Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo A : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Zobrazuji překlad hesla : A

agglutinate _ slepit , (v:)
agglutinate _ sklížit , (v:)
agglutinate _ klihovatět , (v:)
agglutinate _ aglutinovat ,
agglutinate _ shlukovat se ,
agglutinated _ stmelil , (v:)
agglutinated _ stmelený , (adj:)
agglutinated _ slepil , (v:)
agglutinated _ aglutinoval , (v:)
agglutination _ stmelování , (n:)
agglutination _ stmelení , (n:)
agglutination _ spojení ,
agglutination _ aglutinace ,
agglutination _ shlukování ,
agglutinative _ aglutinační , (adj:)
agglutinative _ lepkavý ,
aggrandise _ zveličit , (v:)
aggrandisement _ zvětšení , (n:)
aggrandize _ zveličit , (v:)
aggrandize _ zvětšit ,
aggrandizement _ zvětšení , (n:)
aggrandizement _ vzestup ,
aggravate _ rozčílit ,
aggravate _ rozčilovat , (v:)
aggravate _ zvýšit ,
aggravate _ ztížit ,
aggravate _ zhoršit ,
aggravate _ naštvat , (v: [hovor.])
aggravate _ dopálit , (v: [hovor.])
aggravated _ zhoršený , (adj:)
aggravating _ přitěžující , (adj:)
aggravating _ nepříjemný , (adj:)
aggravating _ rozčilující , (adj:)
aggravating _ protivný , (adj:)
aggravation _ podrážděnost ,
aggravation _ zhoršení ,
aggregate _ úhrn , (n:)
aggregate _ shromáždit , (v:)
aggregate _ agregát , (n:)
aggregate _ soubor ,
aggregate _ agregátní ,
aggregate _ celek , (n:)
aggregate _ seskupený , (adj:)
aggregate _ celkový , (adj:)
aggregate _ seskupovat , (v:)
aggregate _ souhrný , (adj:)
aggregate _ souhrnný , (adj:)
aggregate _ úhrnný , (adj:)
aggregate _ souhrn , ([eko.])
aggregate _ seskupit , (v:)
aggregate _ shluknout se ,
aggregate _ nakupit ,
aggregate consumption _ agregovaná spotřeba , ([eko.])
aggregate corporation _ korporace , , (tvořená více členy)
aggregate demand _ agregátní poptávka ,
aggregate demand curve _ křivka agregované poptávky , ([eko.])
aggregate supply _ agregátní nabídka ,
aggregate supply curve _ křivka agregované nabídky , ([eko.])
aggregated _ nahromadil , (v:)
aggregated _ nahromaděný , (adj:)
aggregates _ agreguje , (v:)
aggregating _ seskupování , (n:)
aggregating _ agregování , (n:)
aggregating _ shlukování ,
aggregation _ hromadění , (n:)
aggregation _ agregace (vodárenství) , ([eko.])
aggregation _ agregace , ([eko.])
aggregation _ seskupení ,
aggregation _ shluk ,
aggregation filtration _ agregační filtrace , ([eko.])
aggregation stability _ agregační stabilita , ([eko.])
aggregation stirring _ agregační míchání , ([eko.])
aggregations _ shluky ,
aggregative _ úhrnný , (adj:)
aggress _ zaútočit , (v:)
aggression _ útok ,
aggression _ přepadení ,
aggression _ agrese ,
aggressions _ útoky ,
aggressive _ útočný , (adj:)
aggressive _ agresivní ,
aggressively _ agresivně ,
aggressiveness _ agresivita , (n:)
aggressivity _ agresivita (vody) , ([eko.])
aggressor _ agesor , (n:)
aggressor _ agresor , (n:)
aggressor _ útočník ,
aggressors _ útočníci ,
aggrieve _ zarmoutil , (v:)
aggrieve _ ukřivdit , (v:)
aggrieved _ dotčený , (adj:)
aggrieved _ ukřivděný , (adj:)
aggrieved _ zraněný , (adj:)
aggrieved _ ublížený , (adj:)
aggrievedly _ ukřivděně , (adv:)
aghast _ zděšen ,
aghast _ zděšený , (adj:)
agile _ čilý , (adj:)
agile _ hbitý , (adj:)
agile _ živý , (adj:)
agile _ agilní , (adj:)
agilely _ agilně , (adv:)
agility _ pohyblivost , (n:)
agility _ hbitost , (n:)
agility _ čilost , (n:)
agility _ agilita , (n:)
aging _ stárnout ,
aging _ stárnutí ,
agio _ ážio , (n:)
agio _ přirážka , (n:)
agio _ prémie , (n:)
agiotage _ ažiotáž ,
agitate _ rozrušit , (v:)
agitate _ prodiskutovat , (v:)
agitate _ pobouřit , (v:)
agitate _ třepat , (v:)
agitate _ agitovat , (v:)
agitated _ vyvedený z míry , (adj:)
agitated _ nervózní , (adj:)
agitated _ znepokojený , (adj:)
agitated _ rozrušený , (adj:)
agitated _ pohnutý , (adj:)
agitatedly _ znepokojivě , (adv:)
agitating _ agitování ,
agitation _ vzrušení , (n:)
agitation _ rozruch , (n:)
agitation _ diskuze , (n:)
agitation _ debata , (n:)
agitation _ míchání , ([eko.])
agitation _ agitace ,
agitator _ mísidlo ,
agitator _ míchačka , (n:)
agitator _ míchadlo ,
agitator _ agitátor ,
agitators _ agitátoři , (n:)
agitprop _ propagační , (adj:)
AGL _ Above Ground Level , ([zkr.] [voj.])
aglitter _ jiskřící , (adj:)
aglow _ planoucí , (adj:)
AGM _ Air to Ground Missile , ([zkr.] [voj.])
agnail _ záděra , (n:)
agnate _ příbuzný po meči ,
AGNB _ Age/Gender No Bar , ([zkr.])
Agnes _ Anežka ,
Agnes _ Agnes , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
Agnew _ Agnew , (n: [jmén.]) , (příjmení)
agnostic _ agnostik , (n:)
agnosticism _ angosticismus , (n:)
agnostics _ agnostikové ,
ago _ předtím ,
ago _ před , , (stojí na konci (two years ago - před dvěma roky))
ago week _ před týdnem ,
agog _ plný očekávání , (adj:)
agog _ nedočkavý , (adj:)
agog _ napjatý , (adj:)
agog _ dychtivý , (adj:)
agonadal _ agonádový , (adj:)
agonies _ muka , (n: pl.)
agonise _ mučit myšlenkami ,
agonised _ zoufalý , (adj:)
agonising _ trýznivý , (adj:)
agonising _ mučivý , (adj:)
agonising _ bolestný , (adj:)
agonisingly _ trýznivě , (adv:)
agonisingly _ mučivě , (adv:)
agonize _ trápit , (v:) , (se)
agonize _ mučit , (v:) , (se)
agonized _ mučil , (v:)
agonized _ trápil , (v:)
agonizing _ trýznivý , (adj:)
agonizing _ mučivý , (adj:)
agonizing _ nesmírně bolestivý ,
agonizing _ agonizující , (adj:)
agonizing _ mučící ,
agonizingly _ mučivě ,
agony _ muka ,
agony _ trápení , (n:)
agony _ agónie ,
agoraphobia _ strach z velkého otevřeného prostoru ,
agoraphobia _ agorafobie ,
agoraphobic _ agorafobik , (n:)
agoraphobic _ agorafobický , (adj:)
agouti _ druh hlodavce ,
agranulocytosis _ agranulocytóza ,
agraphia _ neschopnost psát ,
agrarian _ zemědělský , (adj:)
agrarian _ agrárník , (n:)
agrarian _ rolnický , (adj:)
agrarian _ agrární , (adj:)
agrarian transition _ zemědělská transformace , ([eko.])
agree _ schválit , (v:)
agree _ dohodnout , (v:)
agree _ vyhovovat , (v:)
agree _ shodnout se ,
agree _ být v souladu ,
agree _ odsouhlasit , (v:)
agree _ souhlasit , (v:)
agree _ shodovat ,
agree _ domluvit , (v:)
agree _ dohodnout se ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line