Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo A : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Zobrazuji překlad hesla : A

air raid _ nálet , (n:)
air raid _ letecký úder , (n:)
air rifle _ vzduchovka , (n:)
air space _ vzdušný prostor ,
air speed _ rychlost vzduchu ,
air strike _ letecký úder ,
air terminal _ letištní terminál , (n:)
air ticket _ letenka ,
air time _ vysílací doba ,
air toxics _ toxické látky v ovzduší , ([eko.])
air traffic controller _ kontrolor leteckého provozu ,
air-base _ letecká základna ,
air-bed _ nafukovací matrace ,
air-condition _ klimatizace ,
air-conditioned _ klimatizovaný , (adj:)
air-conditioner _ klimatizační zařízení , (n:)
air-conditioner _ klimatizační přístroj ,
air-conditioning _ klimatizace , (n:)
air-cooled _ vzduchem chlazeno ,
air-dried _ na vzduchu vyschlý ,
air-dry _ vysušit na vzduchu ,
air-dry _ vysušený na vzduchu ,
air-dry _ sušený na vzduchu ,
air-fighter _ stíhačka , (n:)
air-force _ vojenské letectvo ,
air-hostess _ stevardka , (n:)
air-hostess _ letuška , (n:)
air-intake _ nasávání vzduchu ,
air-jacket _ plovací vesta ,
air-line _ letecká linka ,
air-mail _ letecká pošta ,
air-pump _ vývěva , (n:)
air-raid _ nálet , (n:)
air-show _ letecký den ,
air-space _ vzdušný prostor ,
air-strike _ letecký úder ,
air-tight _ neprodyšný , (adj:)
air-tight _ vzduchotěsný , (adj:)
air-to-air _ vzduch-vzduch ,
air-to-air missile _ raketa vzduch-vzduch , (n:)
airbag _ airbag , (n:)
airbags _ airbagy , (n: pl.)
airbase _ letecká základna ,
airbed _ nafukovací matrace ,
airborne _ vzdušný , (adj:)
airborne _ letecký , (adj:)
airborne _ letecky přepravovaný ,
airbrush _ rozprašovač , (n:)
airbrush _ sprej ,
airbus _ letecký autobus ,
airbus _ dopravní letadlo ,
airbus _ aerobus ,
Airbus _ Airbus , (n:) , (letadlo)
aircraft _ letoun , (n:)
aircraft _ letecký ,
aircraft _ letadlo ,
aircraft carrier _ letadlová loď ,
aircraftman _ vojín letectva ,
aircraftsman _ výrobce letounů ,
aircrew _ posádka letadla , (n:)
airdrome _ letiště ,
airdrop _ výsadek , (n:)
airdrop _ shodit z letadla , (n:)
aired _ ventilovaný , (adj:)
Airedale _ druh psa , (n:)
airer _ sušák , (n:)
airfare _ cena letenky ,
airfield _ letiště , (n:) , (plocha letiště)
airfields _ letiště , (pl. n:)
airflow _ proud vzduchu ,
airfoil _ profil křídla ,
airframe _ kostra letadla , (n:)
airfreight _ poplatek za dopravení letadlem ,
airfreight _ letecká doprava nákladu ,
airgun _ vzduchovka , (n:)
airhead _ blbec , (n:)
airier _ vzdušnější , (adj:)
airily _ lehkomyslně , (adv:)
airiness _ vzdušnost , (n:)
airiness _ lehkost ,
airing _ vysílání , (n:)
airing _ větrání , (n:)
airing _ ventilování , (n:)
airing _ ventilace , (n:)
airing _ provzdušování , (n:)
airless _ zatuchlý , (adj:)
airless _ vzduchoprázdný ,
airlift _ vzdušný most , (n:)
airlift _ letecký most , (n:)
airlift _ přepravit , (v:)
airline _ aerolinka ,
airliner _ dopravní letadlo ,
airlines _ letecké linky ,
airlines _ aerolinie , (n:)
airlines _ aerolinky ,
airlock _ přetlaková komora , (n:)
airlock _ přatlaková komora , (n:)
airmail _ letecky ,
airmail _ letecká pošta ,
airman _ letec , (n:)
airmen _ letci , (n: pl.)
airplane _ letoun , (n:)
airplane _ letadlo ,
airplane ticket _ letenka , (n:)
airplanes _ letadla ,
airplay _ vysílací čas ,
airport _ letiště ,
airport tax _ letištní daň /taxa/ , ([eko.])
airports _ letiště ,
airproof _ vzduchotěsný , (adj:)
airs _ vysílá , (v:)
airs _ větrá , (v:)
airs _ ventiluje , (v:)
airscrew _ vrtule , (n:)
airship _ vzducholoď ,
airsick _ letecká nemoc ,
airsickness _ letadlová nemoc ,
airsickness _ nevolnost z létání ,
airsickness _ nevolnost za letu ,
airspace _ vzdušný prostor , (n:)
airspeed _ vzdušná rychlost ,
AIRST _ Advanced Infrared Search and Track , ([zkr.] [voj.])
airstream _ vzdušný proud , (n:)
airstrike _ letecký úder ,
airstrip _ startovací dráha pro letadla ,
airtight _ neprodyšný , (adj:)
airtight _ vzduchotěsný ,
airtime _ doba hovoru z mobilního telefonu ,
airtime _ doba vysílání , (n:)
airwaves _ rádiové vlny ,
airway _ koridor , (n:)
airway _ aerolinie , (n:)
airway _ dýchací cesta ,
airways _ aerolinky , (n: pl.)
airways _ aerolinie , (n:)
airways _ dýchací cesty , (pl.)
airworthiness _ způsobilost k letu ,
airworthy _ způsobilý létání , (n:)
airy _ vzdušný , (adj:)
airy _ dobře větraný ,
airy condescension _ povýšená blahosklonnost ,
airy nothings _ nicotnosti ,
airy promises _ prázdné sliby ,
airy-fairy _ nedomyšlený , (adj:)
AISB _ As I Said Before , ([zkr.])
AISI _ As I See It , ([zkr.])
aisle _ ulička mezi sedadly ,
aisles _ uličky , (n: pl.)
AIT _ Active Imaging Testbed , ([zkr.] [voj.])
Aitken _ Aitken , (n: [jmén.]) , (příjmení)
AIW _ As It Were/Was , ([zkr.])
AJ _ Anti-Jam , ([zkr.] [voj.])
ajar _ pootevřený , (adj:)
ajar _ otevřený , (adj:)
AK47 = Kalashnikov _ Kalašnikov (útočná zbraň sovietskej výroby) , (n: [voj.])
aka _ alias , , (also known as)
aka _ též známý jako , , (also known as)
Akers _ Akers , (n: [jmén.]) , (příjmení)
akimbo _ ruce v bok ,
akin _ příbuzný ,
akinesis _ ochrnutí , (n:)
akinesis _ akineze ,
Akron _ Akron , (n: [jmén.]) , (město - Spojené státy americké)
Al _ hliník , (n:)
Al _ anglické křestní jméno ,
al dente _ těstoviny na skus ,
Ala _ Ala , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Alabama _ Alabama , ([jmén.] n:) , (stát v USA)
alabaster _ alabastr , (n:) , (jemnozrnný, čistě bílý nerost (soška z alabastru, bílý jako alabastr))
alacrity _ čilost , (n:)
alacrity _ ochota , (n:)
alacrity _ hbitost , (n:)
alacrity _ horlivost , (n:)
Aladdin _ Alládin ,
Alameda _ Alameda , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
Alamo _ Alamo , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Alamos _ Alamos , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Alan _ Alan , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
alanine _ alanin , (n:)
ALAP _ tak nízké, jak je dosažitelné , ([eko.])
Alar _ Alar , (n: [jmén.]) , (příjmení)
ALARA _ nejnižší rozumně dosažitelné , ([eko.])
alarm _ znepokojení , (n:)
alarm _ obavy , (n:)
alarm _ budíček , (n:)
alarm _ alarmovat , (v:)
alarm _ úzkost , (n:)
alarm _ strach , (n:)
alarm _ poplach , (n:)
alarm _ neklid , (n:)
alarm _ alarm , (n:)
alarm clock _ budík , (n:)
alarm system _ zabezpečovací systém , (n:)
alarmed _ poplašený , (adj:)
alarmed _ zalarmován ,
alarmed _ upozorněn ,
alarming _ děsivý , (adj:)
alarming _ znepokojivý , (adj:)
alarming _ alarmující , (adj:)
alarming _ alarmování ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line