiography _ angiografie ,
angioma _ angiom ,
angioplasty _ angioplastika ,
angle _ stanovisko , (n:)
angle _ roh , (n:)
angle _ hledisko , (n:)
angle _ udice , (n:)
angle _ rybařit , (v:)
angle _ úhel ,
angle bracket _ úhlová závorka , (n: [mat.]) , (<>)
angle iron _ ocelový úhelník ,
angled _ úhlový , (adj:)
angled _ hranatý , (adj:)
angledozer _ angldozer , (n:)
angler _ rybář , , (lovící na udici)
anglers _ rybáři , (n:)
angles _ úhly , (n: pl.)
angleworm _ žížala ,
Anglican _ anglikán , (n:)
Anglican _ anglikánský , (adj:)
Anglican _ anglický , (adj:)
Anglicanism _ druh protestanství , (n:)
anglicize _ poangličtit , (v:)
anglify _ poangličtit , (v:)
angling _ rybaření , (n:)
angling _ chytání ryb udicí , (adj:)
Anglo-American _ angloamerický , (adj:)
Anglo-Saxon _ anglosaský , (adj:)
Anglo-Saxon _ Anglosas , (n:)
Anglophil _ anglofil , (n:)
Anglophile _ anglofil , (n:)
Anglophilia _ anglofilie , (n:)
Anglophobe _ osoba nenávidějící Anglii ,
Anglophobia _ anglofóbie , (n:)
Angola _ Angola , (n: [zem.]) , (stát)
Angolan _ angolský , (adj:)
Angolan _ Angolan ,
angora _ angorská vlna , (n:)
angora _ angora , (n:)
angrier _ rozhněvanější , (adj:)
angriest _ nejrozzlobenější , (adj:)
angrily _ rozlobenost ,
angry _ rozzlobený ,
angry _ rozhněvaný ,
angst _ pocit úzkosti ,
angstrom _ angstrom , , (hvězdná délková míra)
Anguilla _ Anguilla , (n: [jmén.])
anguine _ hadovitý , (adj:)
anguish _ úzkost , (n:)
anguish _ trápení , (n:)
anguish _ trýzeň ,
anguish _ muka , (n:)
anguished _ mučivý , (adj:)
angular _ angulární ,
angular _ úhlový ,
angular _ kostnatý ,
angular _ hranatý ,
angularity _ hranatost , (n:)
angularly _ hranatě ,
angulation _ zahnutí , (n:)
Angus _ Angus , (n: [jmén.]) , (příjmení)
anhidrosis _ anhidróza ,
anhydride _ anhydrid , (n:)
anhydrous _ bezvodý ,
aniline _ anilinový , (adj:)
aniline _ anilín , ([chem.] n:)
animadversion _ výtka , (n:)
animadversion _ důtka , (n:)
animadversion _ kritika , (n:)
animadvert _ kritizovat , (v:)
animadvert _ kárat , (v:)
animal _ zvířecí , (adj:)
animal _ animální , (adj:)
animal _ živočišný , (adj:)
animal _ živočich , (n:)
animal _ zvíře , (n:)
animal mouth _ huba ,
animal rights _ zvířecí práva ,
animal room _ zvěřinec , (n: [bio.] 5 5)
animalism _ animálnost , (n:)
animality _ vitalita , (n:)
animality _ živočišnost , (n:)
animalize _ proměnit ve zvíře ,
animals _ zvěř , (n:)
animals _ zvířata , (n: pl.)
animal´s hair _ srst ,
animate _ oživit , (v:)
animate _ podnítít ,
animate _ animovat , (v:)
animate _ životný ,
animated _ animovaný , (adj:)
animated cartoon _ animovaný film ,
animatedly _ rušně , (adv:)
animates _ animuje ,
animation _ živost , (n:)
animation _ nadšení , (n:)
animation _ čilost , (n:)
animation _ animace , (n:)
animations _ animace , (n: pl.)
animator _ animátor , (n:)
anime _ animovaný ,
animism _ animismus , (n:)
animist _ animista , (n:)
animosity _ nepřátelství , (n:)
animosity _ animozita , (n:)
animosity _ napětí ,
animus _ nepřátelství , (n:)
animus _ záměr ,
anion _ anion , ([eko.])
anion _ aniont , (n:)
anion exchanger _ anex , ([eko.])
anionic _ aniontový ,
anions _ anionty , (n: pl.)
anise _ anýz , (n:)
aniseed _ anýz , (n:)
anisette _ anýzovka ,
anisotropic _ anizotropní ,
anisotropies _ anizotropní ,
anisotropy _ anizotropie , (n:)
Anita _ ženské křestní jméno , (n: [female] [jmén.])
Ankara _ hl.m. - Turecko , (n: [jmén.])


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line