Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo A : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Zobrazuji překlad hesla : A

ambulatory _ sanitní , (adj:)
ambuscade _ léčka , (n:)
ambuscade _ přepadnout ,
ambush _ přepadnout , (v:)
ambush _ přepadení , (n:)
ambush _ nástraha , (n:)
ambush _ léčka , (n:)
AMC _ Air Mobility Command , ([zkr.] [voj.])
Amdahl _ Amdahl , (n: [jmén.]) , (příjmení)
AMDRFM _ Advanced Monolithic Digital Radio Frequency Memory , ([zkr.] [voj.])
ameba _ améba , (n:)
ameer _ emír , (n:)
Amelia _ Amálie , (n:)
Amelia _ okres v USA , (n: [jmén.])
Amelia _ ženské křestní jméno , (n: [female] [jmén.])
ameliorate _ zlepšovat ,
ameliorated _ zlepšil , (v:)
amelioration _ vodohospodářské meliorace , ([eko.])
amelioration _ meliorace , ([eko.])
amelioration _ hydromeliorace , ([eko.])
amelioration _ zlepšování ,
amelioration _ zlepšení ,
amelioration reservoir _ meliorační nádrž , ([eko.])
ameliorative _ zlepšovací ,
ameloblast _ ameloblast , (n:)
amen _ amen , (n:) , (konec motlidby)
amenability _ poddajnost , (n:)
amenability _ vůle spolupracovat ,
amenability _ odpovědnost ,
amenable _ poddajný ,
amenable _ přístupný ,
amenable _ odpovědný ,
amend _ opravit , (v:)
amend _ doplnit , (v:)
amendable _ pozměnitelný , (adj:)
amendable _ zlepšitelný ,
amendable _ opravitelný ,
amendatory _ zlepšovací , (adj:)
amendatory _ pozměňovací , (adj:)
amendatory _ opravný , (adj:)
amended _ doplněn , (v:)
amending _ doplňování , (v:)
amendment _ změna , (n:)
amendment _ pozměňovací návrh ,
amendment _ dodatek , (n:)
amendment _ oprava , (n:)
amendments _ změny , (n: pl.)
amendments _ doplňky , (n: pl.)
amends _ odškodné ,
amends _ náhrada ,
amenities _ vymoženosti , (n:)
amenities _ pohodlí , (pl.)
amenity _ přijemnost , (n:)
amenity _ výhoda , (n:)
amenity _ půvab , (n:)
amenity _ vybavení , (n:)
amenorrhea _ amenorea ,
amenorrhea _ nedostavení se menstruace ,
amenorrhoea _ amenorea , (n:)
amenorrhoea _ vynechávání menstruace ,
ament _ jehněda , (n:)
Amer _ Amer , (n: [jmén.]) , (příjmení)
amerce _ pokutovat , (v:)
America _ Amerika ,
America _ America , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
America at war _ Amerika ve válce ,
American _ indiánský , (adj:)
American _ američanka ,
American _ American , (n: [jmén.]) , (příjmení)
American _ Američan ,
American _ Americký ,
American dream _ Americký sen ,
American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations _ americká federace práce a kongres průmyslových organizací ,
American film _ americký film ,
American football _ americký fotbal , (n:)
American Indian _ Americký Indián ,
American man _ Američan ,
American plan _ Americký plán ,
American Revolution _ Americká revoluce ,
American Samoa _ Americká Samoa ,
American Sign Language _ americká znaková řeč ,
American woman _ Američanka ,
Americana _ město - Brazílie , (n: [jmén.])
Americanism _ amerikanismus ,
Americanism _ Amerikanizmus ,
Americanization _ amerikanizace ,
Americanizations _ Amerikanizace , (pl.)
Americanize _ amerikanizovat , (v:)
Americanizer _ amerikanizovatel , (n:)
Americanizers _ amerikanizovatelé , (n:)
Americanizes _ amerikanizuje , (v:)
Americans _ Američané ,
Americans _ původní obyvatelé USA , (n:)
americium _ americium , (n: [chem.])
Ames _ Ames , (n: [jmén.]) , (příjmení)
amethyst _ nafialovělý , (adj:)
amethyst _ ametyst , (n:)
amethystine _ ametystový , (adj:)
ametria _ ametrie , (n:)
ametropia _ ametropie , (n:)
AMFABS _ Advanced Maintenance Free Aircraft Battery System , ([zkr.] [voj.])
Amherst _ okres v USA , (n: [jmén.])
amiability _ vlídnost , (n:)
amiability _ laskavost , (n:)
amiable _ roztomilý , (adj:)
amiable _ přívětivý , (adj:)
amiable _ laskavý , (adj:)
amiableness _ přívětivost , (n:)
amiableness _ laskavost , (n:)
amiably _ laskavě , (adv:)
amicability _ smírnost , (n:)
amicable _ přátelský ,
amicableness _ přátelství , (n:)
amicably _ smírně , (adv:)
amid _ mezi ,
amid _ uprostřed ,
amide _ amid ,
amidopyrine _ amidopyrin , (n:)
amidships _ uprostřed lodi ,
amidst _ uprostřed ,
Amiga _ Amiga , (n:) , (16bit počítač)
amigo _ přítel , (n:)
amigo _ kamarád , (n:)
amine _ amin , (n:)
amine compound _ aminosloučenina , ([eko.])
amino _ sloučenina aminové skupiny ,
amino acid _ aminokyselina ,
amino group _ aminová skupina , (n: [chem.])
aminobenzene _ aminobenzen , ([eko.])
amir _ emír , (n:)
Amish _ Amish , (n: [jmén.]) , (americký následovník menonitského biskupa Ammana (vyznávají jednoduchost života, neužívají příliš techniku))
amiss _ špatně , (adj:)
amiss _ chybně , (adj:)
amitosis _ amitóza ,
amity _ přátelství , (n:)
AMLCD _ Active Matrix Liquid Crystal Display , ([zkr.] [voj.])
Amman _ hl.m. - Jordán , (n: [jmén.])
Ammerman _ Ammerman , (n: [jmén.]) , (příjmení)
ammeter _ ampérmetr , (n:)
ammo _ munice , (n: [slang.])
ammonia _ čpavek , (n:)
ammonia _ amoniak , (n:)
ammonia (free) _ amoniak (volný) (hydrochemie) , ([eko.])
ammonia (total) _ amoniak (veškerý) (hydrochemie) , ([eko.])
ammonia water _ čpavková voda , (n:)
ammoniac _ amoniakový , (adj:)
ammoniac _ čpavkový ,
ammoniacal _ čpavkový , (adj:)
ammoniacal _ amoniakový , (adj:)
ammoniated _ obsahující čpavek ,
ammonification _ amonifikace ,
ammonifying microorganism _ amonizační mikroorganismus , ([eko.])
ammonisation _ amonizace (vody) , ([eko.])
ammonites _ amonity ,
ammonium _ amonium ,
ammonium carbonate _ uhličitan amonný , (n: [chem.])
ammonium chloride _ chlorid amonný , (n: [chem.])
ammonium hydroxide _ hydroxid amonný , (n: [chem.])
ammonium ion _ amonný iont , (n: [chem.])
ammonium nitrate _ dusičnan amonný , (n: [chem.])
ammunition _ střelivo , (n:)
amnesia _ částečná ztráta paměti ,
amnesia _ amnézie ,
amnesiac _ člověk v bezvědomí ,
amnesty _ udělit milost , (n:)
amnesty _ milost , (n:)
amnesty _ amnestovat , (v:)
amnesty _ amnestie , (n:)
amniocentesis _ amniocetéza ,
amniocentesis _ napíchnutí plodové vody ,
amnion _ amnion ,
amnion _ vnitřní plodová blána ,
amniotic _ amniotický ,
amoeba _ améba ,
amoebae _ měňavka , (n:)
amoebae _ améba , (n:)
amoebas _ améby , (n:)
amoebiasis _ amébiáza ,
amoebic _ amébovitý , (adj:)
amoebic _ amébový ,
amoeboid _ améboidní , (adj:)
amok _ amok ,
among _ obklopen ,
among _ mezi , , (více osobami, věcmi)
among other things _ mimo jiné ,
amongst _ mezi ,
Amor _ bůžek lásky ,
amoral _ nemorální , (adj:)
amorality _ nemorálnost , (n:)
amorous _ zamilovaný , (adj:)
amorous look _ zamilovaný pohled ,
amorously _ zamilovaně , (adv:)
amorously _ milostně , (adv:)
amorphism _ beztvarost , (n:)
amorphous _ beztvarý , (adj:)
amorphous _ amorfní , (adj:)
amorphous substance _ amorfní látka , ([eko.])
amorphously _ amorfně , (adj:)
amorphousness _ amorfnost , (n:)
amortisation _ amortizace , (n:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line