Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo A : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Zobrazuji překlad hesla : A

acrimony _ jízlivost , (n:)
acrobat _ akrobat , (n:)
acrobatic _ akrobatický , (adj:)
acrobatics _ akrobacie , (n:)
acrobatics _ akrobaticky , (adv:)
acrobats _ akrobati , (n: pl.)
acrocyanosis _ akrocyanóza ,
acrolein _ akrolein ,
acromegaly _ akromegalie , (n:)
acronym _ akronym , (n:)
acronym _ zkratkové slovo ,
acronyms _ akronymy , (n: pl.)
acrophobia _ strach z velkých výšek ,
acropolis _ akropole , (n:)
acrosome _ akrozom ,
across _ přes , (adv:)
across _ křížem ,
across _ napříč , (adv:)
across the board _ přes palubu ,
acrostic _ akrostich , (n:)
acrylate _ akrylát , (n:)
acrylic _ pryskyřičný ,
acrylic resin _ akrylová pryskyřice , ([eko.])
acrylonitrile _ akrylonitril ,
ACS _ Aerospace Medicine Consultation Service , ([zkr.] [voj.])
act _ projev ,
act _ zákon , ([eko.])
act _ úkon , (n:)
act _ sehrát , (v:)
act _ působit , (v:)
act _ akt , (n:)
act _ postupovat ,
act _ zahrát , (v:)
act _ skutek ,
act _ počínat si , (v:)
act _ jednat ,
act _ jednání ,
act _ hrát , (v:)
act _ dějství ,
act _ činit , (v:)
act _ čin , (n:)
act as _ zastupovat , (v:)
act as _ vykonávat funkci ,
act as _ splňovat účel ,
act as _ působit jako ,
act as _ jednat jako ,
act as _ být činný jako ,
act like _ chovat se jako , ([id.])
act of God _ vyšší moc ,
act on _ zachovat se ,
act on _ chovat se ,
act out _ vyjádřit , (v:)
act the fool _ jančit , (v:)
act the goat _ jančit , (v:)
act up _ zlobit , (v:)
act up _ gestikulovat , (v:)
act up _ pracovat chybně ,
act upon _ postupovat podle ,
actable _ hratelný , (adj:)
ACTD _ Advanced Concept Technology Demonstration , ([zkr.] [voj.])
acted _ jednal , (v:)
ACTH _ adreno-kortikotropní hormon ,
actin _ aktin ,
acting _ úřadující , (adj:)
acting _ herecké výkony ,
actinid _ aktinoid , ([eko.])
actinide _ aktinid ,
actinism _ aktinismus ,
actinium _ aktinium , (n: [chem.])
actinology _ aktinologie , ([eko.])
actinometer _ aktinometr ,
actinometry _ aktinometrie , ([eko.])
actinomycetes _ aktinomycety , ([eko.])
actinomycosis _ aktinomykóza , ([eko.])
action _ úkon , (n:)
action _ žaloba , (n:)
action _ pře , (n:)
action _ jednání , (n:)
action _ chod , (n:)
action _ zákrok , (n:)
action _ konání , (n:)
action _ čin , (n:)
action _ akční , (n:)
action _ děj ,
action _ boj ,
action _ opatření ,
action _ činnost ,
action _ akce , (n:)
actionable _ žalovatelný , (adj:)
actionable _ trestný , (adj:)
actions _ akce , (n: pl.)
actions speak louder than words _ skutky jsou víc než slova ,
activate _ rozhýbat , (v:)
activate _ aktivovat ,
activated _ aktivovaný , (adj:)
activated _ aktivován ,
activated carbon _ aktivní uhlí , ([eko.])
activated carbon _ aktivovaný uhlík ,
activated sludge _ aktivovaný kal , ([eko.])
activated sludge process _ aktivační proces , ([eko.])
activated sludge treatment _ aktivace (kanalizace) , ([eko.])
activates _ aktivuje , (v:)
activating _ aktivující , (adj:)
activating _ aktivování ,
activation _ zapnutí , (n:)
activation _ aktivace , (n:)
activation system _ aktivační soustava , ([eko.])
activator _ aktivátor ,
active _ čilý , (adj:)
active _ pohyblivý , (adj:)
active _ činný , ([eko.])
active _ aktivní , (adj:)
active chlorine _ aktivní chlor , ([eko.])
active debts _ pohledávky , (n:)
active mass transport _ aktivní transport látky , ([eko.])
active mass transport _ aktivní přenos látky , ([eko.])
active pesticide component _ účinná látka pesticidu , ([eko.])
active protection _ aktivní ochrana , ([eko.])
active solar energy _ aktivní solární energie , ([eko.])
active sport _ pohybový sport ,
active voice _ činný rod ,
actively _ aktivně ,
activism _ aktivismus ,
activist _ aktivista ,
activists _ aktivisté ,
activities _ činnosti , (n:)
activities _ aktivity ,
activity _ ruch , (n:)
activity _ činnost, čilost , ([eko.])
activity _ živost , (n:)
activity _ působnost , (n:)
activity _ konání , (n:)
activity _ čilost , (n:)
activity _ činnost ,
activity _ aktivita ,
Acton _ Acton , (n: [jmén.]) , (příjmení)
actor _ herec , (n:)
actors _ herci , (n: pl.)
actress _ herečka , (n:)
actresses _ herečky , (n: pl.)
acts _ jedná , (v:)
acts _ činy , (n: pl.)
acts _ akty , (n: pl.)
actual _ nynější , (adj:)
actual _ současný , (adj:)
actual _ skutečný, současný , ([eko.])
actual _ dosavadní , (adj:)
actual _ skutečný , (adj:)
actual _ aktuální , (adj:)
actual growth _ skutečný hospodářský růst ,
actual life _ viz useful life , ([eko.])
actual loss caused by harmful organism _ skutečná ztráta způsobená škodlivým organismem , ([eko.])
actual pest fecundity _ skutečná plodnost škůdce , ([eko.])
actual rights _ skutečná práva , ([eko.])
actual state of affairs _ současný stav věcí ,
actualisation _ aktualizace , (n:)
actualise _ uskutečnit , (v:)
actualities _ fakta ,
actuality _ skutečnost , (n:)
actuality _ realita , (n:)
actuality _ aktualita , (n:)
actuality _ aktuality ,
actualization _ aktualizace , (n:)
actualize _ uskutečnit , (v:)
actualize _ realizovat , (v:)
actualized _ uskutečnil , (v:)
actualized _ realizoval , (v:)
actually _ ve skutečnosti ,
actually _ skutečně ,
actually _ opravdu ,
actually _ doopravdy ,
actually _ vlastně , (adj:)
actually _ aktuálně , (adj:)
actuarial _ pojistný , (adj:)
actuarial expactation _ matematická naděje , ([fin.])
actuarial mathematics _ pojistná matematika ,
actuaries _ pojistní matematici ,
actuary _ pojistný odborník ,
actuary _ pojistný matematik ,
actuate _ vystavovat , (v:)
actuate _ uvádět do pohybu , (v:)
actuate _ spouštět , (v:)
actuate _ působit , (v:)
actuate _ pudit , (v:)
actuate _ pohánět , (v:)
actuate _ podněcovat , (v:)
actuate _ ovládat , (v:)
actuated _ ovládaný , (adj:)
actuated by hand _ ručně ovládaný , (adj:)
actuating _ hnací ,
actuating _ ovládací ,
actuating variable _ akční veličina , ([tech.])
actuation _ pohon , (n:)
actuation _ působení ,
actuator _ aktuátor , (n:)
actuator _ akční člen , (n: [tech.])
actuator _ regulátor , (n:)
actuators _ akční členy , (n: [tech.] pl.)
acuity _ jasnost ,
acuity _ ostrost ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line