Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo A : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Zobrazuji překlad hesla : A

anaesthetic _ umrtvující anestetikum ,
anaesthetise _ uspat narkózou ,
anaesthetist _ anesteziolog , (n:)
anaesthetize _ zanestetizovat ,
anaesthetize _ znecitlivit ,
anaesthetized _ znecitlivěl , (v:)
anaesthetized _ umrtvil , (v:)
anagram _ přesmyčka , (n:)
anagram _ anagram , (n:)
anagrammatic _ anagramatický , (adj:)
anagrammatize _ přesmyknout , (v:)
anagrams _ anagramy , (n: pl.)
Anaheim _ město - Spojené státy americké , (n: [jmén.])
anal _ anální , (adj: [med.])
anal retentive _ pedantský , (adj:)
analgesia _ analgezie , (n:)
analgesic _ analgetický ,
analgetic _ analgetický , (adj:)
analgetic _ analgetikum ,
analog _ podobnost ,
analog _ analogie , (n:)
analog computer _ analogový počítač , (n:) , (používali se v historických dobách výpočetní techniky)
analogical _ analogický , (adj:)
analogically _ analogicky , (adv:)
analogies _ analogie , (n:)
analogous _ podobný ,
analogous _ analogický , (adj:)
analogously _ podobně , (adj:)
analogue _ obdoba , (n:)
analogue _ analogie , (n:)
analogues _ obdoby , (n: pl.)
analogues _ analogie , (pl.)
analogy _ analogie , (n:)
analphabet _ analfabet , (n:)
analysable _ analyzovatelný , (adj:)
analyse _ rozebírat , (v:)
analyse _ rozebrat ,
analyse _ analyzovat ,
analyse, analyze _ rozebrat , ([eko.])
analysed _ analyzovaný , (adj:)
analysed _ analyzoval , (v:)
analyser _ detektor , (n:)
analyser _ analyzátor , (n:)
analyses _ analýzy ,
analysing _ analyzování , (n:)
analysis _ rozbor, analýza , ([eko.])
analysis _ rozbor ,
analysis _ analýza ,
analyst _ laborant , (n:)
analyst _ analytik , (n:)
analysts _ komentátoři , (n:)
analysts _ analytici , (n: pl.)
analyte _ analyt , (n:)
analytic _ analyticky ,
analytic _ analytická , (adj:)
analytic dispersion _ analytická disperze , ([eko.])
analytical _ analyticky , (adj:)
analytically _ analyticky , (adv:)
analytics _ analytika , (n:)
analýza nebezpečí _ hazard analysis , (n: [tech.])
analyzable _ analyzovatelný , (adj:)
analyze _ provést , ([tech.])
analyze _ zkoumat , (v:)
analyze _ analyzovat , (v:)
analyzed _ analyzován ,
analyzer _ analyzátor ,
analyzing _ analyzování , (v:)
anamnesis _ anamnéza , (n:)
anamorphic _ deformovaný , (adj:)
anamorphosis _ anamorfóza , (n:)
anaphora _ anafora , (n:)
anaphoric _ anaforický , (adj:)
anaphorically _ anaforický ,
anaphrodisiac _ anafrodiziakální , (adj:)
anaphylactic _ anafylaktický , (adj:)
anaplasmosis _ anaplazmóza ,
anaplasty _ plastická chirurgie ,
anarchic _ anarchický , (adj:)
anarchical _ anarchistický ,
anarchism _ anarchizmus ,
anarchist _ anarchista , (n:)
anarchistic _ anarchistický , (adj:)
anarchists _ anarchisté ,
anarchy _ bezvládí ,
anarchy _ chaos ,
anarchy _ zmatek , (n:)
anarchy _ anarchie ,
anasarca _ vodnatelnost , (n:)
Anastasia _ Anastasia , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
Anastasia _ Anastázie , (n: ženské jméno)
anastigmat _ anastigmat ,
anastomoses _ napojovat ,
anastomosis _ spojení ,
anastomosis _ anastomóza ,
anastomotic _ spojující ,
anastrophe _ anastrofa ,
anathema _ klatba , (n:)
anathema _ opovrhovaná osoba , (n:)
anathema _ anatéma , (n:)
anathema _ vykázání z církve , (n:)
anathematize _ proklít , (v:)
Anatolia _ poloostrov Malá Asie ,
Anatolian _ Anatolijský , (adj:)
anatomic _ anatomický ,
anatomical _ anatomický ,
anatomically _ anatomicky , (adv:)
anatomist _ anatom , (n:)
anatomize _ analyzovat , (v:)
anatomize _ rozpitvávat , (v:)
anatomize _ rozpitvat , (v:)
anatomize _ rozebírat , (v:)
anatomize _ pitvat , (v:)
anatomy _ pitvání , (n:)
anatomy _ anatomie ,
ANB _ Age No Bar , ([zkr.])
ancestor _ předchůdce ,
ancestor _ praotec , (n:)
ancestor _ předek , (n:) , (rodový)
ancestors _ předci , (n: pl.) , (rodoví)
ancestral _ po předcích ,
ancestrally _ po předcích ,
ancestress _ pramáti , (n:)
ancestry _ původ , (n:)
anchor _ upevnit ,
anchor _ kotevní ,
anchor _ zakotvit , (v:)
anchor _ ukotvit , (v:)
anchor _ připoutat , (v:)
anchor _ kotvit , (v:)
anchor _ kotva , (n:)
anchor you _ podržet tě ,
anchor you _ ujistit tě ,
anchorage _ kotevné ,
anchorage _ kotviště ,
anchore _ kotvit , (v:)
anchored _ zakotvený , (adj:)
anchored _ ukotvený , (adj:)
anchored _ připevněný , (adj:)
anchored _ kotvený , (adj:)
anchorite _ poustevník , (n:)
anchorman _ moderátor , (n:)
anchors _ kotvy , (n: pl)
anchovies _ ančovičky , (n: pl.)
anchovies _ sardele , (n: pl.)
anchovy _ sardel , (n:)
anchovy _ ančovička , (n:)
anchusa _ pilát , (n:)
anchylosis _ ankylóza ,
ancient _ antický , (adj:)
ancient _ odvěký , (adj:)
ancient _ dávnověký , (adj:)
ancient _ pradávný , (adj:)
ancient _ prastarý , (adj:)
ancient _ starobylý , (adj:)
ancient _ starý , (adj:)
ancient _ starověký , (adj:)
ancient _ starodávný , (adj:)
Ancient Monument _ Ancient Monument , ([eko.])
anciently _ v antice ,
ancients _ staré národy ,
ancillary _ pomocný , (adj:)
ancillary expenses _ vícenáklady ,
ancillary input _ pomocný vstup , ([eko.]) , (Materiálový vstup, který je použit v jednotkovém procesu výroby ale není užit přímo součást výrobku.)
ancillary input _ vstup pomocného materiálu , ([eko.])
ancillary material _ pomocný materiál , ([eko.]) , (Materiál, který se používá v systému výroby určitého výrobku, neslouží však přímo k jeho vytvoření.)
and _ logický součin ,
and _ i , (conj:)
and _ a , (conj:)
and also _ i , (conj:)
and how _ hodně ,
and so on _ a tak dál ,
and stuff _ a tak dále ,
and stuff _ a další věci ,
and that s that _ tak to bude! ,
and then some _ a ještě více ,
and vice versa _ a obracne , a naopak ,
and/or _ a/nebo ,
Andalusia _ Andalusie , (n:)
andante _ andante ,
Andean _ andský , (adj:)
Andersen _ Hans Christian Andersen , (n: jméno) , (dánský spisovatel)
Andersen _ Andersen , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Anderson _ Anderson , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA, mužské křestní jméno)
Andes _ Andes , (n: [jmén.]) , (příjmení)
andesite _ andezit , (n:)
andiron _ železný kozlík ,
Andorra _ Andorra , (n: [jmén.])
Andorra la Vella _ hl.m. - Andorra , (n: [jmén.])
Andre _ Andre , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno, mužské křestní jméno)
Andrea _ Andrea , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno, mužské křestní jméno)
Andrew _ Ondřej , (n: [mužs. jméno])
Andrew _ Andrew , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA, ženské křestní jméno, mužské křestní jméno)
Andrews _ Andrews , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
androgen _ androgen ,
androgen _ mužský pohlavní hormon ,
androgenic _ androgenní ,
androgynous _ hermafroditický , (adj:)
androgynous _ oboupohlavní , (adj:)
androgyny _ hermafrodit , (n:)
androgyny _ androgyn , (n:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line