Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo A : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Zobrazuji překlad hesla : A

advertence _ upozornění , (n:)
advertence _ soustředěnost , (n:)
advertise _ propagovat , (v:)
advertise _ inzerovat ,
advertised _ propagovaný , (adj:)
advertised _ inzerovaný , (adj:)
advertisement _ reklama ,
advertisement _ inzerát ,
advertisements _ reklamy , (n: pl.)
advertisements _ inzeráty , (n: pl.)
advertiser _ inzerent ,
advertisers _ inzerenti , (n:)
advertises _ inzeruje , (v:)
advertising _ inzerující , (adj:)
advertising _ reklamní ,
advertising _ inzertní ,
advertising _ inzerce ,
advertising _ reklama ,
advertising _ propagace ,
adverts _ reklamy , (n: pl.)
adverts _ inzeráty , (n: pl.)
advice _ sdělení , (n:)
advice _ ponaučení , (n:)
advice _ pokyn , (n:)
advice _ oznámení , (n:)
advice _ avízo , (n:)
advice _ rada , (n:)
advice _ poradit ,
advice of credit _ dobropis , (n:)
advice of delivery _ doručenka , (n:)
advisability _ vhodnost ,
advisable _ doporučeníhodný , (adj:)
advisable _ vhodný ,
advisably _ po zralé úvaze ,
advise _ avizovat , (v:)
advise _ radit , (v:)
advise _ poradit , (v:)
advise _ doporučit , (v:)
advise her to try a drier climate _ doporučuji jí zkusit sušší prostředí ,
advise prudence _ raďte opatrně ,
advise them of the consequences _ poučte je o následcích ,
advise them of their rights _ informujte je o jejich právech ,
advised _ uvážený , (adj:)
advised _ poradil , (v:)
advised _ informovaný , (adj:)
advisedly _ vědomě , (adv:)
advisedly _ uváženě , (adv:)
advisedly _ rozvážně , (adv:)
advisement _ rada ,
adviser _ rádce ,
adviser _ poradce , (n:)
adviser, advisor _ poradce, rádce , ([eko.])
advisers _ poradci , (n: pl.)
advises _ radí , (v:)
advising _ radící , (adj:)
advising _ doporučující , (adj:)
advisor _ poradce , (n:)
advisory _ poradenský , (adj:)
advisory _ poradní , (adj:)
advocacy _ obhajování , (n:)
advocacy _ advokacie , (n:)
advocacy _ obhajoba , (n:)
advocate _ zastánce ,
advocate _ obhájce ,
advocate _ zastávat se , (v:) , (čeho)
advocate _ právní poradce , (n:)
advocate _ obhajovat , (v:)
advocate _ advokát , (n:)
advocated _ obhajovaný , (adj:)
advocates _ právní poradci , (n: pl.)
advocating _ zastupování ,
adze _ tesařská sekera , (n:)
adze _ širočina , (n:)
AEDC _ Arnold Engineering Development Center , ([zkr.] [voj.])
AEF _ Aerospace Engineering Facility , ([zkr.] [voj.])
Aegean _ egejský , (adj:)
aegis _ záštita , (n:)
aegis _ ochrana , (n:)
Aeneas _ Aeneás , (n:)
Aeneas _ obránce Tróje , (n:)
Aeneas _ dardanský princ , (n:)
aeolian _ navátý , (adj:)
aeon _ věk , (n:)
aeon _ věčnost , (n:)
aeon _ eón , (n:)
aeon _ éra , (n:)
AEOS _ Advanced Electro-Optical System , ([zkr.] [voj.])
aerate _ provzdušňovat , (v:)
aerate _ provzdušit , (v:)
aerate _ kypřit , (v:)
aerate _ okysličit , , (např. sůl nebo kapalinu)
aerate _ okysličit , , (např. krev dýcháním)
aerated _ provzdušnil , (v:)
aerated _ provzdušněný , (adj:)
aerated _ okysličil , (v:)
aerated water _ sodovka , (n:)
aeration _ aerace (vody) , ([eko.])
aeration _ provzdušňování ,
aeration _ větrání ,
aeration intensity _ intenzita aerace , ([eko.])
aeration of water _ provzdušňování vody , ([eko.])
aeration pipeline _ zavzdušňovací potrubí , ([eko.])
aerator _ provzdušňovač (vody) , ([eko.])
aerator _ aerátor (vody) , ([eko.])
aerator _ provzdušňovač , (n:)
aerator _ kypřič , (n:)
aerator _ aerátor , (n:)
aerial _ vzdušný , (adj:)
aerial _ vzduchový , (adj:)
aerial _ letecký , (adj:)
aerial _ anténa , (n:)
aerial plankton _ aeroplankton , ([eko.])
aerial tramway _ lanovka , (n:)
aerify _ smísit se vzduchem ,
aero _ éro , (n:)
aero _ letecký , (adj:)
aero-chlorination _ aerochlorace , ([eko.])
aero-filter _ aerofiltr , ([eko.])
aerobatic _ letecky akrobatický ,
aerobatics _ letecká akrobacie ,
aerobe _ aerob ,
aerobic _ aerobní ,
aerobic microorganism _ aerobní mikroorganismus , ([eko.])
aerobic process _ aerobní proces , ([eko.])
aerobic sludge stabilisation _ aerobní stabilizace kalu , ([eko.])
aerobic sludge stabilization period _ doba aerobní stabilizace kalu , ([eko.])
aerobically _ aerobně ,
aerobics _ aerobik ,
aerobiology _ aerobiologie , ([eko.])
aerobiont _ aerobiont , ([eko.])
aerobiosis _ aerobióza , ([eko.])
aerodrome _ letiště ,
aerodynamic _ aerodynamický ,
aerodynamically _ aerodynamicky ,
aerodynamics _ aerodynamika , (n:)
aeroembolism _ aeroembolizmus , (n:)
aerogenerator _ větrná elektrárna ,
aerogram _ letecký dopis ,
aerolite _ kamenný meteorit ,
aerology _ aerologie , (n:)
aeromechanic _ letecký mechanik ,
aeromechanics _ aeromechanika ,
aeronaut _ vzduchoplavec , (n:)
aeronautical _ letecký , (adj:)
aeronautics _ vzduchoplavba , (n:)
aeronautics _ letectví , (n:)
aeronautics _ aviatika , (n:)
aeronautics _ aeronautika , (n:)
aerophagia _ aerofagie , (n:)
aerophilic microorganism _ aerofilní mikroorganismus , ([eko.])
aeroplane _ aeroplán , (n:)
aeroplane _ letadlo ,
aeroplanes _ letouny , (n: pl.)
aeroplanes _ letadla , (n:)
aeroplankton _ aeroplankton , ([eko.])
aerosol _ aerosol ,
aerosol irrigation _ aerosolová závlaha , ([eko.])
aerosols _ aerosoly , (n: pl.)
aerospace _ kosmický prostor ,
aerotolerant microorganism _ aerotolerantní mikroorganismus , ([eko.])
Aesop _ Ezop , (n: [jmén.]) , (řecký otrok, autor Ezopových bajek)
aesthete _ estét , (n:)
aesthetic _ mající smysl pro krásu ,
aesthetic _ estetický ,
aesthetic damage _ estetická škoda , ([eko.])
aesthetical _ estetický , (adj:)
aesthetically _ esteticky ,
aesthetician _ estetik , (n:)
aestheticism _ estétství , (n:)
aestheticism _ estetizmus , (n:)
aesthetics _ estetika ,
aestival _ letní , (adj:)
AETC _ Air Education and Training Command , ([zkr.] [voj.])
aether _ éter , (n:)
aetiology _ etiologie ,
AFAE _ Air Force Acquisition Executive , ([zkr.] [voj.])
AFAIAA _ As Far As I Am Aware , ([zkr.])
AFAIC _ As Far As I m Concerned , ([zkr.])
AFAICS _ As Far As I Can See , ([zkr.])
AFAIK _ kam až moje vědomosti sahají , ([zkr.]) , (As Far As I Know)
AFAIR _ As Far As I Remember , ([zkr.])
AFAIUI _ As Far As I Understand It , ([zkr.])
afar _ v dálce ,
afar _ daleko , (adv:)
AFCEE _ Air Force Center for Environmental Excellence , ([zkr.] [voj.])
AFCS _ Automatic Flight Control System , ([zkr.] [voj.])
AFEWES _ Air Force Electronic Warfare Effectiveness Simulator , ([zkr.] [voj.])
affability _ přívětivost , (n:)
affability _ vlídnost , (n:)
affable _ přívětivý , (adj:)
affable _ přátelský , (adj:)
affable _ vlídný , (adj:)
affableness _ vlídnost , (n:)
affair _ aféra , (n:)
affair _ milostný poměr ,
affair _ milostná pletka ,
affair _ záležitost , (n:)
affair _ věc , (n:)
affair _ pletka , , (milostná)
affairs _ záležitosti , (n:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line