Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo A : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Zobrazuji překlad hesla : A

affairs _ pletky , , (milostné)
affarent _ přívodný ,
affarent _ přinášející ,
affect _ zasáhnout , (v:)
affect _ zachvátit , (v:)
affect _ dojmout , (v:)
affect _ ovlivňovat , (v:)
affect _ působit, ovlivnit , ([eko.])
affect _ dojímat , (v:)
affect _ afektovat , (v:)
affect _ postihnout ,
affect _ působit ,
affect _ předstírat ,
affect _ ovlivnit ,
affectation _ afektovanost ,
affected _ ovlivněný , (adj:)
affected _ zasažený , (adj:)
affected _ ovlivnil , (v:)
affected _ afektovaný , (adj:)
affected _ dotčený ,
affected _ předstíraný ,
affected _ strojený ,
affected _ ovlivněn ,
affected by st _ napadený čím ,
affected by st _ koho se něco týká ,
affected by st _ postižený čím ,
affected groundwater level _ ovlivněná hladina podzemní vody , ([eko.])
affected sedimentation _ rušená sedimentace , ([eko.])
affectedly _ afektovaně , (adv:)
affecting _ ovlivňující , (adj:)
affecting _ ovlivňování ,
affection _ záliba , (n:)
affection _ rozrušení , (n:)
affection _ ovlivnění , (n:)
affection _ onemocnění , (n:)
affection _ afekt , (n:)
affection _ láska , (n:)
affection _ zalíbení , (n:)
affectionate _ oddaný , (adj:)
affectionate _ milující , (adj:)
affectionate _ něžný , (adj:)
affectionately _ oddaně , (adv:)
affectionateness _ náklonnost , (n:)
affective _ efektivně , (adj:)
affects _ ovlivňuje , (v:)
afferent _ aferentní ,
affiance _ zasnoubit , (v:)
affianced _ zasnoubil , (v:)
affidavit _ afidavit ,
affidavit _ místopřísežné prohlášení , (n:)
affiliate _ přičlenit , (v:)
affiliate _ připojit , (v:)
affiliate _ přidružit , (v:)
affiliate _ pobočka ,
affiliate _ přijmout ,
affiliated _ připojený , (adj:)
affiliated _ přidružený , (adj:)
affiliated _ přičleněný , (adj:)
affiliates _ pobočky , (n:)
affiliation _ afilace ,
affiliation _ přičlenění ,
affiliation _ připojení ,
affiliation _ přidružení , (n:)
affiliations _ přidružení , (pl.) , (n:)
affine _ afinní ,
affinities _ podobnosti , (n:)
affinity _ příbuznost , (n:)
affinity _ afinita , ([eko.])
affinity _ přitažlivost , (v:)
affirm _ tvrdit , (v:)
affirm _ prohlásit ,
affirm _ stvrdit , (v:)
affirm _ potvrdit , (v:)
affirmation _ tvrzení , (n:)
affirmation _ prohlášení , (n:)
affirmation _ ujištění , (n:)
affirmation _ potvrzení , (n:)
affirmative _ pozitivní , (adj:)
affirmative _ potvrzující , (adj:)
affirmative _ klad , (n:)
affirmative _ afirmativní , (adj:)
affirmative _ souhlasný , (adj:)
affirmative _ kladný , (adj:)
affirmative action _ opatření k zajištění rovnoprávnosti ,
affirmative action _ kladná akce ,
affirmative statement _ kladná oznamovací věta ,
affirmatively _ kladně , (adv:)
affirmed _ potvrzený , (adj:)
affirmed _ potvrzeno ,
affirming _ potvrzování , (v:)
affirms _ tvrdí , (v:)
affirms _ prohlašuje , (v:)
affix _ přípona ,
affix _ afix ,
affix _ připojit , (v:)
affix _ přilepit , (v:)
afflict _ soužit , (v:)
afflict _ trápit , (v:)
afflict _ rmoutit , (v:)
afflict _ postihnout , (v:) , (někoho)
afflicted _ postižený , (adj:)
afflicted by sth _ postižený (nemocí apod.) ,
affliction _ utrpení , (n:)
affliction _ strádání , (n:)
affliction _ soužení , (n:)
affliction _ neštěstí , (n:)
affliction _ trápení , (n:)
affluence _ nadbytek ,
affluence _ hojnost ,
affluent _ blahobytný , (adj:)
affluent _ bohatý , (adj:)
afflux _ příliv , (n:)
afflux _ přítok , (n:)
afflux _ nával ,
afford _ poskytnout, dovolit si, dopřát , ([eko.])
afford _ poskytovat , (v:)
afford _ poskytnout , (v:)
afford _ dovolit si ,
afford _ dopřát si ,
afford st _ dovolit si ,
afford st _ dopřát si (finančně) ,
affordability _ finanční dostupnost , (n:)
affordable _ cenově dostupný ,
affordable _ dostupný , (adj:)
affordable _ dosažitelný , (adj:)
afforded _ udělený , (adj:)
afforded _ poskytnutý , (adj:)
afforded _ dovolil si ,
afforest _ zalesnit ,
afforestation _ zalesnění , (n:)
afforestation _ zalesňování , (n:)
affranchise _ osvobodit , (v:)
affranchise _ zprostit , (v:)
affray _ výtržnost , (n:)
affray _ rvačka , (n:)
affricate _ afrikáta , (n:)
affright _ poděsit , (v:)
affront _ veřejně urazit , (v:)
affront _ napadnout , (v:)
Afghan _ Afghánec ,
Afghan _ afghánština , (n:)
afghan _ afghánsky ,
afghan _ afgánský , (adj:)
Afghan _ Afgánec , (n:)
Afghan hound _ afghánský chrt , (n:) , (vysoký štíhlý pes vyšlechtěný k lovu)
Afghanistan _ Afghánistán , (n: [jmén.])
Afghans _ Afgánci , (n: pl.)
AFGIHS _ Air Force Geographic Information Handling System , ([zkr.] [voj.])
aficionado _ nadšenec , (n:)
aficionado _ hudební fanoušek , (n:)
aficionado _ fanoušek býčích zápasů , (n:)
afield _ v poli ,
afield _ v cizině ,
afield _ ven ,
afield _ na pole ,
afield _ na poli ,
afield _ do ciziny ,
afield _ mimo okruh ,
afield _ do pole ,
afire _ v ohni ,
afire _ v plamenech ,
AFIT _ Air Force Institute of Technology , ([zkr.] [voj.])
AFK _ Away From Keyboard , ([zkr.])
AFL-CIO _ americká federace práce a kongres průmyslových organizací ,
aflame _ v plamenech ,
aflatoxin _ aflatoxin , ([eko.])
afloat _ nejistý , (adj:)
afloat _ na vodě ,
afloat _ plovoucí , (adj:)
afloat _ vznášející ve vzduchu ,
afloat _ plovoucí na vodě ,
AFMC _ Air Force Materiel Command , ([zkr.] [voj.])
AFMSS _ Air Force Mission Support System , ([zkr.] [voj.])
afoot _ probíhající , (adj:)
afoot _ pěšky , (adv:)
afoot _ jdoucí pěšky , (adj:)
afore _ dříve ,
aforementioned _ zmíněný dříve ,
aforementioned _ již zmíněný ,
aforesaid _ výše uvedený ,
aforethought _ uvážený , (adj:)
AFOSR _ Air Force Office of Scientific Research , ([zkr.] [voj.])
afraid _ vylekaný , (adj:)
afraid _ obávám se ,
afraid _ polekaný , (adj:)
afraid _ bázlivý , (adj:)
afraid _ bohužel ,
afraid _ obávat se , (v:)
afraid _ bát ,
afraid _ v obavách ,
afraid be _ bát se ,
afraid be of st. _ bát se , , (čeho)
afraid so _ obávám se že ,
AFRES _ Air Force Reserves , ([zkr.] [voj.])
afresh _ znovu ,
Africa _ Afrika ,
Africa _ Africa , (n: [jmén.]) , (příjmení)
African _ Afričan ,
African _ africký , (adj:)
African American _ Africký Američan ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line