Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo A : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Zobrazuji překlad hesla : A

addle _ zkazit se , (v:) , ((o vejci))
addled _ popletený , (adj:)
address _ oslovení ,
address _ projev ,
address _ řeč ,
address _ proslov ,
address _ oslovovat , (v:)
address _ oslovit , (v:)
address _ adresovat ,
address _ adresa ,
addressability _ adresovatelnost , (adj:)
addressable _ adresovatelně ,
addressed _ oslovený , (adj:)
addressed _ adresováno ,
addressee _ adresát , (n:)
addressees _ adresáti , (n: pl.)
addresser _ adresář ,
addresses _ adresy , (n: pl.)
addressing _ adresování ,
Addressograph _ stroj na psaní adres ,
adds _ přidává , (v:)
adduce _ uvést , (v:)
adduce reasons _ uvést důvody ,
adduced _ uvedeno ,
adduct _ adukt ,
adduct _ přitahovat ,
adduct _ otáčet dovnitř ,
adduction _ addukce ,
adduction _ přitažení ,
adductor _ sval přitahovač ,
adductor _ adduktor ,
Adelaide _ město - Austrálie , (n: [jmén.])
Adelaide _ ženské křestní jméno , (n: [female] [jmén.])
Adele _ ženské křestní jméno , (n: [female] [jmén.])
Adelia _ ženské křestní jméno , (n: [female] [jmén.])
Adeline _ Adeline ,
Aden _ Aden , (n: [jmén.]) , (příjmení)
adenine _ adein , (n:)
adenitis _ adenitida ,
adenocarcinoma _ adenokarcinom ,
adenoid _ adenoidní , ([med.])
adenoidal _ adenoidní , (adj:)
adenoids _ nosní mandle , ([med.] pl.)
adenoma _ adenom , (n:)
adenomyosis _ adenomyóza ,
adenosine _ adenosin , (n:)
adenovirus _ adenovirus ,
adept _ znalec , (n:)
adept _ adept , (n:)
adept _ zkušený , (adj:)
adept _ obratný , (adj:)
adept _ znalý , (adj:)
adept _ zdatný , (adj:)
adept _ zběhlý , (adj:)
adept _ mistr , (n:)
adequacy _ přiměřenost , (n:)
adequate _ dostačující , (adj:)
adequate _ dostatečný , (adj:)
adequate _ adekvátní ,
adequate _ postačující ,
adequate _ přiměřený ,
adequate margin of safety _ adekvátní dolní mez bezpečnosti , ([eko.])
adequate to support a family _ postačující k výživě rodiny ,
adequately _ přiměřeně ,
adequately _ adekvátně , (adv:)
adermin _ pyridoxin , (n:)
adermin _ vitamin B6 ,
adermin _ adermin ,
adhere _ dodržovat , (v:)
adhere _ lnout , (v:)
adhered _ držený , (adj:)
adhered _ dodržovaný , (adj:)
adherence _ věrnost , (n:)
adherence _ lpění , (n:)
adherence _ přilnavost , (n:)
adherence to _ věrnost , (v:) , (čemu)
adherent _ stoupenec , (n:)
adherent _ přívrženec , (n:)
adherent _ lnoucí , (adj:)
adherent _ přirostlý , (adj:)
adherent _ přilnavý , (adj:)
adherent _ adherentní , (adj:)
adherents _ stoupenci , (n: pl.)
adherents _ přívrženci , (n: pl.)
adherer _ stoupenec , (n:)
adhering _ lnutí , (v:)
adhering _ dodržování , (v:)
adhesion _ srůst , (v:)
adhesion _ přilnavost , (n:)
adhesion _ adheze ,
adhesive _ lepicí , (adj:)
adhesive _ přilnavý , (adj:)
adhesive _ adhezní ,
adhesive _ lepidlo , (n:)
adhesive _ adhezivní , (adj:)
adhesive tape _ lepící páska ,
adhesiveness _ přilnavost , (n:)
adhesives _ lepidla , (n: pl.)
adiabatic _ adiabatický , (adj:)
adiabatically _ adiabaticky , (adv:)
adieu _ adié ,
adieux _ sbohem ,
adieux _ adié ,
adios _ sbohem ,
adipose _ tukový ,
adiposis _ otylost , (n:)
adiposis _ adipozita ,
Adirondack _ hory ve státu New York ,
Adirondack Mountains _ hory ve státu New York ,
Adirondacks _ hory ve státu New York ,
adit _ štola ,
adjacency _ přilehlost , (n:)
adjacency _ sousedství , (n:)
adjacency _ sousednost , (n:)
adjacent _ vedlejší , (adj:)
adjacent _ sousedící ,
adjacent _ sousední ,
adjacent _ přilehlý ,
adjacent _ přiléhající ,
adjacent sides _ sousední strany , (n: [mat.])
adjacently _ přilehle , (adv:)
adjectival _ příslovečný , (adj:)
adjectival _ adjektivní , (adj:)
adjective _ adjektivum ,
adjective _ adjektivní , (adj:)
adjective _ přídavné jméno ,
adjectives _ přídavné jména , (pl.)
adjoin _ sousedit ,
adjoining _ sousedící , (adj:)
adjoining _ sousední ,
adjoining _ vedlejší ,
adjoining protective dike _ vedlejší ochranná hráz , ([eko.])
adjourn _ přerušit ,
adjourn _ odročit se ,
adjourn _ odročit ,
adjourn _ odložit ,
adjourn _ odebrat se kam , ([hovor.])
adjourn for _ odložit dokončení ,
adjourned _ odročený , (adj:)
adjourning _ přerušování ,
adjournment _ přerušení , (n:)
adjournment _ odročení ,
adjournment _ odložení ,
adjournment _ odklad ,
adjudge _ vynést rozsudek ,
adjudge _ uznat ,
adjudge _ rozhodnout , , (soudně)
adjudge _ přiřknout ,
adjudge _ prohlásit ,
adjudge _ odsoudit ,
adjudge sb. to be guilty _ uznat vinným koho ,
adjudge st. void _ prohlásit za neplatné co ,
adjudge to _ přiřknout komu ,
adjudge to death _ odsoudit k smrti ,
adjudged _ přiřknuto ,
adjudging _ rozhodování ,
adjudicate _ přisoudit , (v:)
adjudicate _ posuzovat , (v:)
adjudicated _ rozhodoval , (v:)
adjudicated _ přisoudil , (v:)
adjudicated _ posuzoval , (v:)
adjudicating _ přisuzující ,
adjudication _ rozhodnutí, rozsudek , ([eko.])
adjudication _ rozsudek , (n:)
adjudication _ rozhodnutí , (n:)
adjudication _ posouzení , (n:)
adjudication _ adjudikace , (n:)
adjudicative _ posuzující , (adj:)
adjudicator _ soudce , (n:)
adjudicator _ rozhodce , (n:)
adjudicator _ posuzovatel , (n:)
adjudicatory _ adjudikatorní , (adj:)
adjunct _ adjunkt ,
adjunction _ připojení , (n:)
adjunction _ přidání , (n:)
adjuncts _ přídavky , (pl.)
adjuration _ přísaha ,
adjure _ zapřísahat , (v:)
adjured _ odvolal , (v:)
adjured _ vzdal se ,
adjust _ seřídit , (v:)
adjust _ přizpůsobit, upravit , ([eko.])
adjust _ seřizovat , (v:)
adjust _ nastavovat , (v:)
adjust _ přizpůsobit ,
adjust _ upravit ,
adjust st _ upravit ,
adjust st to st _ přizpůsobit něčemu ,
adjustable _ regulovatelný , (adj:)
adjustable _ nastavitelný , ([eko.])
adjustable _ posuvný , (adj:)
adjustable _ přizpůsobitelný , (adj:)
adjustable spanner _ francouzský klíč ,
adjustable wrench _ francouzský klíč ,
adjustably _ přizpůsobitelně , (adv:)
adjusted _ nastavený , (adj:)
adjusted _ nastaveno , (adj:)
adjuster _ odhadce , (n:)
adjuster _ likvidátor , (n:)
adjusting _ přizpůsobení , (n:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line