Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo A : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Zobrazuji překlad hesla : A

achieve _ dosahovat ,
achieve _ dosáhnout ,
achieve st. _ dosáhnout , , (čeho)
achieved _ dosáhl ,
achieved _ dosažený , (adj:)
achieved _ dokázaný , (adj:)
achievement _ dosažení , (n:)
achievement _ významný čin ,
achievement _ výkon ,
achievement _ úspěch ,
achievements _ činy , (n: pl.)
achiever _ úspěšný člověk ,
achiever _ kdo něčeho dosáhl ,
achieves _ dokazuje , (v:)
achieves _ dosahuje , (v:)
achieving _ dosažení , (n:)
achieving _ dokázání , (n:)
Achilles _ Achilles , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Achilles _ Achilles , (n:, jméno) , (mytologický hrdina, dobyvatel Tróje)
Achilles heel _ Achilova pata , (n:)
Achilles tendon _ Achilova šlacha ,
aching _ bolestivý , (adj:)
aching _ bolení , (n:)
aching _ bolavý , (adj:)
achingly _ bolestivě ,
acholia _ acholie , (n:)
achondroplasia _ achondroplazie , (n:)
achromasia _ albinizmus ,
achromatic _ achromatický ,
achromatic _ bezbarvý ,
achromatism _ barvoslepost , (n:)
achromatism _ achromatismus ,
achromatous _ bezbarvý , (adj:)
achromia _ achromie , (n:)
achy _ bolavý , (adj:)
acicular _ jehlicovitý , (adj:)
acicular _ jehlovitý , (adj:)
acid _ kyselinový , (adj:)
acid _ kyselý , (adj:)
acid _ kyselina , (n:)
acid capacity _ kyselinová (neutralizační) kapacita (KNK) (hydrochemie) 2 , ([eko.])
acid capacity _ kyselinová (neutralizační) kapacita (KNK) (hydrochemie) 1 , ([eko.])
acid fermentation _ kyselé kvašení (kanalizace) , ([eko.])
acid rain _ kyselý déšť , (n:)
acid test _ test kyselosti ,
acid-fast _ kyselinovzdorný , (adj:)
acid-fast _ acidorezistentní ,
acid-forming _ kyselinotvorný , (adj:)
acid-free _ bez kyseliny ,
acidate _ okyselovat , (v:)
acidic _ kyselý , (adj:)
acidification _ okyselování , ([eko.])
acidification _ okyselení , (n:)
acidified _ okyselený , (adj:)
acidify _ okyselovat , (v:)
acidify _ okyselit ,
acidimetry _ acidimetrie , (n:)
acidity _ acidita (vody) , ([eko.])
acidity _ kyselost , (adj:)
acidly _ kysele , (adj:)
acidophile _ acidofil , ([eko.])
acidophilic _ acidofilní , (adj:)
acidophilic organism _ acidofilní organismus , ([eko.])
acidophilous _ acidofilní , (adj:)
acidophyte _ acidofyt , ([eko.])
acidosis _ acidóza ,
acids _ kyseliny , (n: pl.)
acidulate _ okyselit , (v:)
acidulated _ nakyslý , (adj:)
acidulent _ nakyslý , (adj:)
acidulous _ nakyslý , (adj:)
acidulous _ okyselený ,
acinar _ hroznovitý , (adj:)
acinar _ acinární ,
acinose _ acinózní , (adj:)
ack-ack _ protiletadlový , (adj:)
ack-ack _ protivzdušný , (adj:)
Ackerman _ Ackerman , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Ackley _ Ackley , (n: [jmén.]) , (příjmení)
acknowledge _ přiznat ,
acknowledge _ potvrdit ,
acknowledge _ uznat ,
acknowledge _ uznávat ,
acknowledge _ vzít na vědomí , (v:)
acknowledge _ kvitovat , (v:)
acknowledged _ uznávaný , (adj:)
acknowledged _ přijímaný , (adj:)
acknowledged _ potvrzený , (adj:)
acknowledgement _ uznání , (n:)
acknowledgement _ poděkování , (n:)
acknowledgement _ potvrzení , , (příjmu)
acknowledgement _ ocenění ,
acknowledgements _ uznání , (pl.)
acknowledgements _ poděkování , (pl.)
acknowledges _ uznává , (v:)
acknowledges _ děkuje , (v:)
acknowledging _ uznání , (n:)
acknowledgment _ přiznání , (n:)
acknowledgment _ přijetí , (n:)
acknowledgment _ uznání , (n:)
acknowledgments _ uznání , (pl.)
ACLU _ American Civil Liberties Union ,
ACM _ Air Combat Maneuvering , ([zkr.] [voj.])
acme _ vrchol , (n:)
acme _ nejvyšší dosažitelný bod ,
ACME _ Společnost pro všechno , , (zkratka A Company that Makes Everything)
acne _ trudovitost ,
acne _ akné ,
acolyte _ průvodce ,
acolyte _ pomocník ,
Aconcagua _ nejvyšší hora jižní polokoule ,
Aconcagua _ nejvyšší hora And ,
aconite _ oměj ,
aconitine _ akonitin , ([eko.])
acorn _ špička , (n:)
acorn _ hrot , (n:)
acorn _ žalud , (n:)
acorns _ žaludy , (n: pl.)
acoustic _ akustický ,
acoustical _ zvukový , (adj:)
acoustical _ akusticky ,
acoustically _ akustický , (adj:)
acoustician _ akustičtí ,
acoustics _ akustika , (n:)
acquaint _ seznámit , (v:)
acquaint _ informovat , (v:)
acquaint _ obeznámit , (v:)
acquaintance _ známost ,
acquaintance _ obeznámenost ,
acquaintance _ zkušenost ,
acquaintance _ známá , (adj:)
acquaintance _ známý , (adj:) , (člověk)
acquaintances _ obeznámenosti , (n:)
acquaintances _ známí ,
acquaintanceship _ známost , (n:)
acquainted _ obeznámený , (adj:)
acquainted _ seznámený , (adj:)
acquiesce _ svolit , (v:)
acquiesce _ smířit ,
acquiesced _ souhlasil , (v:)
acquiesced _ přijal , (v:)
acquiescence _ souhlas , (n:)
acquiescent _ povolný , (adj:)
acquint _ vyznat se ,
acquirable _ dosáhnutelný ,
acquire _ dosáhnout , (v:)
acquire _ nabýt ,
acquire _ získávat , (v:)
acquire _ získat , (v:)
acquire _ osvojit si , (v:)
acquired _ získaný , (adj:)
acquired _ získán ,
acquired _ získal , (v:)
Acquired Immune Deficiency Syndrome _ AIDS ,
acquired resistance to pesticides _ získaná odolnost organismu k pesticidům , ([eko.])
acquirement _ nabytí , (n:)
acquirement _ získání , (n:)
acquirement _ akvizice , (n:)
acquirement _ dosažení , (n:)
acquirement _ vzdělání ,
acquirer _ nabyvatel ,
acquirers _ nabyvatelé ,
acquires _ získává , (v:)
acquires _ nabývá , (v:)
acquiring _ získávání , (n:)
acquiring _ nabývání , (n:)
acquisition _ získávání , (n:)
acquisition _ získání , (n:)
acquisition _ přírůstek , (n:)
acquisition _ koupě ,
acquisition _ pořízení , (n:)
acquisition _ přínos , (n:)
acquisition _ akvizice , (n:)
acquisition _ nabytí ,
acquisitive _ nenasytný , (adj:)
acquisitiveness _ hrabivost , (n:)
acquit _ zprostit viny ,
acquit _ osvobodit , (v:)
acquit _ zprostit , (v:)
acquittal _ splacení , (n:)
acquittance _ stvrzenka , (n:)
acquittance _ kvitance , (n:)
acquitted _ zproštěný , (adj:)
acquitted _ osvobozený , (adj:)
acre _ pole , (n:) , (zastarale)
acre _ akr , (n:) , (asi 4000 metrů čtverečních)
acreage _ výměra , (n:)
acreage _ orná půda ,
acres _ akry , (n: pl.)
acrid _ trpký , (adj:)
acrid _ štiplavý , (adj:)
acridine _ akridin , ([eko.])
acridity _ ostrost ,
acrimonious _ uštěpačný , (adj:)
acrimonious _ prudký ,
acrimoniously _ uštěpačně , (adv:)
acrimony _ zatrpklost , (n:)
acrimony _ trpkost , (n:)
acrimony _ rozhořčenost , (n:)
acrimony _ příkrost , (n:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line