Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo A : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Zobrazuji překlad hesla : A

agree with _ souhlasit s ,
agree with _ shodnout se ,
agreeable _ sympatický , (adj:)
agreeable _ souhlasící , (adj:)
agreeable _ příjemný ,
agreeableness _ ochota , (n:)
agreeably _ schopno dohody ,
agreed _ schválený , ([eko.])
agreed _ souhlasil , (v:)
agreed _ sjednaný , (adj:)
agreed _ dohodnuto ,
agreeing _ domlouvání ,
agreement _ úmluva , (n:)
agreement _ ujednání , (n:)
agreement _ kontrakt , (n:)
agreement _ domluva , (n:)
agreement _ dohodnout se , , (be in agreement)
agreement _ smlouva, dohoda , ([eko.])
agreement _ souhlas , (n:)
agreement _ shoda , (n:)
agreement _ dohoda ,
agreement _ smlouva ,
agreements _ smlouvy ,
agrees _ souhlasí , (v:)
AGRF _ Advanced Guidance Research Facility , ([zkr.] [voj.])
agri-environmental _ eko-zemědělský , ([eko.])
agribusiness _ moderní zemědělské podniky ,
Agricola _ Agricola , (n: [jmén.]) , (příjmení)
agricultural _ zemědělský , (adj:)
agricultural amelioration _ zemědělské meliorace , ([eko.])
agricultural and industrial landscape _ zemědělsko-průmyslová krajina , ([eko.])
agricultural and wooded landscape _ zemědělsko-lesní krajina , ([eko.])
agricultural chemicals _ zemědělské chemikálie , ([eko.])
agricultural ecology _ agroekologie , ([eko.])
agricultural engineering _ agrotechnika ,
agricultural landscape _ zemědělská krajina , ([eko.])
agricultural meteorology _ agrometeorologie , ([eko.])
agricultural solid waste _ tuhý zemědělský odpad , ([eko.])
agriculturalist _ agrotechnik , (n:)
agriculturally _ zemědělsky , (adv:)
agriculture _ zemědělský , (adj:)
agriculture _ zemědělství , (n:)
agriculture, sustainable development. _ zemědělství, trvale udržitelný rozvoj , ([eko.])
agriculturist _ zemědělec , (n:)
agriculturist _ agronom , (n:)
agrimony _ řepíček , (n:)
agrimony _ řepík lékařský , ([zeměděl.])
AGRNB _ Age/Gender/Race No Bar , ([zkr.])
agrobiocoenosis _ agrobiocenóza , ([eko.])
agrochemical _ agrochemický , (adj:)
agrochemistry _ agrochemie , ([eko.])
agroecology _ agroekologie , ([eko.])
agroecosystem _ agroekosystém , ([eko.])
agronomic _ zemědělský , (adj:)
agronomic _ agronomický , (adj:)
agronomical _ zemědělský , (adj:)
agronomical _ agronomický , (adj:)
agronomical technology _ agrotechnika , ([eko.])
agronomics _ agronomie , (n:)
agronomist _ agronom , (n:)
agronomy _ zemědělství , (n:)
agronomy _ agronomie , (n:)
agrophytocoenosis _ agrofytocenóza , ([eko.])
agrotechnology _ agrotechnika , ([eko.])
aground _ najet na mělčinu , (v:)
Aguascalientes _ město - Mexiko , (n: [jmén.])
ague _ zimnice ,
aguish _ zimničný , (adj:)
ah _ ach ,
aha _ aha , (n:)
aha _ aha! ,
AHDL _ Analog Hardware Descriptive Language , (n: [zkr.] [voj.])
ahead _ napřed ,
ahead _ vpředu ,
ahead _ vpřed ,
ahead _ dopředu , (adv:)
ahead of _ před , , (koho)
ahead of the curve _ mít lepší výkon ,
ahead of the game _ dokončit práci ,
ahem _ ehm , (n:)
ahoy _ hola ,
ahoy _ ahoj ,
AI _ umělá inteligence , (n:)
AI _ umělé oplodnění , (n:)
AIA _ Air Intelligence Agency , ([zkr.] [voj.])
aichmophobia _ aichmofobie , (n:)
aichmophobia _ strach z ostých předmětů , (n:)
AID _ Umele Oplodneni Darcem , ([zkr.])
aid _ pomoct , (v:)
aid _ pomoc , (n:)
aid _ pomoci ,
aid _ pomáhat , (v:)
Aida _ Aida , (n:) , (název opery Giuseppe Verdiho , ženské křestní jméno)
aide _ pomocník ,
aide-de-camp _ pobočník , (n:)
aided _ pomáhal , (v:)
aided _ asistovaný , (adj:)
aided _ mající cizí pomoc ,
aides _ pomocníci ,
aiding _ pomáhání , (n:)
aids _ pomůcky , (n: pl.)
AIDS _ AIDS ,
aids _ pomoci , (pl.)
aigrette _ chochol ,
Aiken _ Aiken , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
aikido _ aikido , (n:) , (japonské bojové umění (=cesta harmonie s přírodou), založil jej Morihei Uešiba)
ail _ trápit ,
ail _ bolet ,
ail _ churavět ,
Aileen _ ženské křestní jméno , (n: [female] [jmén.])
aileron _ křidélko , (n: [let.])
ailing _ churavějící , (adj:)
ailing _ churavý ,
ailing _ nemocný , (adj:)
ailment _ onemocnění , (n:)
ailment _ nemoc ,
ailment _ lehká nemoc ,
ailment _ potíž zdravotní ,
ailment _ indispozice ,
ailment _ neduh ,
ailment _ choroba ,
ailment _ churavost ,
aim _ zamíření , (n:)
aim _ zaměřit , (v:)
aim _ zacílení , (n:)
aim _ muška , (n:)
aim _ zacílit ,
aim _ usilovat ,
aim _ mířit , (v:)
aim _ cíl , (n:)
aim at _ zamířit , (v:)
aim at something _ zaměřit se na co ,
aimed _ zaměřen ,
Aimee _ Aimee ,
aiming _ zaměřování , (v:)
aimless _ bezcílně ,
aimless _ bezúčelný , (adj:)
aimless _ bezcílný , (adj:)
aimlessly _ bezcílně , (adv:)
aimlessness _ bezcílnost , (n:)
aims _ míří , (v:)
aims _ cíle ,
ain _ vlastní - skotské nářečí ,
ain t _ není , ([hovor.])
ain t _ nemá , ([hovor.])
ain t _ nejsem , ([hovor.])
ain t _ has not , ([hovor.])
ain t _ are not , ([hovor.])
ain t half-bad _ docela dobré ,
ain t _ m9t , (blabla) , (nic)
ain´t _ nejsi , (v: [zast.])
air _ éter , (n:)
air _ ovzduší , (adj:)
air _ vánek , (n:)
air _ vysílat rozhlasem ,
air _ vyvětrat , (v:)
air _ vysoušet , (v:)
air _ provětrávat , (v:)
air _ pneumatický , (adj:)
air _ nafukovací , (adj:)
air _ vzduchový , (adj:)
air _ vzduch ,
air _ větrat ,
air _ provětrat ,
air _ povětří ,
air _ letecký , (adj:)
air bag _ airbag , (n:)
air base _ letecká základna ,
air brake _ vzduchová brzda ,
air bubble _ vzduchová bublinka , (n:)
air compressor _ vzduchový kompresor , (n:)
air condition _ klimatizovat , (v:)
air conditioned _ klimatizováno ,
air conditioner _ klimatizační zařízení , (n:)
air conditioner _ klimatizační jednotka ,
air conditioning _ vzduchotechnika , (n:)
air conditioning _ klimatizace ,
air curtain _ vzduchová bariéra , ([eko.])
air force _ letecké síly ,
air gun _ vzduchovka , (n:)
air hostess _ stevardka , (n: [obec.] 8 6)
air hostess _ letuška ,
air jacket _ plovací vesta ,
air lane _ dráha letu ,
air letter _ letecký dopis ,
air lock _ vzduchový uzávěr ,
air mail _ letecká pošta , (n:)
air mass _ hmotnost vzduchu ,
air pocket _ vzduchová kapsa ,
air pollutant _ látka znečišťující ovzduší , ([eko.])
air pollutant emission _ emise látky znečišťující ovzduší , ([eko.])
air pollutant immission _ imise (látky znečišťující ovzduší) , ([eko.])
air pollution _ znečištění ovzduší ,
air pollution point source _ bodový zdroj znečišťování ovzduší , ([eko.])
air pollution source _ zdroj znečištění ovzduší , ([eko.])
air pollution, emission reduction. _ znečištění ovzduší, redukce emisí , ([eko.])
air pressure _ tlak vzduchu ,
air protection act _ zákon o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami , ([eko.])
Air Quality Act _ Air Quality Act , ([eko.])
air rage _ agresivní pasažer v letadle ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line