Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo A : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Zobrazuji překlad hesla : A

alluding _ dělání narážek , (v:)
allure _ vábit , (v:)
allure _ lákat ,
allure _ přilákat , (v:)
allured _ lákal , (v:)
allured _ přitahoval , (v:)
allurement _ vábení , (n:)
allurement _ lákadlo ,
alluring _ svůdný , (adj:)
alluring _ vyzývavý ,
alluringly _ vyzývavě ,
allusion _ narážka ,
allusive _ názankový , (adj:)
alluvia _ naplaveniny , (n:)
alluvia _ naplavenina , (n:)
alluvia _ nános , (n:)
alluvial _ naplavený , (adj:)
alluvial _ nánosový , (adj:)
alluvial _ aluviální , (adj:)
alluviation _ zanášení , (n:)
alluvion _ naplavenina , (n:)
alluvium _ naplavenina , (n:)
alluvium _ nános , (n:)
alluvium _ aluvium , (n:)
ally _ spojit se , (v:)
ally _ spojenec , (n:)
ally with _ spojit se s , (v:)
allyl _ allyl , (n:)
allyl chloride _ allylchlorid , ([eko.])
Allyn _ Allyn , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
alma _ matka živitelka , (n:)
alma _ staré označení univerzity ,
alma _ alma mater ,
Alma-Ata _ město v Kazachstánu ,
almanac _ almanach , (n:)
almanac _ ročenka , (n:)
almandine _ almandin , (n:)
almighty _ všemohoucí , (adj:)
almighty _ ohromný , (adj:)
almond _ mandloň , (n:)
almond _ mandle , (n:)
almond-eyed _ mající mandlové oči ,
almond-shaped _ mandlovitý , (adj:)
almonds _ mandle , (n: pl.)
almoner _ sociální pracovník ,
almost _ téměř ,
almost _ skoro ,
almost _ málem ,
almost to easy _ až příliš snadno ,
alms _ almužny ,
alms _ almužna ,
alms-giving _ dobročinnost , (n:)
almshouse _ chudobinec ,
almsman _ žebrák ,
aloe _ aloe , (n:)
aloes _ aloe , (n:)
aloft _ ve výši ,
aloft _ nahoře ,
aloft _ ve vzduchu ,
aloin _ aloin ,
alone _ samotný , (adj:)
alone _ osamoceny ,
alone _ sám , (adv:)
alone _ sama ,
alone _ osamělý , (adj:)
aloneness _ osamělost , (n:)
along _ kolem , (n:)
along _ po , (5 8) , (~ the street = po ulici)
along _ podle , (adv: 3 3)
along _ podél , (4 4)
along _ spolu , (adv: 6 7)
along for the ride _ pouze pasažér ,
along for the ride _ nejedoucí pracovat ,
along the street _ po ulici ,
along those lines _ podobný , (adj:)
along with _ se , (conj:)
along with _ spolu s , (conj:)
alongshore _ u břehu ,
alongside _ podél , (adv./prep.)
alongside _ na naší straně ,
alongside _ vedle , (adv./prep.)
alongside _ po boku , (adv./prep.)
aloof _ stranou ,
aloof _ rezervovaný , (adj:)
aloof _ opodál ,
aloof _ odměřený ,
aloofness _ odměřenost ,
alopecia _ holohlavost , (n:)
aloud _ nahlas , (adj:)
aloud _ hlasitě , (adj:)
alp _ alpská pastvina , (n:)
alpaca _ alpaka , (n:)
alpenglow _ červánky , (n:)
Alpert _ Alpert , (n: [jmén.]) , (příjmení)
alpha _ alfa , (n:)
alpha _ alpha , (n:)
alpha _ v rané vývojové fázi ,
alpha particle _ alfa částice ,
alpha wave _ vlna alfa , (n:)
alpha-mesosaprobity _ alfa-mezosaprobita , ([eko.])
alphabet _ abeceda , (n:)
alphabetic _ abecední ,
alphabetical _ abecedně ,
alphabetical order _ abecední pořadí ,
alphabetically _ abecedně ,
alphabetise _ řadit podle abecedy ,
alphabetization _ řažení podle abecedy ,
alphabetization _ řazení podle abecedy ,
alphabetize _ seřadit podle abecedy ,
alphabetized list _ abecední seznam ,
alphabets _ abecedy , (n: pl.)
alphameric _ alfanumerický , (adj:)
alphamerical _ abecedně číslicový ,
alphanumeric _ alfanumerický ,
alphanumerical _ alfanumerický ,
alphanumerical data _ alfanumerická data ,
alphanumerically _ alfanumericky , (adv:)
Alphonse _ Alphonse , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
alpine _ alpský , (adv:)
alpine accentor _ pěvuška podhorní , ([zoo.])
alpinist _ horolezec , (n:)
alpinist _ alpinista ,
Alps _ Alpy ,
already _ už ,
already _ již ,
alright _ v pořádku ,
alright _ dobře ,
ALS _ oblastní systém povolení , ([eko.])
Alsatia _ Alsasko , ([zem.] n:)
alsatian _ vlčák , (n:)
alsatian _ policejní vlčák ,
Alsatian _ obyvatel Alsaska , (n:)
alsatian _ německý ovčák ,
Alsatians _ obyvatelé Alsaska , (n:)
also _ rovněž ,
also _ taky , , (hovorově)
also _ též , , (spisovně)
also _ také ,
also _ i , (conj:)
also-ran _ neschopný člověk ,
Alsop _ Alsop , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Altair _ Altair , ([ast.] [jmén.]) , (jméno hvězdy (arab.))
altar _ oltář , (n:)
altar boy _ ministrant , (n:)
altarpiece _ oltářní obraz ,
altars _ oltáře ,
alter _ modifikovat , (v:)
alter _ upravit ,
alter _ obměnit , (v:)
alter _ pozměnit ,
alter _ změnit , (v:)
alter _ proměňovat , (v:)
alter _ proměnit , (v:)
alter _ měnit , (v:)
alter ego _ druhé já ,
alterable _ změnitelný , (adj:)
alterable _ pozměnitelný , (adj:)
alteration _ úprava , (n:)
alteration _ změna , (n:)
alteration _ přizpůsobení , (n:)
alteration _ pozměnění , (n:)
alteration _ adaptace , (n:)
alterations _ změny , (n: pl.)
alterations _ úpravy , (n: pl.)
alterations _ obměny , (n: pl.)
alterative _ proměnlivý , (adj:)
altercate _ hádat se , (v:)
altercate _ hašteřit se ,
altercation _ hádka , (n:)
altered _ změněný , (adj:)
altered _ pozměněný , (adj:)
altered _ proměněný , (adj:)
altering _ upravování , (n:)
altering _ pozměňování , (n:)
altering _ měnění , (n:)
alternate _ vystřídat , (v:)
alternate _ střídavý , (adj:)
alternate _ alternovat , (v:)
alternate angles _ protilehlé úhly ,
alternate days _ každý druhý den ,
alternate gain and loss _ střídavý zisk a ztráta ,
alternated _ alternovaný , (adj:)
alternately _ střídavě , (adv:)
alternating _ střídavý , (adj:)
alternating _ střídání , (n:)
alternating current _ střídavý proud , (n:)
alternation _ střídání , (n:)
alternations _ změny , (n: pl.)
alternations _ alternace , (pl.)
alternative _ druhá , (adj:)
alternative _ alternativa ,
alternative _ střídavý , (adj:)
alternative _ výměnný , (adj:)
alternative _ alternativní ,
alternative agriculture _ alternativní zemědělství , ([eko.])
alternative medicine _ alternativní medicína ,
alternatively _ alternativně ,
alternatives _ alternativy , (n: pl.)
alternator _ alternátor , (n:)
alters _ upravuje , (v:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line