Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo A : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Zobrazuji překlad hesla : A

acumen _ postřeh , (n:)
acumen _ bystrost , (n:)
acupressure _ akupunktura , (n:)
acupuncture _ akupunktura , (n:)
acupuncturist _ akupunkturista , (n:)
acute _ náhlý , (adj:)
acute _ akutní ,
acute _ prudký , (adj:)
acute accent _ čárka , (n:) , (nad pismenem)
acute angle _ ostrý úhel , (n:)
acute exposure _ akutní expozice , ([eko.]) , (Expozice jedné nebo opakovaným dávkám v průběhu krátkého času (24 h a méně).)
acute pain _ ostrá bolest ,
acute pesticide toxicity _ akutní toxicita pesticidu , ([eko.])
acute problem _ naléhavý problém ,
acute sense of smell _ dobrý čich , ([přen.])
acute shortage _ akutní nedostatek ,
acute sound _ ostrý zvuk ,
acute toxicity _ akutní toxicita , ([eko.])
acute triangle _ ostroúhlý trojúhelník , (n: [mat.])
acutely _ prudce , (adj:)
acuteness _ pronikavost , (n:)
acuteness _ prudkost , (n:)
acuteness _ ostrost , (n:)
acuteness _ vážnost , (n:)
acuteness _ akutnost , (n:)
acutest _ nejostřejší , (adj:)
acyclic _ acyklický ,
acyclically _ acyklicky ,
acyclovir _ acyklovir ,
acylation _ acylace , (n:)
ad _ reklama , (n:)
ad _ reklamní , (adj:)
ad _ inzerát , (n:)
AD _ našeho letopočtu , , (latinsky Anno Domini)
ad agency _ reklamní agentura , (n:) , (ad jako advertisement)
ad campaign _ reklamní / propagační kampaň , (n:)
ad hoc _ jen pro tento případ , (adj:)
ad hoc _ na vyžádání, pouze pro tento případ , , (latinsky k tomuto)
ad infinitum _ k nekonečnu ,
ad lib _ tvořit , (v:)
ad lib _ improvizovat , (v:)
ad lib _ podle libosti ,
ad lib _ ad libitum ,
ad lib (ad libitum) _ tvořit , (v:)
ad lib (ad libitum) _ improvizovat , (v:)
ad libitum _ tvořit , (v:)
ad libitum _ improvizovat , (v:)
ad libitum _ podle libosti, improvizace , (adv:)
ad nauseam _ do omrzení, do vyčerpání , (adv:)
ad val _ podle hodnoty , (adv:) , (zkratka od ad valorem)
ad valorem _ podle hodnoty , (adv:)
ad valorem tariff _ tarif ad valorem (k hodnotě) , ([eko.])
ad valorem tax _ hodnotová daň , (n:)
ad-hoc _ jen pro tento případ, na vyžádání , , (stejné jako ad hoc)
ad-lib _ improvizace , (n:)
ad-lib _ improvizovaný , (adj:)
ad-lib _ improvizovat , (v:)
Ada _ Ada , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA, ženské křestní jméno)
adactylia _ adaktylie (nemoc) - nevyvinutí prstů na rukou nebo nohou , (n:)
adage _ průpověď , (n:)
adage _ pořekadlo , (n:)
adages _ pořekadla , (pl. n:)
adagio _ adagio ,
Adair _ Adair , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
Adam _ Adam ,
Adam s apple _ ohryzek , (n:)
adamant _ neústupný , (adj:)
adamant _ velmi tvrdý přírodní krystalický uhlík ,
adamantine _ neústupný , (adj:)
adamantly _ neústupně , (adv:)
Adams _ Adams , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
Adamson _ Adamson , (n: [jmén.]) , (příjmení)
adapt _ upravit , (v:)
adapt _ přizpůsobovat , (v:)
adapt _ přizpůsobit , (v:) , (se)
adapt _ adaptovat , (v:)
adaptability _ přizpůsobivost ,
adaptable _ přizpůsobitelný , (adj:)
adaptation _ úprava , (n:)
adaptation _ adaptace , (n:)
adaptation. _ adaptace , ([eko.])
adaptations _ adaptace , (n: pl.)
adapted _ přizpůsobený , (adj:)
adapter _ adaptér , (n:)
adapters _ adaptéry , (n: pl.)
adapting _ upravení ,
adapting _ přizpůsobení , (v:)
adapting _ adaptovaní , (v:)
adapting pipe _ tvarovka , (n:)
adaptive _ přizpůsobivý , (adj:)
adaptive _ adaptivní , (adj:)
adaptive expectations hypothesis _ hypotéza adaptivních očekávání , ([eko.])
adaptive logic _ adaptivní logika , (n: [tech.])
adaptively _ adaptivně , (adv:)
adaptor _ rozdvojka , (n:)
adaptor _ rozvodka , (n:)
adaptor _ adaptér ,
adaptors _ rozvodky , (n: pl.)
ADC _ Analog to Digital Converter , ([zkr.] [voj.])
add _ připsat , (v:)
add _ připočítat , (v:)
add _ připlatit , (v:)
add _ přimíchat , (v:)
add _ doplnit , (v:)
add _ připočíst ,
add _ přilít ,
add _ přičíst, sečíst , ([eko.])
add _ sečítat , (v:)
add _ přičíst , (v:)
add _ přibalit , (v:)
add _ sčítat , (v: [mat.])
add _ přidávat , (v:)
add _ přidat , (v:)
add _ dodávat , (v:)
add _ dodat , (v:)
add fuel to the fire _ přilévat benzín do ohně , ([fráz.])
add fuel to the flames _ přilévat oleje do ohně, přiživovat spor , ([fráz.])
add in _ přidat , (v:)
add insult to injury _ přilévat olej do ohně ,
add on _ přídavný , (adj:)
add on _ připojený , (adj:)
add on _ dodat , (v:)
add salt _ posolit , (v:)
add salt to _ přisolit , (v:)
add some salt _ dosolit , (v:)
add some sugar to _ přisladit , (v:)
add to _ zvýšit , (v:)
add to _ zvětšit , (v:)
add to _ připojit , (v:)
add to _ přiložit , (v:)
add to _ přidat , (v:)
add to figures _ připočítávat , (v:)
add up _ sečíst dohromady , ([id.])
add up _ přibývat , ([id.])
add up _ dávat smysl , ([id.])
add up to _ dosáhnout částky , ([id.])
add-on _ doplněk , (n:)
add-on _ přídavek , (n: [it.])
addable _ sečitatelný , (adj:)
addable _ schopný být přidán , (adj:)
Addams _ Addams , (n: [jmén.]) , (příjmení)
added _ přidán ,
added risk _ přídavné riziko , ([eko.]) , (Ve spojitosti s rizikem karcinogenity; rozdíl mezi výskytem rakoviny po expozici a výskytem bez expozice (pozadí) AR = P(d) - P(O).)
addend _ druhý sčítanec , (n:)
addenda _ addendum , (pl. sl.)
addendum _ dodatek ,
adder _ zmije , (n:)
adder _ sčítačka , (n: [el.])
adders _ zmije , (n: pl.)
addible _ přidatelný , (adj:)
addict _ nadšenec ,
addict _ fanoušek , (n:)
addict _ toxikoman ,
addict _ narkoman , (n:)
addict to _ oddávat se (čemu), propadnout (čemu), holdovat (čemu) - (např. zálibě, hudbě, ...) , ([fráz.])
addicted _ závislý , (adj:)
addicted / be addicted to _ být závislý (na drogách, léčivech) , ([fráz.])
addicting _ návykový , ([farm.])
addiction _ návyk , (n:)
addiction _ závislost , (n:)
addictive _ návykový , (adj:)
addictiveness _ návykovost , (n:)
addicts _ narkomani , (n: pl.)
adding _ sčítání , (n:)
adding _ přidávání , (v:)
adding-up problem _ problém sčítání , ([eko.])
Addis _ Addis , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Addis Ababa _ hl.m. - Etiopie , (n: [jmén.])
Addison _ Addison , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
addition _ přidání , (n:)
addition _ adice , (n:)
addition _ dodatek , (n:)
addition _ přírůstek , (n:)
addition _ sčítání , (v: [mat.])
addition _ přídavek ,
additional _ doplňkový , (adj:)
additional _ dodatkový , (adj:)
additional _ přídavný , (adj:)
additional _ dodatečný ,
additional _ další ,
additional accident benefit _ připojištění , ([fin.])
additional bed _ přistýlka , (n:)
additional charge _ přirážka , , (k ceně)
additional charges _ náklady navíc ,
additional charges _ dodatečné náklady ,
additional cost _ vícenáklady ,
additional molening equipment _ krtkovač , ([eko.])
additional nutriment of entomophage _ doplňková potrava entomofága , ([eko.])
additional postage _ doplatek poštovného ,
additional water softening _ doměkčování vody , ([eko.])
additionally _ dodatečně ,
additions _ přídavky ,
additive _ přísada , (n:)
additive _ aditiv , (n:)
additive _ součtový , (adj:)
additive _ aditivní , (adj:)
additive _ aditiva , (n:)
additives _ aditiva , (n: pl.)
additivity _ aditivita ,
addle _ jen ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line