Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo A : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Zobrazuji překlad hesla : A

alters _ mění , (n:)
Althaea _ druh rostliny ,
altho _ ačkoliv ,
although _ třebaže ,
although _ přestože ,
although _ sice ,
although _ i když ,
although _ ačkoliv ,
although _ ačkoli ,
although _ ač ,
altimeter _ výškoměr , (n:)
altitude _ výška , (n:)
altitude _ nadmořská výška , (n:)
altitudinal _ výškový , (adj:)
alto _ alt , (n:)
altogether _ zcela ,
altogether _ vesměs ,
altogether _ úplně ,
altogether _ naprosto ,
altogether _ dohromady ,
Alton _ Alton , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
altruism _ altruismus , (n:)
altruist _ altruista , (n:)
altruistic _ nezištný ,
altruistic _ altruistický , (adj:)
altruistically _ obětavě ,
altruistically _ altruisticky ,
alula _ alula ,
alum _ kamenec , (n:)
alumina _ oxid hlinitý ,
aluminium _ hliník , (n:)
aluminize _ hliníkovat difuzí ,
aluminous _ hliníkový , (adj:)
aluminum _ hliník , (n: [amer.])
aluminum _ aluminium , (n:)
alumna _ absolventka , (n:)
alumnae _ absolventky , (n:)
alumni _ absolventi , (n:)
alumnus _ absolvent , (n:)
Alva _ Alva , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno, mužské křestní jméno)
Alvarez _ Alvarez , (n: [jmén.]) , (příjmení)
alveolar _ alveolární , (adj:)
alveolar _ alveolára (dásňová souhláska) , (n:) , (v češtině hlásky: č,t,d,n)
alveolus _ alveolus , (n:)
alveolus _ sklípek plicní ,
Alvin _ Alvin , ([lod.]) , (jméno výzkumné ponorky)
Alvin _ Alvin , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
always _ vždy ,
always _ vždycky ,
always _ stále ,
always _ pořád ,
Alyssa _ ženské křestní jméno , (n: [female] [jmén.])
Alzheimer s disease _ Alzheimerova nemoc , (n: [med.])
Am _ americium ,
am _ jsem v I am ,
AM _ ráno , , (ante meridiem)
Amadeus _ Amadeus , ([jmén.])
amain _ spěšně ,
amain _ chvatně ,
amalgam _ amalgán ,
amalgam _ amalgám ,
amalgamate _ spojovat , (v:)
amalgamate _ slučovat , (v:)
amalgamate _ fúzovat , (v:)
amalgamate _ amalgamovat , (v:)
amalgamated _ sloučený , (adj:)
amalgamating _ slučující ,
amalgamation _ amalgamát , (n:)
amalgamation _ amalgamace , (n:)
amalgamation _ sloučení ,
amalgamation _ splynutí ,
amalgamation _ smíšení ,
amalgamator _ amalgamátor , (n:)
Amanda _ ženské křestní jméno , (n: [female] [jmén.])
amanuensis _ písař , (n:)
AMAP _ As Much/Many As Possible , ([zkr.])
amaranth _ laskavec , (n:)
amaranth _ amarant , (n:)
amaranthine _ purpurový , (adj:)
amaretto _ mandlový zákusek ,
Amarillo _ Amarillo , (n:) , (město v Texasu)
amaryllis _ amarylka , (n:)
amaryllis _ druh rostliny ,
amass _ nakupit , (v:)
amass _ nashromáždit , (v:)
amass _ nahromadit , (v:)
amass _ shromáždit , (v:)
amassed _ nashromážděné , (adj:)
amassing _ shromažďování , (n:)
amateur _ diletant , (n:)
amateur _ ochotník , (n:)
amateur _ amatérský , (adj:)
amateur _ amatér , (n:)
amateurish _ diletantský , (adj:)
amateurish _ neprofesionální , (adj:)
amateurish _ amatérský , (adj:)
amateurishness _ diletantství , (n:)
amateurism _ amatérizmus , (n:)
amateurs _ amatéři , (n: pl.)
amative _ milostný , (adj:)
amatory _ milostný , (adj:)
amatory _ zamilovaný , (adj:)
amaurosis _ slepota , (n:)
amaurosis _ amauróza ,
amaurotic _ slepý , (adj:)
amaze _ udivit , (v:)
amaze _ ohromit , (v:)
amazed _ ohromil , (v:)
amazed _ ohromený , (adj:)
amazed _ ohromen ,
amazement _ úžas ,
amazement _ překvapení ,
amazement _ ohromení ,
amazes _ udivuje , (v:)
amazing _ ohromující , (adj:)
amazing _ úžasný , (adj:)
amazing _ udivující , (adj:)
amazing _ ohromný , (adj:)
amazingly _ překvapivě , (adv:)
amazingly _ udiveně , (adj:)
amazon _ amazonka , (n:)
amazon _ mužatka , (n:)
amazon _ žena bojovnice ,
ambassador _ velvyslankyně , (n:)
ambassador _ velvyslanec , (n:)
ambassadorial _ velvyslanecký , (adj:)
ambassadors _ velvyslanci , (n: pl.)
ambassadress _ velvyslankyně , (n:)
amber _ jantarový , (adj:)
amber _ jantar , (n:)
ambergris _ ambra , (n:)
ambidexterity _ obojetnost , (n:)
ambidexterity _ obojakost , (n:)
ambidexterity _ licoměrnost , (n:)
ambidextrous _ obouruký , (adj:)
ambidextrous _ zručný na obě ruce ,
ambience _ atmosféra , (n:)
ambience _ prostředí ,
ambient _ okolní , (adj:)
ambient _ obklopující , (adj:)
ambient air quality standards _ standardy kvality ovzduší (imisní limity) , ([eko.])
ambient air standard _ ambient air standard , ([eko.])
ambient condition _ normální podmínky ,
ambient pollution level _ úroveň vnějšího (imisního) znečištění , ([eko.])
ambient water quality standards. _ standardy kvality vody (přípustná koncentrace znečišť.látek) , ([eko.])
ambiguities _ víceznačnosti , (n:)
ambiguity _ nejednoznačnost ,
ambiguity _ nejasnost ,
ambiguity _ dvojsmysl ,
ambiguity _ dvojznačnost , (n:)
ambiguity _ dvojsmyslnost , (n:)
ambiguous _ dvojznačný , (adj:)
ambiguous _ víceznačný , (adj:)
ambiguous _ nejednoznačný , (adj:)
ambiguous _ nejasný , (adj:)
ambiguous _ mnohoznačný , (adj:)
ambiguous _ dvouznačný , (adj:)
ambiguous _ dvojsmyslný , (adj:)
ambiguously _ dvouznačně , (adv:)
ambit _ obvod , (n:)
ambit _ hranice , (n:)
ambition _ přání , (n:)
ambition _ ambice , (n:)
ambition _ úsilí , (n:)
ambition _ touha , (n:)
ambition _ předmět ctižádosti , (n:)
ambition _ ctižádost , (n:)
ambitions _ ambice , (pl.)
ambitious _ náročný ,
ambitious _ ctižádostivý , (adj:)
ambitiously _ ctižádostivě , (adj:)
ambitrophic microorganism _ ambitrofní mikroorganismus , ([eko.])
ambivalence _ kolísání ,
ambivalence _ rozpornost ,
ambivalence _ rozpolcenost ,
ambivalent _ rozpolcený ,
ambivalent _ rozporný ,
ambivalent _ rozkolísaný ,
ambivalently _ rozpolceně , (adv:)
amble _ loudat se ,
amble _ mimochod ,
ambled _ loudal se ,
ambler _ procházející se osoba , (n:)
ambo _ kazatelna , (n:)
ambrosia _ ambrózie , (n:)
ambrosial _ rajský , (adj:)
ambrosial _ lahodný , (adj:)
ambrosial _ božský , (adj:)
ambrosial _ ambróziový , (adj:)
ambrosian _ ambróziový , (adj:)
ambulance _ záchranka , (n:)
ambulance _ lazaret , (n:)
ambulance _ ambulance , (n:)
ambulance _ sanitka , (n:)
ambulances _ sanitky , (n: pl.)
ambulances _ ambulance , (pl.)
ambulant _ pojízdný , (adj:)
ambulant _ pohyblivý , (adj:)
ambulant _ ambulantní , (adj:)
ambulation _ chůze ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line