Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo A : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Zobrazuji překlad hesla : A

Allah _ Alláh ,
allay _ uklidnit , (v:)
allay _ zmírnit , (v:)
allay _ utišit , (v:)
allegation _ obvinění , (n:)
allegations _ obvinění , (pl.)
allege _ tvrdit , (v:)
allege _ prohlásit , (v:)
alleged _ údajný , (adj:)
alleged _ domnělý , (adj:)
allegedly _ údajně ,
allegedly _ prý ,
Alleghenies _ pohoří v USA , (n:)
Allegheny _ okres v USA , (n: [jmén.])
Allegheny Mountains _ pohoří v USA , (n:)
allegiance _ věrnost ,
allegiance _ loajalita ,
alleging _ prohlašující , (adj:)
allegoric _ alegorický ,
allegorical _ alegorický , (adj:)
allegorically _ alegoricky , (adv:)
allegories _ alegorie ,
allegorist _ alegorik , (n:)
allegorize _ alegorizovat , (v:)
allegory _ alegorie , (n:)
allegory _ jinotaj ,
Allegra _ Allegra , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
allegretto _ allegretto ,
allegretto _ rychlejší než allegro ,
allegri _ allegro ,
allegro _ allegro ,
allele _ alela , (n:)
allelic _ alelický , (adj:)
alleluia _ aleluja ,
alleluiah _ aleluja , (n:)
alleluiah _ haleluja ,
Allen _ Allen , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA, ženské křestní jméno, mužské křestní jméno)
Allendale _ okres v USA , (n: [jmén.])
Allentown _ město - Spojené státy americké , (n: [jmén.])
allergen _ alergen , (n:)
allergic _ alergický , (adj:)
allergically _ alergicky , (adv:)
allergies _ alergie , (n: pl.)
allergology _ alergologie , (n:)
allergolosis _ alergóza , ([eko.])
allergy _ alergie , (n:)
alleviate _ zlehčit , (v:)
alleviate _ ulevit , (v:)
alleviate _ zmírnit ,
alleviate _ utišit ,
alleviate _ tišit ,
alleviated _ uvolněný , (adj:)
alleviated _ utišený , (adj:)
alleviated _ uklidněný , (adj:)
alleviating _ tišení ,
alleviation _ zmírnění , (n:)
alleviative _ zmírňující , (adj:)
alley _ ulička , (n:)
alley _ cesta ,
alley cat _ toulavá kočka ,
alleys _ uličky , (n: pl.)
alleyway _ průchod , (n:)
Allhallows _ svátek 1. Listopadu ,
Allhallows _ den všech svatých ,
alliance _ společenství , (n:)
alliance _ spojení , (n:)
alliance _ spolek , (n:)
alliance _ spojenectví ,
alliance _ svazek , (n:) , (příbuzenský)
alliance _ aliance , (n:)
alliances _ aliance , (n: pl.)
allied _ spřízněný , (adj:)
allied _ příbuzný , (adj:)
allied _ spojenecký , (adj:)
allied _ přidružený , (adj:)
allied _ spojenec , (n:)
allies _ spojenci , (n: pl.)
alligator _ aligátor , (n:)
alligator pear _ avokádo , (n:)
alligators _ aligátoři , (n: pl.)
Allis _ Allis , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Allison _ Allison , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
alliterate _ aliterovat , (v:)
alliterated _ aliteroval , (v:)
alliteration _ aliterace , (n:)
alliterative _ aliterační , (adj:)
alliterative _ opakování prvního písmene ,
allnight _ celonoční , (adj:)
allocatable _ přidělitelný , (adj:)
allocate _ rozdělit ,
allocate _ umístit ,
allocate _ alokovat , (v:)
allocate _ přidělit , (v:)
allocate costs _ alokovat náklady ,
allocate funds _ přidělit prostředky ,
allocated _ přidělený , (adj:)
allocated _ přidělen , (v:)
allocates _ alokuje , (v:)
allocating _ přidělování , (v:)
allocation _ rozdělení , (n:)
allocation _ příděl ,
allocation _ přidělení , ([eko.])
allocation _ alokace (promítnutí vlivů do dílčích operací) , ([eko.])
allocation _ alokace , ([eko.]) , (rozdělení vstupních nebo výstupních toků jednotkového procesu vzhledem k posuzovanému výrobkovému systému.)
allocation of crops _ alokace plodin , ([eko.])
allocation of livestock _ alokace domácího zvířectva , ([eko.])
allocations _ příděly , (n: pl.)
allocator _ alokátor , (n:)
allocator _ přidělovač , (n:)
allochthonous _ cizorodý , (adj:)
allochthonous _ alochtonní , (adj:)
allochthonous microorganism _ alochtonní mikroorganismus , ([eko.])
allochthonous water _ cizí voda , ([eko.])
allocution _ alokuce , (n:)
allodial _ alodiální , (adj:)
allogamy _ cizosprašnost , (n:)
allomorph _ varianta morfému ,
allomorphic _ alomorfní , (adj:)
allopathy _ alopatie , (n:)
allophonic _ alofonní , (adj:)
allot _ udělit , (v:)
allot _ rozdělit , (v:)
allot _ přidělit , (v:)
allotment _ příděl , ([eko.])
allotment _ zahrádka , (n:)
allotment _ pozemek , (n:)
allotment _ podíl , (n:)
allotment _ parcela , (n:)
allotments _ parcely , (n: pl.)
allotrope _ alotrop , (n:)
allotropic _ alotropický , (adj:)
allotropic _ mnohotvarý ,
allotropy _ alotropie , (n:)
allotropy _ mnohotvárnost , (n:)
allotted _ přiděleno ,
allotter _ přidělovač , (n:)
allotting _ přidělováno ,
allover _ celoplošný , (adj:)
allow _ umožnit , (v:)
allow _ poskytnout , (v:)
allow _ poskytovat , (v:)
allow _ započítat , (v:)
allow _ zakalkulovat , (v:)
allow _ připouštět , (v:)
allow _ smět ,
allow _ povolit ,
allow _ připustit , (v:)
allow _ dovolovat , (v:)
allow _ dopustit , (v:)
allow _ dovolit , (v:)
allow for _ zakalkulovat , (v:)
allow for _ počítat s , ([id.])
allow for _ brát v úvahu , ([id.])
allow for _ připustit , ([id.])
allow in _ vpustit , (v:)
allowable _ přípustný , ([eko.])
allowable _ dovolený , (adj:)
allowable expenses _ dovolené výdaje , ([eko.])
allowable expenses _ odpočitatelné výdaje ,
allowable spray intensity _ přípustná intenzita postřiku , ([eko.])
allowably _ přípustně , (adj:)
allowance _ vyměřená částka ,
allowance _ stravné ,
allowance _ srážka , (n:)
allowance _ renta , (n:)
allowance _ přídavek ,
allowance _ odečet ,
allowance _ dovolení , (n:)
allowance _ apanáž ,
allowance _ příděl , ([eko.])
allowance _ udělení , (n:)
allowance _ tolerance , (n:)
allowance _ svolení , (n:)
allowance _ příspěvek , (n:)
allowance _ odpočet ,
allowance _ kapesné ,
allowances _ přídavky , (n: pl.)
allowances _ dovolení , (pl.) , (n:)
allowed _ dovolil , (v:)
allowed _ povolený , (adj:)
allowed _ povolena ,
allowed _ dovolený , (adj:)
allowed _ dovolen , (v:)
allowing _ dovolující , (adj:)
allowing _ dovolování , (v:)
allows _ umožňuje ,
allows _ připouští ,
allows _ povoluje , (v:)
allows _ dovoluje , (v:)
alloy _ slévat , (v:)
alloy _ legovat , (v:)
alloy _ slitina , (n:)
alloyed _ legovaný , (adj:)
alloyed _ slitinový , (adj:)
alloys _ slitiny , (n: pl.)
allspice _ nové koření , (n:)
allspice _ jamajský pepř ,
allude _ zmínit se , (v:)
allude _ dělat narážky , (v:)
alluded _ předmětem narážek ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line