Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo A : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Zobrazuji překlad hesla : A

adjusting _ nastavení , (n:)
adjusting taxation _ úprava zdaňování ,
adjusting, adjustment _ úprava ,
adjustment _ odsouhlasení , (n:)
adjustment _ adjustace , (n:)
adjustment _ regulace ,
adjustment _ seřizování ,
adjustment _ seřízení ,
adjustment _ valorizace ,
adjustment _ upravení ,
adjustment _ úprava , (n:)
adjustment _ regulování , (n:)
adjustment _ přizpůsobení , (n:)
adjustment _ adaptace , (n:)
adjustment _ nastavení , (n:)
adjustments _ přizpůsobení , (pl.) , (n:)
adjustor _ odhadce , , ((škody))
adjusts _ upravuje , (v:)
adjusts _ přizpůsobuje , (v:)
adjusts _ nastavuje , (v:)
adjutant _ pobočník , (n:)
adjutant _ adjutant , (n:)
Adkins _ Adkins , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Adler _ Adler , (n: [jmén.]) , (příjmení)
ADM _ Advanced Development Model , ([zkr.] [voj.])
adman _ reklamní textař ,
admanmass _ masy reagující na reklamu ,
admeasure _ vyměřit ,
admeasure _ odměřit ,
admeasure _ přidělit ,
admeasurement _ velikost ,
admeasurement _ rozvržení ,
admeasurement _ tonáž ,
admeasurement _ rozměry ,
admeasurement _ přidělování ,
admeasurement _ měření ,
admin _ administrator , (n: [it.])
administer _ spravovat, vykonávat , ([eko.])
administer _ vykonávat , , (správu)
administer _ vést ,
administer _ spravovat ,
administer _ přispívat ,
administer _ poskytnout ,
administer _ podat ,
administer a medicine _ podat lék , ([med.])
administer an oath to _ vzít do přísahy , , (koho)
administer justice _ vykonávat spravedlnost ,
administer justice _ soudit , ([prav.]) , (soudem)
administer relief _ poskytnout pomoc ,
administer to _ přispívat čemu ,
administered _ spravovaný , (adj:)
administered _ spravováno ,
administering _ spravující , (adj:)
administering _ vykonávání ,
administrate _ vykonávat , (v: [amer.])
administrate _ vést , (v: [amer.])
administrate _ spravovat , (v: [amer.])
administrated _ vykonával , (v:)
administrated _ vedl , (v:)
administrated _ spravoval , (v:)
administration _ úřednictvo , (n:)
administration _ spravování , (n:)
administration _ administrativa , (n:)
administration _ administrace , (n:)
administration _ státní správa ,
administration _ podávání léku ,
administration _ řízení ,
administration _ vláda ,
administration _ správa , (n:)
administration _ aplikace ,
administrative _ administrační , (adj:)
administrative _ správní , (adj:)
administrative _ administrativní , (adj:)
administrative ability _ organizační schopnost ,
administrative action _ administrativní akce , ([eko.])
administrative charges. _ administrativní poplatky , ([eko.])
administrative measures _ administrativní opatření ,
administrative simplicity _ administrativní jednoduchost , ([eko.])
administratively _ administrativně , (adv:)
administrator _ správce , (n:)
administrator _ administrátor , (n:)
administrators _ správci , (n: pl.)
admirable _ podivuhodný , (adj:)
admirable _ obdivuhodný , (adj:)
admirably _ úžasně , (adv:)
admiral _ admirál , (n:)
admirals _ admirálové , (n: pl.)
admiralty _ admiralita , (n:)
admiration _ obdiv , (n:)
admiration _ obdivování , (n:)
admire _ obdivovat , (v:)
admire _ rád , ([amer.]) , (dělat)
admire _ velmi rád , ([amer.]) , (dělat)
admire _ obdivovat se ,
admired _ obdivovaný , (adj:)
admirer _ ctitelka , (n:)
admirer _ obdivovatel ,
admirer _ ctitel ,
admirers _ obdivovatelé , (n:)
admirers _ ctitelé , (n:)
admires _ obdivuje , (v:)
admiring _ obdivující , (adj:)
admiring _ obdivování , (n:)
admiringly _ obdivuhodně , (adv:)
admissibility _ přípustnost , (n:)
admissible _ přípustný , (adj:)
admissible erosion _ přípustná eroze , ([eko.])
admissible flooding time _ přípustná doba zaplavení , ([eko.])
admissible irrigated slope gradient _ přípustný sklon povrchu závlahového pozemku , ([eko.])
admissible pollution _ přípustné znečištění , ([eko.])
admissible slope length _ přípustná délka svahu (vodní eroze) , ([eko.])
admissible sprinkling intensity _ přípustná intenzita postřiku , ([eko.])
admissible wetting time _ přípustná doba zamokření , ([eko.])
admission _ přijetí , (n:)
admission _ doznání , (n:)
admission _ vstupné , (n: [obec.] 4 4)
admission _ přístup , (n: [obec.] 6 6) , (~ is free = vstup)
admission _ přiznání ,
admission _ přijmout , (v: [obec.]) , (be ~ted to a school, into membership = být přijat do školy, za člena)
admission /entrance/ charge _ vstupní poplatek , ([eko.])
admissions _ přístupy , (n: pl.)
admissions _ přiznání , (pl.)
admissive _ připouštějící , (adj:)
admit _ přiznat si ,
admit _ připouštět , (v:)
admit _ připustit , (v: [obec.] 4 4)
admit _ uznat , (v: [obec.] 6 4)
admit _ vpustit , (v: [obec] 8 6)
admit _ přiznávat ,
admit _ přiznat ,
admit _ přijmout ,
admits _ uznává , (v:)
admits _ připouští , (v:)
admits _ přijímá , (v:)
admittance _ vstup , (n:)
admitted _ uznán ,
admittedly _ nesporně , (adv:)
admittedly _ nepochybně , (adv:)
admitting _ uznávající , (adj:)
admitting _ přijímající , (adj:)
admix _ vmísit , (v:)
admix _ smísit , (v:)
admix _ přimísit , (v:)
admix _ přimíchat , (v:)
admix _ přimíchávat ,
admix _ přidávat ,
admixture _ přísada , (n:)
admixture _ nečistota ,
admonish _ pokárat , (v:)
admonish _ upozornit , (v:)
admonish _ napomenout , (v:)
admonish _ varovat , (v:)
admonishment _ pokárání , (n:)
admonishment _ napomenutí , (n:)
admonishment _ upomínka ,
admonition _ výtka ,
admonitory _ výstražný , (adj:)
admonitory _ varovný , (adj:)
ADN _ Any Day Now , ([zkr.])
adnexa _ připojené orgány ,
adnexa _ adnexa ,
adnexal _ adnexální ,
ado _ bezodkladně ,
adobe _ vepřovice , (n:) , (nepálená cihla)
adolesce _ dospívat , (v:)
adolescence _ adolescence ,
adolescence _ dospívání ,
adolescent _ pubertální , (adj:)
adolescent _ mládenec , (n:)
adolescent _ jinoch , (n:)
adolescent _ adolescent , (n:)
adolescent _ jinošský , (adj:)
adolescent _ puberťák , (n:)
adolescent _ dospívající člověk ,
adolescent _ mladistvý ,
adolescent _ dospívající ,
adolescents _ mladiství , (n:)
Adolph _ Adolph , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
Adolphus _ Adolphus , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Adonis _ Adonis , (n: [jmén.]) , (příjmení)
adopt _ osvojit si ,
adopt _ přijmout za vlastní ,
adopt _ převzít , , (formálně)
adopt _ adoptovat ,
adopt a method _ zavést metodu ,
adopted _ adoptovaný , (adj:)
adopted _ adoptován ,
adopter _ adoptivní rodič ,
adopting _ osvojení , (n:)
adopting _ adoptování , (n:)
adoption _ převzetí , (n:)
adoption _ adoptování , (n:)
adoption _ přijetí ,
adoption _ odhlasování ,
adoption _ adopce ,
adoptive _ adoptivní , (adj:)
adorable _ roztomilý , (adj:)
adorable _ rozkošný , (adj:)
adoration _ zbožňování , (n:)
adoration _ uctívání , (n:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line