Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo A : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Zobrazuji překlad hesla : A

alarmingly _ znepokojivě , (adv:)
alarmism _ panikářství , (n:)
alarmist _ panikář ,
alarmist _ panikářský , (adj:)
alarms _ alarmy , (n: pl.)
ALARP _ nejnižší prakticky použitelné , ([eko.])
alas _ běda , (interj:)
alas _ želbohu , (interj:)
alaska _ aljašský , (adj:)
Alaska _ Aljaška , (n: [jmén.]) , (stát v USA)
Alaskan _ aljašský , (adj:)
Alaskan _ obyvatel Aljašky ,
alb _ druh oděvu duchovního ,
alba _ album , (n:)
albacore _ malý tuňák , (n:)
albacore _ druh makrely , (n:)
Alban _ Alban ,
Albania _ Albánie , (n:)
Albanian _ albánština , (n:)
Albanian _ albánský , (adj:)
Albanian _ Albánec ,
Albanians _ Albánci ,
Albany _ hl.m. - New York v USA , (n: [jmén.])
Albany _ Albany , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
Albany _ Albánský ,
albatross _ albatros ,
albedo _ albedo , (n:)
albedo _ schopnost odrážet záření , (n:)
albeit _ i když ,
albeit _ třebaže ,
albeit _ ačkoli ,
albeit _ sice ,
albeit... however _ sice... ale ,
Albert _ Albert , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno, mužské křestní jméno)
Alberta _ Alberta , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
Albertan _ obyvatel Alberty ,
Alberto _ Alberto , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
albescent _ bělavý , (adj:)
albinism _ albinizmus , (n:)
albinism _ albinismus ,
albino _ albín ,
Albion _ archaický název pro Anglii ,
Albion _ Albion ,
albite _ albit , (n:)
Albrecht _ Albrecht , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Albright _ Albright , (n: [jmén.]) , (příjmení)
album _ album ,
albumen _ bílek , (n:)
albumen _ albumin , (n:)
albumin _ bílkovina , (n:)
albumin _ albumin (bílkovina) ,
albumin _ bílkovina albumín ,
albumin _ albumín ,
albuminous _ bílkovinný , (adj:)
albums _ albumy ,
Albuquerque _ město - Spojené státy americké , (n: [jmén.])
ALC _ Air Logistics Center , (n: [zkr.] [voj.])
Alcatraz _ Alkatraz , (n: [zem.])
alchemic _ alchymický , (adj:)
alchemical _ alchymický , (adj:)
alchemist _ alchymista ,
alchemistic _ alchymistický , (adj:)
alchemistical _ alchymistický , (adj:)
alchemy _ alchymie ,
Alcibiades _ athénský generál ,
ALCM _ Air Launched Cruise Missile , ([zkr.] [voj.])
alcohol _ líh ,
alcohol _ alkohol ,
alcoholic _ alkoholový , (adj:)
alcoholic _ alkoholik , (n:)
alcoholic _ alkoholický , (adj:)
alcoholic beverage _ lihovina , (n:)
alcoholic beverages _ lihoviny , (n: pl.)
alcoholics _ alkoholici , (n: pl.)
alcoholism _ alkoholismus , (n:)
alcoholism _ alkoholizmus ,
alcoholize _ alkoholizovat , (v:)
alcohols _ alkoholy ,
Alcott _ Alcott , (n: [jmén.]) , (příjmení)
alcove _ přístěnek , (n:)
alcove _ výklenek , (n:)
alcove _ alkovna , (n:)
ALD _ přibližná smrtelná dávka , ([eko.])
Aldebaran _ Aldebaran , ([jmén.]) , (jméno hvězdy (arab.))
aldehyde _ aldehyd , (n:)
aldehyde resin _ aldehydová pryskyřice , ([eko.])
Alden _ Alden , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
alder _ olše , (n: [bot.])
alderman _ radní , (adj:)
aldermen _ členové městské rady ,
aldohexose _ aldohexóza ,
aldosterone _ aldosteron , (n:)
Aldrich _ Aldrich , (n: [jmén.]) , (příjmení)
ale _ pivo ,
ale _ anglické světlé pivo ,
aleatory _ nejistý , (adj:)
aleatory _ náhodný , (adj:)
Alec _ mužské křestní jméno , (n: [male] [jmén.])
alee _ v závětří ,
alehouse _ pivnice , (n:)
alembic _ alembik , (n:)
alembic _ alambik , (n:)
alembic _ destilační přístroj ,
alert _ bdělý , (adj:)
alert _ čilý , (adj:)
alert _ ostražitý , (adj:)
alert _ živý , (adj:)
alert _ ve střehu ,
alert _ zalarmovat , (v:)
alert _ alarmovat , (v:)
alert _ upozorňovat ,
alert _ upozornit ,
alert _ poplach ,
alerted _ vyburcován ,
alerted _ upozorněn ,
alertedly _ vyburcovaně , (adv:)
alerting _ varující , (adj:)
alerting _ upozorňování , (v:)
alertly _ bděle , (adv:)
alertness _ ostražitost , (n:)
alertness _ bdělost , (n:)
ales _ anglická piva , (n:)
aleurone _ lepek , (n:)
Aleutian _ aleutský , (adj:)
Aleutian Islands _ Aleutské ostrovy , (n: [zem.]) , (pás ostrůvků v Beringově moři)
Aleutians _ obyvatelé Aleut ,
Alexander _ Alexander , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA, ženské křestní jméno)
Alexander _ Alexandr , ([jmén.])
Alexander the Great _ Alexandr veliký , ([jmén.] [hist.]) , (Alexandros Veliký (Makedonský), makedonský panovník žil 356-323 BC)
Alexandra _ Alexandra , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Alexandra _ Alexandra , ([jmén.]) , (ženské křestní jméno)
Alexandre _ Alexandre , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Alexandria _ Alexandria , (n: [jmén.]) , (příjmení, město - Spojené státy americké, ženské křestní jméno)
Alexandria _ Alexandrie , ([zem.])
Alexandrian _ týkající se Alexandra velikého ,
alexandrine _ alexandrín ,
alexia _ alexie , (n:)
alexic _ alektický , (adj:)
Alexis _ Alexis , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno, mužské křestní jméno)
Alfa _ Alfa , , (první písmeno řecké abecedy)
alfalfa _ vojtěška , (n: [bot.])
Alfonso _ Alfonso , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
Alfred _ Alfred , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
Alfredo _ Alfredo , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
ALG _ Autonomous Landing Guidance , ([zkr.] [voj.])
alga _ řasa ,
algae _ řasy , ([pl.])
algal _ řasový , (adj:)
algebra _ algebra ,
algebra of logic _ boolovská algebra ,
algebra of logic _ algebra logiky ,
algebraic _ algebraicky ,
algebraic conjugate _ prostor funkcionálu , (n: [mat.])
algebraic equation _ algebraická rovnice , (n: [mat.])
algebraic number _ algebraické číslo ,
algebraic sum _ součet algebraicky ,
algebraical _ algebraicky ,
algebraically _ algebraicky , ([mat.])
algebraist _ algebraik , (n:)
algebras _ algebry , (n: pl.)
Algenib _ název hvězdy ,
Alger _ Alger , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
Algeria _ alžírsko ,
Algeria _ Alžír , (n: [jmén.])
Algerian _ alžírský , (adj:)
Algerian _ Alžířan , (n:)
algicide _ algicid , ([eko.])
Algiers _ Alžír ,
Algiers _ hl.m. - Alžír , (n: [jmén.])
ALGOL _ programovací jazyk ,
ALGOL _ ALGOL , ([it.]) , (programovací jazyk)
algometer _ algezimetr , (n:)
algophage _ algofág , ([eko.])
algorithm _ algoritmus , (n:)
algorithmic _ algoritmický , (adj:)
algorithmically _ algoritmicky , (adv:)
algorithms _ algoritmy , (n: pl.)
ALH _ Advanced Liquid Hydrogen , ([zkr.] [voj.])
Alhambra _ Alhambra , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Ali Baba _ pohádková postava , (n:)
alias _ alias , (n:)
alias _ přezdívka , (n:)
alias _ druhé jméno ,
alias _ zástupce ,
aliases _ falešná jména , (n:)
aliases _ aliasy , (n: pl.)
aliases _ přezdívky , (n: pl.)
aliasing _ schodovitost , (n:)
alibi _ alibi ,
Alice _ eliška ,
Alice _ Alice , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
Alicia _ Alicia , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
alicyclic compound _ alicyklická sloučenina , ([eko.])
alidade _ alidáda ,
alien _ mimozemský , (adj:)
alien _ mimozemšťan ,
alien _ odlišný , (adj:)
alien _ vetřelec , , (alien NENÍ vetřelec, kdo tvrdí, že název filmu musí být vždy překlad? :-()
alien _ cizinec ,
alien _ cizí ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line