Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo A : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Zobrazuji překlad hesla : A

a snow job _ podvod , (n:)
a snowball s chance in hell _ mizivá šance na úspěch ,
a soft touch _ osoba neumějící odmítnout ,
a speech _ projev ,
a spot of tea _ šálek čaje ,
a steal _ sleva , (n:)
a stitch in time saves nine _ preventivní oprava , (n:)
a stone s throw _ krátká vzdálenost , (n:)
a stone s throw _ co by kamenem dohodil ,
a stone s throw _ 25 metrů ,
a sucker for punishment _ obětní beránek , (n:)
a suicide pass (hockey) _ druh nahrávky v hokeji ,
a sure bet _ jasný vítěz ,
a sure thing _ samozřejmost , (n:)
a sweet tooth _ chuť na sladké ,
a takeoff on _ založený na stejném nápadu ,
a talking to _ vynadání , (n:)
a tall one _ silný alkohol ,
a tall story _ báchorka ,
a tempest in a teapot _ mnoho povyku pro nic ,
a thorn in my side _ osoba dělající problémy ,
a thousand _ tisíc , (n:)
a three-bagger _ šeredná osoba , (n:)
a tiny bit _ trošičku ,
a token gesture _ malý náznak děkování , (n:)
a tongue-lashing _ vynadání , (n:)
a total stranger _ úplný cizinec , (n:)
a touch of _ příznaky nějaké nemoci ,
a tough act to follow _ těžko napodobitelný výkon ,
a tough call _ těžké rozhodnutí , (n:)
a tough time of it _ těžká doba , (n:)
a tower of strength _ přítel do deště ,
a wake-up call _ varování , (n:)
a warning _ varování , (n:)
a wash _ být si kvit ,
a wash-out _ selhání , (n:)
a way with words _ povídavost , (n:)
a way with words _ schopnost povídat ,
a whale of a game _ napínavá hra , (n:)
a wild goose chase _ bezvýsledné pronásledování , (n:)
a wild goose chase _ plýtvání časem ,
a window of opportunity _ příležitost , (n:)
a wolf in sheep s clothing _ nevinně vypadající nepřítel ,
a word to the wise is sufficient _ porozumění klíčovému slovu ,
a wordsmith _ spisovatel ,
a yawner _ nudná událost , (n:)
A-1 _ nejvyšší kvality ,
A-bomb _ atomová bomba ,
A-OK _ lepší než průměr ,
A-Okay _ lepší než průměr ,
A.D. _ našeho letopočtu , , (latinsky Anno Domini)
A.I.D.S _ AIDS ,
a.k.a _ též známý jako , ([zkr.]) , (also known as)
a.k.a. _ též známý jako ,
a.k.a. _ alias , , (also known as)
a.k.a. _ též známy jako... , , (also known as)
a.m. _ ráno , , ((dopoledne) s časovým údajem)
a/c _ klimatizace , , ((air conditioning))
A/P _ autopilot ,
A/R _ účty odběratelů ,
A/S _ Age/Sex? , ([zkr.])
A/S/L _ Age/Sex/Location (or Language)? , ([zkr.])
A1 _ nejvyšší kvality ,
AAA _ Travel club , ([zkr.])
AAAAA _ Travel club for alcoholics , ([zkr.])
AAAS _ American Association for the Advancement of Science , ([zkr.] [voj.])
Aachen _ Aachen , (n:) , (město v Německu)
aachoo _ hepčík , (interj:) , (citoslovce kýchnutí)
AAM _ Air to Air Missile , ([zkr.] [voj.])
AAMOF _ As A Matter Of Fact , ([zkr.])
aardvark _ hrabáč , (n:) , (Orycteropus)
aardwolf _ druh hyeny ,
AAVP _ Advanced Aircrew Vision Protection , ([zkr.] [voj.])
ab initio _ neempirický , (adv:)
ab ovo _ od začátku , (adv:)
ab ovo _ od vajíčka , (adv:)
abaca _ manilské konopí ,
abaci _ počítadla , (pl.) , ({en abacus})
aback _ překvapen ,
aback _ zpět ,
aback _ vzadu ,
abacus _ počitadlo , (n:)
abacuses _ počitadla ,
Abaddon _ anděl ničitel ,
Abaddon _ anděl bezedné propasti ,
abaft _ za ,
abaft _ vzadu ,
abaft _ na zádi ,
abaft _ na záď ,
abaft _ dozadu ,
abalone _ mořský plž ,
abalone _ ušeň , , (mořský plž)
abampere _ abampér , (n:)
abampere _ absolutní ampér ,
abandon _ zanechat ,
abandon _ abandonovat , (v:)
abandon _ opouštět , (v:)
abandon _ zanedbat , (v:)
abandon _ vzdát se , (v:) , (čeho)
abandon _ opustit , (v:)
abandon to _ oddat se, zcela se oddat (čemu) ,
abandoned _ zanechaný , (adj:)
abandoned _ opustil ,
abandoned _ zkažený , (adj:)
abandoned _ zhýralý , (adj:)
abandoned _ zpustlý ,
abandoned _ opuštěný ,
abandoned _ nemravný ,
abandoned infant _ opuštěné dítě , (n:)
abandoned person _ opuštěná osoba , (n:)
abandoned ship _ opuštěná loď , (n:)
abandoning _ opouštějící , (adj:)
abandoning _ opouštění ,
abandonment _ opuštění , (n:)
abandonment _ opuštěná budova ,
abandons _ opouští , (v:)
abase _ ponížit , (v:)
abase _ pokořit , (v:)
abase _ degradovat , (v:)
abase oneself _ pokořit se , ([form.])
abase oneself _ snížit se (k čemu), ponížit se, zdiskreditovat se (něčím) ,
abased _ degradován ,
abasement _ ponížení ,
abasement _ pokoření ,
abash _ zastrašit , (v:)
abash _ zahanbit , (v:)
abash _ zakřiknout , (v:)
abashed _ zastrašen , (adj:)
abashing _ zastrašování , (v:)
abashment _ rozpaky ,
abasia _ abázie , (n:)
abasic _ abazický , (adj:)
abate _ zmírnění , (n:)
abate _ zmenšit , (v:)
abate _ zrušit , (v: [prav.])
abate _ zmírnit , (v:)
abate _ zmenšovat , (v:)
abate _ ustávat , (v:)
abate _ zastavit , (v: [prav.])
abate _ učinit přítrž čemu , (v:)
abate _ stát se neplatným , (v: [prav.])
abate _ snížit , (v:)
abate _ slábnout , (v:)
abate _ skoncovat s , (v:)
abate _ rušit , (v:)
abate _ poskytovat slevu , (v:)
abate _ polevit , (v:) , (o větru)
abate _ odečítat , (v:)
abated _ zrušil , (v:)
abated _ zmírnil , (v:)
abated _ zmenšoval , (v:)
abated _ zastavil , (v:)
abated _ ustával , (v:)
abated _ snížil , (v:)
abated _ slábl , (v:)
abated _ rušil , (v:)
abated _ polevil , (v:)
abatement _ zmenšení , (n:)
abatement _ snížení, zmírnění , ([eko.])
abatement _ odečet ,
abatement _ zrušení , (v: [prav.])
abatement _ zmírnění ,
abatement _ zastavení , (v: [prav.])
abatement _ úleva , (n:)
abatement _ srážka , (n:)
abatement _ snížení ,
abatement _ sleva , (n: [fin.])
abatement _ rabat , (n:)
abatement _ potírání , (v:)
abatement of a nuisance _ potírání zlořádů , (v:)
abatements _ zmírnění ,
abatements _ povolení ,
abatements _ zrušení ,
abating _ polevující ,
abatis _ záseky , (n:) , (obranná překážka z poražených stromů se zaostřenými větvemi)
abattoir _ jatky ,
abaxial _ nesouosý , (adj:)
abbacy _ opatství , (n:)
abbatial _ opatský , (adj:)
abbatial _ abatyšský , (adj:)
abbe _ abbé ,
abbess _ abatyše , (n:)
abbey _ opatství , (n:)
abbey _ budova opatství , (n:)
abbeys _ budovy opatství , (n: pl.)
abbot _ opat , (n:)
abbots _ opati , (n: pl.)
Abbott _ Abbott , (n: [jmén.]) , (příjmení)
abbrevation _ zkratka , (n:) , (zkratka slova)
abbrevation _ zkrácení , (n:)
abbreviate _ zkrátit , (v:) , (zpravidla slovo)
abbreviate _ zkracovat , (v:)
abbreviate _ zestručnit , (v:)
abbreviated _ zkrácený ,
abbreviating _ zkracující , (adj:)
abbreviating _ zkracujíc , (v:)
abbreviation _ zkrácení , (n:)
abbreviation _ zkratka , (adv:)
abbreviations _ zkratky , (pl. n:)
Abby _ Abby , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line