Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo A : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Zobrazuji překlad hesla : A

africanise _ poafričtit , (v:)
Africanization _ afrikanizace , (n:)
Africanizations _ afrikanizace , (pl.)
africanize _ poafričtit , (v:)
Africanize _ afrikanizovat , (v:)
Africanized _ afrikanizovaný , (adj:)
Africanizes _ afrikanizuje , (v:)
Africanizing _ afrikanizující , (adj:)
Africans _ Afričané ,
Afrikaans _ afrikánština , (n:)
Afrikaner _ afrikánský , (adj:)
Afrikaner _ afrikán ,
Afrikaner _ Afričan nizozemského původu ,
Afrikaners _ Afričané nizozemského původu ,
AFRL _ Air Force Research Laboratory , ([zkr.] [voj.])
Afro _ druh ůčesu ,
Afro-American _ Afroameričan , (n:)
Afro-American _ afroamerický , (adj:)
Afrocentric _ afrocentrický , (adj:)
Afrocentrism _ afrocentrizmus , (n:)
AFSAA _ Air Force Studies and Analysis Agency , ([zkr.] [voj.])
AFSFC _ Air Force Space Forcasting Center , ([zkr.] [voj.])
AFSOC _ Air Force Special Operations Command , ([zkr.] [voj.])
AFSPC _ Air Force Space Command , ([zkr.] [voj.])
aft _ na záď ,
aft _ na zádi ,
AFTAC _ Air Force Technical Applications Center , ([zkr.] [voj.])
after _ pak , (n:)
after _ potom ,
after _ později ,
after _ poté ,
after _ za ,
after _ po ,
after _ po té co ,
after all _ vždyť ,
after all _ nakonec ,
after all _ přece ,
after all _ přece jen ,
after all _ konec konců ,
after one s own heart _ podle něčího gusta , ([id.])
after-effect _ důsledek , (n:)
after-effect _ následný efekt ,
after-effect _ dodatečný ,
after-effects _ následky ,
after-image _ přetrvávající vjem ,
after-image _ následný obraz ,
after-school _ mimoškolní , (adj:)
after-treatment _ doléčování , (n:)
afterall _ konec konců ,
afterbirth _ placenta a plodové obaly ,
afterburner _ vstřikování paliva do trysky ,
afterburner _ druh pohonu stíhačky ,
aftercare _ zotavovna , (n:)
aftercare _ pooperační péče ,
afterdamp _ dusivé plyny ,
afterdeck _ zadní paluba ,
aftereffect _ po efektu ,
aftereffect _ důsledek , (n:)
aftereffects _ následky ,
afterglow _ dosvit , (n:)
afterimage _ přetrvávající vjem ,
afterimage _ paobraz ,
afterlife _ po životě ,
aftermath _ následek , (n:)
aftermath _ následky ,
aftermath _ dozvuky ,
aftermath _ po zápasu ,
aftermost _ zadní ,
afternoon _ odpoledne ,
afternoon shift _ odpolední směna ,
afternoons _ odpoledne , (pl.)
aftershave _ voda po holení , (n:)
aftershock _ následný otřes ,
aftertaste _ pachuť ,
afterthought _ dodatečný nápad ,
afterward _ potom ,
afterward _ později ,
afterwards _ poté ,
afterwards _ potom ,
afterwards _ později ,
afterwards _ pak ,
AFV _ Alterante Fuel Vehicle , ([zkr.] [voj.])
AFZ _ Acronym Free Zone , ([zkr.])
ag _ zemědělský , (adj:) , (týkající se zemědělství)
Ag _ stříbro , ([zkr.] [chem.])
again _ znovu ,
again _ ještě jednou ,
again _ zase ,
again _ znova ,
again _ opět ,
again _ zas ,
against _ ve sporu s ,
against _ naproti ,
against _ proti ,
against _ oproti ,
against all odds _ patrně se nestane ,
against all the odds _ navzdory všemu ,
against all the odds _ proti všemu očekávání ,
against payment _ po zaplacení , ([eko.])
against the DTD _ proti DTD , ([it.]) , (validace proti DTD)
against the grain _ proti srsti ,
agalactosis _ agalaktóza ,
agama _ agama , (n:)
Agamemnon _ Agamemnón , (jméno) , (mykénský král z řecké mytologie)
agamic _ bezpohlavní , (adj:)
agape _ dokořán , (adj:)
agape _ udivený , (adj:) , (s ústy dokořán)
agape _ žasnout ,
agape _ hody lásky ,
agape _ užaslý ,
agape _ s otevřenými ústy ,
agar _ agar ,
agar-agar _ agar-agar , (n:)
AGARD _ Advisory Group for Aerospace Research and Development , ([zkr.] [voj.])
agarose _ agarýza , (n:)
agate _ achát , (n:)
Agatha _ ženské křestní jméno , (n: [female] [jmén.])
Agatha _ Agáta , (n: ženské jméno)
agave _ agáve , (n: [bot.])
agaze _ zíraje ,
AGC _ Automatic Gain Control , ([zkr.] [voj.])
age _ zestárnout , (v:)
age _ věčnost , (n:)
age _ stárnutí , (n:)
age _ stárnout , (v:)
age _ věkový , (adj:)
age _ epocha , (n:)
age _ věk ,
age _ doba , (n:)
age _ stáří ,
age before beauty _ mladí pustí sednout staré ,
age bracket _ vrstevníci , (n:) , (skupina lidí mající přibližně stejný věk)
age group _ vrstevníci , (n:)
age of majority _ věk zletilosti ,
age-old _ letitý , (adj:)
aged _ starý ,
agedness _ letitost , (n:)
Agee _ Agee , (n: [jmén.]) , (příjmení)
ageing _ stárnutí ,
ageism _ věková diskriminace ,
ageist _ diskriminující staré ,
ageless _ nestárnoucí , (adj:)
ageless _ věčný , (adj:)
ageless _ věčně mladý ,
agelong _ dávný , (adj:)
agelong _ odvěký , (adj:)
agencies _ agentury , (n: pl.)
agency _ zastoupení , (n:)
agency _ kancelář ,
agency _ orgán ,
agency _ agentura, jednatelství , ([eko.])
agency _ úřad , (n:)
agency _ jednatelství ,
agency _ agentura ,
agency growth _ růst agentury , ([eko.])
agenda _ jednací program ,
agenda _ program jednání ,
agenda _ pořad ,
agenda _ program schůze ,
agenda _ program ,
agenda _ zápisník , (n:)
agenda _ agenda , (n:)
agenda _ pořad jednání ,
agenda control _ řízení agendy , ([eko.])
agendas _ agendy , (n: pl.)
agenesis _ ageneze ,
agent _ činitel ,
agent _ agens ,
agent _ jednatel, činitel , ([eko.])
agent _ zprostředkovatel ,
agent _ jednatel ,
agent _ činidlo ,
agent _ zástupce ,
agent _ agent ,
agent provocateur _ agent provokatér ,
agents _ činitelé ,
agents _ agenti ,
ageratum _ nestařec , (n:)
ages _ věky , (n: pl.)
ages _ dlouho , , (hovor.)
agglomerate _ hromadit , (v:)
agglomerate _ aglomerát , (n:)
agglomerate _ spékat , (v:)
agglomerate _ shlukovat , (v:)
agglomerate _ aglomerovat , (v:)
agglomerate _ nahromadit ,
agglomerate _ nahromadit se ,
agglomerated _ nahromaděný ,
agglomeration _ shlukování , (n:)
agglomeration _ hromadění , (n:)
agglomeration _ aglomerace (technologie) , ([eko.])
agglomeration _ aglomerace , (n:)
agglutinade _ lepit ,
agglutinade _ vázat ,
agglutinate _ tmelit , (v:)
agglutinate _ aglutinovaný , (adj:)
agglutinate _ shlukovat , (v:)
agglutinate _ shluknutý , (adj:)
agglutinate _ stmelený , (adj:)
agglutinate _ stmelit , (v:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line